Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 2 Tematická oblast: OV2 Anotace:Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Ing. Zdeněk Peška Období vytvoření: Září 2013

2 Ukončení pracovního poměru

3 Jak lze pane učiteli ukončit pracovní poměr?

4 Jedině tak, jak to upravuje Zákoník práce a je to možné ukončit pracovní poměr : - dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. - výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele. - okamžitým zrušením pracovního poměru. - zrušením ve zkušební době.

5 Jak dohodou?

6 V podstatě se zaměstnavatel a zaměstnanec písemně dohodnou na termínu (přesném datu) ukončení pracovního poměru. V dohodě nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel uvádět důvody rozvázání pracovního poměru.

7 A co ta výpověď?

8 Ano, tu může dát buď zaměstnanec nebo zaměstnavatel, a to vždy písemně. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu bez toho, aby musel uvádět důvody jeho výpovědi.

9 A zaměstnavatel?

10 Ten může dát zaměstnanci výpověď jen na základě taxativně vymezených důvodů ( § 52 Zákoník práce). Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce.

11 A jakých?

12 To přesně říká zákoník práce a je to například: - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, - stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, -d-dojde-li ke změně zdravotního stavu zaměstnance a on ztratí způsobilost k výkonu práce - nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce atd….

13 Chudák zaměstnanec.

14 V tomto případě ale zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši minimálně tří průměrných měsíčních platů. A navíc zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je v pracovní neschopnosti, který je dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce, zaměstnankyni, pokud je těhotná nebo na mateřské dovolené.

15 A co hodinová výpověď?

16 No, správně okamžité zrušení pracovního poměru. Tu může dát zaměstnavatel poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem své pracovní povinnosti a nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší jak 1 rok.

17 A zaměstnanec? Může ji dát i zaměstnanec?

18 Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže : - podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. - zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. V tomto případě mu náleží náhrada mzdy či platu.

19 A jak je to s výpovědí ve zkušební době?

20 Tu může dát jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu, aniž by ho udal, a výpověď obou těchto smluvních stran musí být vždy písemná.

21 REKAPITULACE Pracovní poměr lze podle Zákoníku práce č. 262/2006 ve znění pozdějších předpisů ukončit: Dohodou se zaměstnavatel a zaměstnanec písemně dohodnou na termínu ukončení pracovního poměru. V dohodě nemusí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru. Výpověď může dát buď zaměstnanec nebo zaměstnavatel a to vždy písemně. Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu bez toho, aby ho udal. Zaměstnavatel může dát výpověď jen z přesně daných důvodů (dané Zákoníkem práce). V některých případech má ale zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši minimálně tří průměrných měsíčních platů. A navíc zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je v pracovní neschopnosti, který je dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce, zaměstnankyni pokud je těhotná nebo na mateřské dovolené. Pracovní poměr končí po uplynutí sjednané výpovědní doby, která je 2 měsíce jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele dva měsíce a začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po dni doručení výpovědi ze strany zaměstnavatele a nebo zaměstnance. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době může ukončit jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel bez uvádění důvodů a musí být vždy písemné.

22 Zdroje (02.09.2013) Zdroje obrázků: MS Office Klipart http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=u%C4%8Ditel&ex=2 #ai:MP900427658| Literatura Sbírka zákonů č. 262/2006 Zákoník práce Sbírka zákonů č. 262/2006 Zákoník práce


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google