Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RWE Transgas 9/28/2016PAGE 1 Pavel Dočekal Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s. Návrh Státní energetické koncepce a její dopad na plynárenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RWE Transgas 9/28/2016PAGE 1 Pavel Dočekal Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s. Návrh Státní energetické koncepce a její dopad na plynárenství."— Transkript prezentace:

1 RWE Transgas 9/28/2016PAGE 1 Pavel Dočekal Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s. Návrh Státní energetické koncepce a její dopad na plynárenství

2 PAGE 2 ? Otazníky dosažení cílů SEK Rychlé a intenzivní změny podnikatelského prostředí v ČR i v celé EU Zdlouhavé povolovací procesy Ztráta konkurenceschopnosti paroplynových elektráren v souvislosti s nárůstem OZE Plnění bezpečnostních standardů Daňové zatížení zemního plynu ! Návrh Státní energetické koncepce ČR počítá s významným využíváním zemního plynu, ale … Návrh SEK - Nárůst podílu zemního plynu v diverzifikovaném mixu primárních zdrojů na 20 – 25 % do roku 2040 - Podpora stabilního legislativního a regulatorního prostředí - Rozvoj paroplynových elektráren využití plynu v dopravě - Důraz na bezpečnost dodávek 1.2.2.3.3.4.4.5.5.

3 PAGE 3 Podnikatelský sektor v EU i v ČR je dlouhodobě zatěžován neustálými změnami legislativy, které přinášejí nejistotu pro podnikatele a mohou bránit realizaci potřebných investic. To je zvláště nebezpečné v oblasti strategické infrastruktury, která je potřebná pro celou ekonomiku a je plánována na desetiletí dopředu. Příklad z praxe: RWE investovala v posledních 10 letech v ČR kolem 40 miliard Kč a současně musela za toto období reagovat na 85 legislativních změn v oblasti energetiky. Změny podnikatelského prostředí v ČR i v celé EU negativně ovlivňují rozsah budoucích investic v energetice 1.

4 PAGE 4 Neefektivní povolovací procesy pro výstavbu energetické infrastruktury ohrožují realizaci investic Chybí zvláštní režim povolování tzv. liniových staveb, který by reflektoval specifika těchto řízení (tj. velký počet účastníků, utajení informací v projektové dokumentaci, lhůty pro vyřízení žádosti, příslušnost pro vedení řízení v prvním stupni atd.). Problematická interpretace ustanovení jednotlivých právních předpisů správními úřady v řízení v prvním stupni (nedostatek metodické podpory ze strany ústředních orgánů státní správy). Investor se v souvislosti se získáváním oprávnění k cizím nemovitostem stává obětí spekulantů s pozemky. 2.2. Výše uvedené problémy budou částečně odstraněny novelizací stavebního a vyvlastňovacího zákona.

5 PAGE 5 Gersteinwerk blok F (427 MW) červen 2011 červenec 2011 MW Využití zemního plynu při výrobě elektřiny je v současné době bez dalších regulací trhu problematické Gersteinwerk blok F (427 MW) červen 2009 červenec 2009 MW Využití paroplynové elektrárny v Německu v období červen – červenec 2009 a 2011 3.3. V současné době probíhají diskuze o způsobech podpory konvenčních zdrojů el. energie na regionální popř. evropské úrovni (např. „capacity remuneration mechanism“). Případné zavedení nových regulačních opatření však vytváří riziko další deformace trhu.

6 PAGE 6 Plnění bezpečnostních standardů dodávek plynu ze strany obchodníků a jejich kontrola by měly přispět k dalšímu zvýšení bezpečnosti zásobování zemním plynem Dne 1. listopadu 2012 nabyla účinnosti vyhláška o stavech nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu: Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010, které si klade za cíl zajistit kontinuitu dodávek v případě náročných klimatických podmínek, a dojde-li k narušení jeho dodávek. V období od 30. září do 1. dubna se bezpečnostní standard minimálně z 20 % zajišťuje uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie (přesný rozsah bezpečnostního standardu je definován ve vyhlášce). Bezpečnostní standard se vztahuje pouze na tzv. chráněné zákazníky (tj. domácnosti, malé a střední podniky, vybrané subjekty státního sektoru). 4.4.

7 PAGE 7 Zdanění zemního plynu povede ke snížení jeho využití ve prospěch levnějších alternativ  Osvobození domácností od daně ze zemního plynu  Neexistence uhlíkové daně Daňová reforma Zavedení daně ze zemního plynu pro domácnosti – zvýšení ceny pro domácnosti o 30,60 Kč/MWh + DPH Zavedení uhlíkové daně – zvýšení ceny plynu o cca 69,31 Kč/MWh 2012 2014 5.5. Navrhované zvýšení zdanění energ. zdrojů (Kč /GJ spal. teplo) Kč

8 PAGE 8 ČR má dobře vybudovanou infrastrukturu, jejíž potenciál není stále dostatečně využit Plynárenská infrastruktura ČR byla významně rozšířena v 90. letech za účelem zvýšení kvality životního prostředí. Růst zdanění povede k dalšímu nárůstu nevyužívaných přípojek a tím k nárůstu emisí CO 2 při spalování v lokálních topeništích. „Mrtvá přípojka“ = každý HUP, na který není navázané aktivní plynové zařízení. 5.5.

9 PAGE 9 Využití stávajícího potenciálu zemního plynu by mělo pozitivní dopad na životní prostředí Není brána v úvahu skutečnost, že zemní plyn je z dostupných fosilních paliv zdaleka nejekologičtějším zdrojem energie. Emise z plynových zdrojů jsou až 57x nižší než z uhelných zdrojů. Při hypotetické náhradě uhlí plynem v teplárnách a elektrárnách by klesly emise tuhých látek (prach) o cca 95%, emise SO 2 o cca 85%, emise CO 2 pak o cca 33%. Zdroj: Posouzení výhodnosti a rizik využívání uhlí a perspektiva plynu pro teplárenství v ČR, ENA, 2011 5.5.

10 RWE Transgas, a.s. Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "RWE Transgas 9/28/2016PAGE 1 Pavel Dočekal Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s. Návrh Státní energetické koncepce a její dopad na plynárenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google