Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk a literatura maturita - ústní zkouška PRACOVNÍ LISTY Tato prezentace byla vytvořena pro účely projektu OP VK CZ.1.07/4.1.00.2/06.0017. Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk a literatura maturita - ústní zkouška PRACOVNÍ LISTY Tato prezentace byla vytvořena pro účely projektu OP VK CZ.1.07/4.1.00.2/06.0017. Tento."— Transkript prezentace:

1 Český jazyk a literatura maturita - ústní zkouška PRACOVNÍ LISTY Tato prezentace byla vytvořena pro účely projektu OP VK CZ.1.07/4.1.00.2/06.0017. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Ústní zkouška - ČJL základní charakteristika Pracovní listy a) umělecký + neumělecký text + obecná struktura zkoušky b) umělecký + neumělecký text + rozpracovaná struktura zkoušky Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz pozitivní vliv na objektivitu hodnocení pro ústní zkoušku klíčový význam konstrukce PL ovlivňuje zkoušku

3 pracovní list Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz Pracovní list určen názvem literárního díla LADISLAV KLÍMA UTRPENÍ KNÍŽETE STERNENHOCHA LADISLAV KLÍMA UTRPENÍ KNÍŽETE STERNENHOCHA obecná struktura versus rozpracovaná struktura zkoušky

4 Ústní zkouška – ČJL schéma procesu Klepnutím vložíte text. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz 1 žák odevzdává seznam lit. děl (= seznam zadání k ÚZ) řediteli školy 2 finalizace pracovních listů ve škole 3 žák ze seznamu zadání losuje jedno 4 žák dostává od maturitní komise příslušný pracovní list 5 příprava na potítku 6 vlastní zkouška 7 vyhodnocení žákova výkonu hodnotiteli (zkoušející, přísedící) pracovní list žák vidí poprvé! jen pracovní list

5 Ústní zkouška – ČJL seznamy literárních děl 30. září škola zveřejňuje seznam literárních děl, z něhož si žáci vybírají 31. březen žáci odevzdávají seznamy literárních děl ( = seznamy zadání, z nichž si budou jedno losovat u ústní zkoušky ) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz

6 Ústní zkouška – ČJL kritéria pro výběr zadání - Z Z Žák vybírá 20 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 19. století min. 4 literární díla 2. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla 3. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl  Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.  Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 40, horní hranice není stanovena.  Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz vynucení konkrétních děl

7 Ústní zkouška – ČJL kritéria pro výběr zadání - V Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz V Žák vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla 3. Česká poezie a próza 19. století min. 2 literární díla (z toho 1 básnické) 4. Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. stol. min. 2 literární díla 5. Světová a česká poezie 20.-21. století min. 2 literární díla 6. Světová próza 20.-21. stoletímin. 3 literární díla 7. Česká próza 20.-21. stoletímin. 4 literární díla  Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.  Minimální počet lit. děl nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru 1–7.  Počet nabízených literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit.  Horní hranice počtu literárních děl není stanovena. mnoho děl = nejspíše mnoho pracovních listů

8 struktura zkoušky Základní úroveň obtížnosti 1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) 2. charakteristika neuměleckého textu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz Vyšší úroveň obtížnosti 1. analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla 2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla 3. porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého 4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika nutno stihnout všechny 4 body vliv autorů pracovních listů na zkoušku

9 Pracovní listy příklad rozpracované struktury zkoušky (vyšší úroveň obtížnosti) STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 1. analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla) charakterizovat postavy v textu analyzovat text hlediska času a prostoru charakterizovat jazykové prostředky, tvrzení doložit na konkrétních textových pasážích zasadit výňatek do kontextu celého díla Spalovač mrtvol 2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla zasadit dílo Spalovač mrtvol do kontextu celé tvorby L. Fukse zasadit tvorbu L. Fukse do kontextu české literatury druhé poloviny 20. století identifikovat kulturní a historické souvislosti textu posoudit aktuálnost vyznění Spalovače mrtvol v 21. století, tvrzení zdůvodnit Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz

10 Pracovní listy příklad rozpracované struktury zkoušky (pokračování) 3. porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého postihnout souvislost mezi oběma výňatky odhadnout možné vlivy útvaru neuměleckého textu na přijetí Spalovače mrtvol čtenářem 4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika identifikovat útvar a identifikaci zdůvodnit postihnout účel textu analyzovat lexikální prostředky užité v textu charakterizovat stylovou výstavbu textu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz

11 Tabulky pro záznam pro hodnocení ústní zkoušky Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz OBLAST HODNOCENÍBODY CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU 0123 CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU 0123 VÝPOVĚĎ V SOULADU S JAZYKOVÝMI NORMAMI, JAZYKOVÁ KULTURA 0123 CELKEM BODŮ 0123456789 OBLAST HODNOCENÍBODY ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU 0123 LITERÁRNĚHISTORICKÝ/OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT UMĚLECKÉHO DÍLA 0123 POROVNÁNÍ TEXTŮ 0123 ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU 0123 VÝPOVĚĎ V SOULADU S JAZYKOVÝMI NORMAMI, JAZYKOVÁ KULTURA 0123 CELKEM BODŮ0123456789101112131415

12 vývoj pracovních listů Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz školaCERMAT (banka pracovních listů) kombinace CERMAT - škola metodická pomoc školám: šablony v bance pracovních listů přístup do banky pracovních listů použití pracovních listů v příštích letech škála kombinací

13 pravidla pro vývoj pracovních listů Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz Základní úroveň obtížnostiVyšší úroveň obtížnosti nelze měnit obecnou strukturu zkoušky, každá škola si ale může rozpracovat (ve smyslu konkretizace) obecnou strukturu zkoušky podle vlastních potřeb výňatek z uměleckého textu musí pocházet z literárního díla, které je zadáním zkoušky mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu nemusí být souvislost mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu musí být souvislost rozsah obou výňatků dohromady nesmí přesáhnout rozsah jedné strany formátu A4, minimální rozsah není stanoven rozsah každého z obou výňatků nesmí přesáhnout rozsah jedné strany formátu A4, minimální rozsah není stanoven hranice mezi souvislostí a nesouvislostí

14 pracovní list – rozsah Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz Maximální A4 písmo Times New Roman velikost 11 řádkování jednoduché Minimální není stanoven platí pro výňatky, struktura zkoušky se do rozsahu nezapočítává písmo, velikost a řádkování = nástroj pro vyjádření rozsahu

15 metodická doporučení k vývoji pracovních listů ústní zkouškou se mají ověřit žákovské dovednosti práce s texty, jejím účelem není ověřit, jaké detaily si žák z přečtené knihy pamatuje strukturu zkoušky rozpracovávat do rozumné míry podrobnosti volit přiměřenou délku výňatků z uměleckého i neuměleckého textu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz čas může chybět jinde reálnost zvládnutí v 15 minutách žák musí nejen přečíst text

16 metodická doporučení k vývoji pracovních listů na základní úrovni obtížnosti by neumělecký text měl dostat přibližně stejný prostor jako text umělecký citlivě používat odkazy na použitý zdroj výňatků, citace zdroje může být součástí dílčích otázek u zkoušky nezaměňovat charakteristiku uměleckého textu s převyprávěním děje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz pokud literární věda, pak na vyšší úrovni obtížnosti autorský zákon cílem není zkoušet kapacitu paměti

17 metodická doporučení k vývoji pracovních listů orientační zasazení literárního díla do literárněhistorického kontextu na základní úrovni obtížnosti má být opravdu jen orientační, tedy bez zbytečných podrobností. pro potřeby vývoje pracovních listů lze za neumělecký text považovat i hraniční druhy textů (paměti, vzpomínky, korespondence apod. ) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz různost vnímání, co je zbytečná podrobnost není důvod ke „škatulkám“ za každou cenu

18 Děkujeme Vám za pozornost. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz


Stáhnout ppt "Český jazyk a literatura maturita - ústní zkouška PRACOVNÍ LISTY Tato prezentace byla vytvořena pro účely projektu OP VK CZ.1.07/4.1.00.2/06.0017. Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google