Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Milan Fára. Výchozí podmínky Stav MKDS (počet kamer, stáří ……) Analýza kriminality ve městě Vlastní finanční možnosti na rozšiřování Možnosti splnit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Milan Fára. Výchozí podmínky Stav MKDS (počet kamer, stáří ……) Analýza kriminality ve městě Vlastní finanční možnosti na rozšiřování Možnosti splnit."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Milan Fára

2 Výchozí podmínky Stav MKDS (počet kamer, stáří ……) Analýza kriminality ve městě Vlastní finanční možnosti na rozšiřování Možnosti splnit Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů MKDS v rámci programu prevence kriminality

3 Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů MKDS v rámci programu prevence kriminality Zajištění nepřetržitého monitoringu Kvalita a proškolení obsluhy MKDS Práce se záznamy (vnitřní směrnice pro používání MKDS) Zajištění práva na soukromí při provozování MKDS Výstup MKDS u Policie ČR a případná kompatibilita s dalšími systémy (IZS, PCO, městský rozhlas) Vyhodnocení účinnosti MKDS Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS Expertní výpovědi Dodržování legislativních norem

4 Zajištění nepřetržitého monitoringu Obsluha MKDS na monitorovacím pracovišti MP Příbram pouze strážníci Obsluhu provádí přímo velitel směny nebo jím určený strážník Obsluha je prováděna nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce Současně se strážníky MP Příbram monitorují výstup z MKDS i policisté na Obvodním oddělení PČR Příbram

5 Kvalita a proškolení obsluhy MKDS Obsluhu MKDS na monitorovacím pracovišti provádějí pouze řádně vyškolení strážníci v souladu s § 24 písm. b) zákona č. 553/1991 o obecní policii ve znění pozdějších novel Všichni strážníci jsou opakovaně v pravidelných cyklech (1x ročně ) proškolováni Operátorem velitel směny nebo jím pověřený zkušený strážník

6 Práce se záznamy (vnitřní směrnice pro používání MKDS) MP Příbram má „Vnitřní předpis pro používání MKDS“ Archivace záznamu na digitální záznamové zařízení umístěné na MP Příbram Přístup k záznamům mají pouze určené osoby přes své osobní heslo Přístup k záznamům mají vybraní policisté, kteří mohou záznam prohlížet na druhém monitorovacím pracovišti na OO PČR Archivní záznam může být také předán OČTŘ na základě řádně odůvodněné písemné žádosti

7 Zajištění práva na soukromí při provozování MKDS Všechny osoby obsluhující MKDS jsou povinny dodržovat příslušná ustanovení zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Vstup na obě monitorovací pracoviště (na MP a OO) je umožněn pouze vyčleněnému okruhu osob – Jakýmkoliv cizím osobám je vstup přísně zakázán!!!!! Obsluha MKDS je poučena, že nesmí sledovat soukromí osob (byty, provozovny) a ani poskytovat jakékoliv informace zjištěné pomocí MKDS soukromým subjektům a sdělovacím prostředkům Archivace záznamu je cca 14 dní, pak je automaticky přehrán novým záznamem

8 Výstup MKDS u Policie ČR a případná kompatibilita s dalšími systémy (IZS, PCO, městský rozhlas) Od roku 2008 je zajištěn výstup z MKDS i na OO PČR, kde je druhé monitorovací pracoviště Policisté nejen sledují všech 13 kamer, ale mohou s nimi i pohybovat, s tím,že prioritu mají strážníci na monitorovacím pracovišti MP O propojení PCO s MKDS se uvažuje v následujících letech, v současnosti je výstup z PCO přímo na monitorovacím pracovišti MP

9 Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS Snaha o finančně nenáročné provedení požadovaného šetření Jednoduchá anketa obsahovala pouze 6 základních otázek uvedených v rozšiřujících podmínkách Anketní lístek byl obsahem měsíčníku MěÚ Příbram, který zdarma obdrží každá domácnost v Příbrami Možnost odpovídat elektronicky prostřednictvím webových stránek MP Příbram

10 Výsledky Ankety k MKDS v Příbrami Anketa proběhla od 6.ledna do 30.ledna 2009 Ankety se zúčastnilo 132 osob (70 elektronicky, 62 přineslo vyplněný anketní lístek)

11 Otázka č. 1 Z odpovědí občanů je patrné, že pouze necelá jedna čtvrtina respondentů (22%) je dostatečně informována o MKDS. Skoro tři čtvrtiny (74%) respondentů uvedly, že nejsou dostatečně informovány o MKDS.

12 Otázka č. 2 Z analýzy anketních lístků jednoznačně vyplynulo, že občané v drtivé většině podporují další rozšiřování MKDS, a to v 85% odpovědí. Proti záměru města rozšiřovat MKDS je pouze 13% občanů, kteří se zúčastnili ankety.

13 Otázka č. 3 Obdobně jednoznačné odpovědi byly zaznamenány i u třetí otázky, která se týkala přínosu MKDS pro bezpečnost ve městě. Skoro čtyři pětiny respondentů (přesně 78%) se domnívají, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti ve městě. Naopak, 14% účastníků ankety nesouhlasí s tím, že by MKDS přispíval k vyšší bezpečnosti ve městě.

14 Otázka č. 4 Velký počet respondentů si také přeje rozšíření MKDS do okolí svého bydliště, a to 80% účastníků ankety. Pouze v 15% odpovědí bylo uvedeno, že si dotazovaní nepřejí rozšíření MKDS do okolí svého bydliště.

15 Otázka č. 5 Bezpečně se cítí na veřejných prostranstvích, která jsou nepřetržitě MKDS monitorována, 52% účastníků ankety, 32% účastníků ankety se ani na těchto monitorovaných prostranstvích necítí bezpečně. Určitá část respondentů (16%)to nedokáže posoudit.

16 Otázka č. 6 Poslední otázka byla zaměřena na vnímání pocitu bezpečí ve městě. Pouze 14% respondentů odpovědělo, že se cítí v Příbrami bezpečně. Naopak, velká část účastníků (76%) anketního šetření uvedla, že se v Příbrami bezpečně necítí. V jedné desetině odpovědí respondenti uvedli, že to neumí posoudit.

17 Výsledkem zpracování 2 projektů na rozšíření MKDS (v roce 2008 a 2009) a jejich předložením na OPK MV ČR s žádostí o dotaci je : Rozšíření MKDS o 5 kamerových bodů (nárůst z 8 kamerových bodů na 13 kamerových bodů) Modernizace řídícího pracoviště MKDS na MP Příbram Vybudování paralelního monitorovacího pracoviště na Obvodním oddělení PČR

18 Za pozornost Vám děkuje a šťastnou cestu domů přeje : JUDr. Milan Fára manažer prevence kriminality a strážník MP Příbram Náměstí T. G. Masaryka 121, Příbram I e-mail: milan.fara@pribram-city.czmilan.fara@pribram-city.cz Tel. 731 609 940


Stáhnout ppt "JUDr. Milan Fára. Výchozí podmínky Stav MKDS (počet kamer, stáří ……) Analýza kriminality ve městě Vlastní finanční možnosti na rozšiřování Možnosti splnit."

Podobné prezentace


Reklamy Google