Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Každé slovo v mluveném nebo psaném projevu má platnost některého slovního druhu. Podle věcného, případně mluvnického významu rozlišujeme deset slovních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Každé slovo v mluveném nebo psaném projevu má platnost některého slovního druhu. Podle věcného, případně mluvnického významu rozlišujeme deset slovních."— Transkript prezentace:

1

2

3 Každé slovo v mluveném nebo psaném projevu má platnost některého slovního druhu. Podle věcného, případně mluvnického významu rozlišujeme deset slovních druhů:

4 Slova ohebná a neohebná Neohebná slova zůstávají v jednom tvaru Ohebná slova mohou měnit tvar

5 Slova ohebná skloňujeme nebo časujeme 1. Podstatná jména skloňujeme hudba, hudby, hudbě… 2. Přídavná jména skloňujeme jarní, jarního, jarnímu… 3. Zájmena skloňujeme my, nás, nám, námi… 4. Číslovky skloňujeme dva, dvou, dvěma… 5. Slovesa časujeme čtu, čteš, čte, čteme…

6 Slova neohebná nemění svůj tvar 6. Příslovce kdy, kde, správně… 7. Předložky o, u, nad, pod, kromě… 8. Spojky a, i, neboť, protože… 9. Částice ať, nechť, kéž… 10.Citoslovce au, cvrnk, bum…

7 Roztřiďte následující slova do dvou skupin Slova ohebná Slova neohebná starosta obuv zamotat dvakrát kéž proto ach malířský třetí vesele můj třetina nad

8 Přiřaďte následující slova ke slovním druhům: Obuv, zamotat, dvakrát, kéž, kost, doplnit, proto, achich, milá, síla, slila, vysvědčení, pytlovina, besedovat, besídka, mládež, mladý, třetí, třetina, milovat, malování, starosta, kromě, malíř, malířský, losovat, za, zámek, zamknout, můj, báseň, který, hodně, i, vesele, o  1. Podstatná jména:  2. Přídavná jména:  3. Zájmena:  4. Číslovky:  5. Slovesa:  6. Příslovce:  7. Předložky  8. Spojky:  9. Částice:  10.Citoslovce:

9 Řešení:  1. Podstatná jména: obuv, kost, síla, vysvědčení, pytlovina, besídka, mládež, třetina, malování, starosta, malíř, zámek, báseň  2. Přídavná jména: milá, mladý, malířský  3. Zájmena: můj, který  4. Číslovky: dvakrát, třetí  5. Slovesa: zamotat, doplnit, slila, besedovat, milovat, losovat, zamknout  6. Příslovce: hodně, vesele  7. Předložky: kromě, za, o  8. Spojky: i, proto  9. Částice: kéž  10.Citoslovce: achich

10 Některá slova mají platnost více slovních druhů. Určujeme je z kontextu. se: zájmeno nebo předložka? Mějte hezky! Půjdeš psem na procházku? kolem: podstatné jméno, příslovce nebo předložka? Až půjdeš, zastav se. kašny na náměstí kvetly růže. Neopírej se svým o zeď. zdraví: podstatné jméno, přídavné jméno nebo sloveso? Babička říká, že máme jen jedno. Po prázdninách přišli všichni do školy už. Sousedi se srdečně. s e s e k o l e m K o l e m k o l e m z d r a v í z d r a v í z d r a v í

11 Zdroje:  KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ, Renata. Český jazyk 6. Plzeň: Fraus, 2003, ISBN 80-7238-206-3.  www.office.microsoft.com  Obrázky z galerie Klipart


Stáhnout ppt "Každé slovo v mluveném nebo psaném projevu má platnost některého slovního druhu. Podle věcného, případně mluvnického významu rozlišujeme deset slovních."

Podobné prezentace


Reklamy Google