Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska vlastností KKS/DFX Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. http://portal.zcu.cz/wps/portal / http://home.zcu.cz/~hosnedl/http://home.zcu.cz/~hosnedl/... g_DFX/ Plzeň, 2016 Katedra konstruování strojů Podklady k přednášce – Kapitola 4, část 4.5

2 Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska vlastností KKS/DFX Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. http://portal.zcu.cz/wps/portal / http://home.zcu.cz/~hosnedl/http://home.zcu.cz/~hosnedl/... g_DFX/ Plzeň, 2016 Katedra konstruování strojů Podklady k přednášce – Kapitola 4, část 4.5

3 3 14.03.2015 Poznatky DfX&PoX pro Product-Design (P-D) reflektované vlastnosti TS Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM DŮLEŽITÉ POTŘEBNÉ K INFORMACI PRO ÚPLNOST 4.5 Design for X (DfX) a Prediction of X (PoX) a Prediction of X (PoX) 03 - k člověku a ostatním živým bytostem 03 - k člověku a ostatním živým bytostem (k operátoru HuS vč. jeho HuS AREnv ve všech LC etapách TS LC ! )

4 ÚČEL A CÍLE Poznatky PoX&DfX ke vhodnosti TS LC pro:  HODNOTY ČLOVĚKA & OST. ŽIVÝCH BYTOSTÍ, tj. soulad se: Sociálními, Kulturními, … etickými hodnotami člověka v politice, mínění, zvyklostech (i vč. předsudků!), ….  ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST pro ČLOVĚKA & OST. ŽIVÉ BYTOSTI (vůči obsluze i všem ost. lidem a chráněným živým bytostem): Bezpečnost Hygieničnost, Ergonomičnost (jednoduchá ovladatelnost a nenáročnost na pozornost a únavu obsluhy) …  PŘÍJEMNOST pro ČLOVĚKA & OST. ŽIVÉ BYTOSTI (pro smysly&vnímání člověka & ost. chráněných živých bytostí): Vzhled (estetická akceptovatelnost, příp. i atraktivnost, …) Tichost, Vůně,... pro zrak, sluch, hmat, čich, chuť (vč. kognitivních pocitů!), … POTŘEBNÉ 14.03.2015 03 DfX & PoX k člověku a ostatním živým bytostem 4 

5 POTŘEBNÉ 14.03.2015 ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ POZNATKY Jsou to naprosto nezbytné vlastnosti (zvláště bezpečnostní); i když nejsou explicitně vyžadovány, musí mít při ověřování návrhu konstrukce TS prioritní postavení! Jsou obecně v protikladu ke všem ostatním třídám vlastností Kromě technických jsou nutné znalosti psychologické, anatomické a přírodní Nezaměňovat bezpečnost se spolehlivostí (spolehlivost je pro bezpečnost podmínka nutná, nikoli postačující) Nutné respektovat zákony, předpisy, normy Další informace lze získat statistickou analýzou (a posteriori) nebo logickou analýzou a predikcí (a priori) – např. FMEA Základní principem je předvídání možných událostí a jejich následků ve všech etapách existence TS (včetně vzniku ve výrobě) a to při uvažování mezních stavů hlavních i vedlejších vstupů i výstupů. Konkrétní požadavky, zejména na hygieničnost a estetičnost se mohou pro jednotlivé druhy TS výrazně lišit. např.: automobil x obráběcí stroj x těžní stroj x potravinářský stroj x chirurgický přístroj Estetičnost má značný význam pro prvý účinek TS na zákazníka, často rozhoduje o prodejním úspěch výrobku. 03 DfX & PoX k člověku a ostatním živým bytostem 5 

6 POTŘEBNÉ 14.03.2015 OBECNÉ METODICKÉ PRINCIPY pro důležité vlastnosti:  BEZPEČNOST: respektovat zákony, předpisy, normy při výpadku energie automatické zastavení pasivní bezpečnost zvyšovat aktivní např. účinnost brzd x výkon motoru automobilu tvary bez ostrých hran a výstupků rotující části rotační tvary nebo alespoň kryty zřetelný způsob (zvláště nouzového) zastavení …  HYGIENIČNOST respektovat zákony, předpisy, normy nepoužívat zdravotně závadné materiály a technologie minimalizovat hluk, vibrace, exhalace, … dobře čistitelné tvary, rozměry, materiály,... …. 03 DfX & PoX k člověku a ostatním živým bytostem 6 

7 POTŘEBNÉ 14.03.2015 OBECNÉ METODICKÉ PRINCIPY pro důležité vlastnosti:  ERGONOMIČNOST respektovat zákony, předpisy, normy přizpůsobit uspořádání, tvary, rozměry materiálu, povrchy (včetně barev) ovládacích prvků TS lidské obsluze přizpůsobit ovládací pohyby, síly, zobrazení signálů apod. lidské obsluze...  PŘÍJEMNOST PRO (SMYSLY & VNÍMÁNÍ) ČLOVĚKA: Vzhled/estetičnost: Je velmi obtížné formulovat pravidla, navíc se v čase i dosti výrazně pož. mění, přesto lze doporučit: dobrou optickou rovnováhu mezi symetrií a asymetrií (zlatý řez) vyvážené proporce využitím geometrie a rozměrů tvarů, kvalitou povrchu, „přiznáním“ funkčních prvků apod. harmonii barev s typy povrchů a tvarů estetika nesmí mít negativní vliv na ostatní vlastnosti TS a musí být v relaci s cenou stroje... Další vlastnosti této kategorie: Tichost (nejen nízká hladina dB, ale i barva zvuku), příjemná vůně, příjemnost na dotyk někdy i příjemnost na chuť (zdravotnictví, …), apod. 03 DfX & PoX k člověku a ostatním živým bytostem 7 

8 POTŘEBNÉ 14.03.2015 PROCESNÍ PODPORA konstrukční směrnice spolupráce s bezpečnostním technikem, průmyslovým výtvarníkem a dalšími specialisty návody k obsluze a školení obsluhy CA a IT PODPORA informační systémy, výpočtové simulace, geometrická zobrazení a animace, zejména 3D barevně vč. stínování apod. 03 DfX & PoX k člověku a ostatním živým bytostem 8 

9 [Eder&Hosnedl 2008] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Design Engineering, A Manual for Enhanced Creativity. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008, 588 s., ISBN 978-1-4200- 4765-3 [Eder&Hosnedl 2010] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010, 432 s., ISBN: 978-0-415-55557-9 [Hosnedl 2014] Hosnedl, S.: Systémové navrhování technických produktů. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 208 s. ISBN 978-80-261-0125-3 (elektronická verze). [Hubka 1995] Hubka, V.: Konstrukční nauka, z “Engineering Design” (Zürich: Heurista, 1992) přel. Hosnedl, S. 2. přeprac. a dopl. vyd. Zürich: Heurista, 1995. 118 s. ISBN 80-90 1135-0-8. [Hubka&Eder 1988] Hubka, V., Eder, W.E: Theory of Technical Systems. Berlin Heidelberg: Springer - Verlag, 1988, (2. vyd. něm. 1984) ISBN 3-540-17451-6 [Hubka&Eder 1996] Hubka,V., Eder, W.E.: Design Science. London, Springer,1996, ISBN 3-540-19997-7 Poznámka: - Případná další speciální, zde neuvedená literatura – viz [Hosnedl 2012] 14.03.2015 POTŘEBNÉ LITERATURA 9  Poznatky pro konstruování technických systémů (TS) z hledisek jejich vlastností

10 Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206 „Inovace výuky podpořená praxí“.


Stáhnout ppt "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska."

Podobné prezentace


Reklamy Google