Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"— Transkript prezentace:

1 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Základní škola Zaječí III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_6 /10_ Příslovce Jméno autora: PaedDr. Alena Krontorádová Datum: Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Český jazyk Tematický okruh: Tvarosloví Téma: Příslovce Číslo projektu: CZ.107/1.4.00/

2 Příslovce Prezentace

3 Slovní druhy OHEBNÉ Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky
Slovesa Charakterizuj ohebné slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky se skloňují slovesa se časují

4 Slovní druhy NEOHEBNÉ Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce
Charakterizuj neohebné slovní druhy: Nemění tvar Neskloňují se ani nečasují

5 Co vyjadřují PŘÍSLOVCE?
bližší okolnosti dějů a předmětů: místo, čas, způsob, příčina, míra.

6 hodně, velmi, velice, dost
Druhy příslovcí Příslovce Otázka Příklad místa Kde? Odkud? Kudy? Kam? zde, odtud, tudy, tam času Kdy? brzy, zítra, večer způsobu Jak? rychle, dobře, česky příčiny Proč? proto míry Jak mnoho? hodně, velmi, velice, dost

7 Příslovce nejčastěji rozvíjejí:
Slovesa šel ven Přídavná jména pěkně uklizený Příslovce docela blízko Podstatná jména cesta domů

8 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen

9 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen náhlý

10 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen náhlý → náhle

11 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen náhlý → náhle hodný

12 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen náhlý → náhle hodný → hodně

13 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen náhlý → náhle hodný → hodně častý

14 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen náhlý → náhle hodný → hodně
častý → často

15 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen náhlý → náhle hodný → hodně
častý → často hezký

16 Tvorba příslovcí Z přídavných jmen náhlý → náhle hodný → hodně
častý → často hezký → hezky

17 Tvorba příslovcí b) Ustrnutím tvaru podstatného jména

18 Tvorba příslovcí b) Ustrnutím tvaru podstatného jména celek

19 Tvorba příslovcí b) Ustrnutím tvaru podstatného jména celek → celkem (7.pád)

20 Tvorba příslovcí b) Ustrnutím tvaru podstatného jména celek → celkem (7.pád) ráno

21 Tvorba příslovcí b) Ustrnutím tvaru podstatného jména celek → celkem (7.pád) ráno → ráno (1.pád)

22 Tvorba příslovcí b) Ustrnutím tvaru podstatného jména celek → celkem (7.pád) ráno → ráno (1.pád) Srovnej: Je krásné ráno.

23 Tvorba příslovcí b) Ustrnutím tvaru podstatného jména celek → celkem (7.pád) ráno → ráno (1.pád) Srovnej: Je krásné ráno. (podstatné jméno) Ráno vstávám.

24 Tvorba příslovcí b) Ustrnutím tvaru podstatného jména celek → celkem (7.pád) ráno → ráno (1.pád) Srovnej: Je krásné ráno. (podstatné jméno) Ráno vstávám. (příslovce)

25 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo

26 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky s podstatným jménem
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem

27 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas

28 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas s přídavným jménem

29 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas s přídavným jménem z + prava → zprava

30 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas s přídavným jménem z + prava → zprava se zájmenem

31 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas s přídavným jménem z + prava → zprava se zájmenem po + tom → potom

32 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas s přídavným jménem z + prava → zprava se zájmenem po + tom → potom s číslovkou

33 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas s přídavným jménem z + prava → zprava se zájmenem po + tom → potom s číslovkou po + prvé → poprvé

34 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas s přídavným jménem z + prava → zprava se zájmenem po + tom → potom s číslovkou po + prvé → poprvé s příslovcem

35 Tvorba příslovcí c) příslovečné spřežky
spojení předložky se jménem nebo s příslovcem píší se dohromady jako jedno slovo s podstatným jménem v + čas → včas s přídavným jménem z + prava → zprava se zájmenem po + tom → potom s číslovkou po + prvé → poprvé s příslovcem na + vždy → navždy

36 Některá taková spojení můžeme psát obojím způsobem, např. :
kvečeru x k večeru zpočátku x z počátku například x na příklad

37 Roztřiď příslovce podle druhu :
Daleko, často, zbytečně, dosti, proto, někdy, proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – Čas – Způsob – Příčina - Míra -

38 Roztřiď příslovce podle druhu :
Daleko, často, zbytečně, dosti, proto, někdy, proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – Čas – Způsob – Příčina - Míra -

39 Roztřiď příslovce podle druhu :
často, zbytečně, dosti, proto, někdy, proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, Čas – Způsob – Příčina - Míra -

40 Roztřiď příslovce podle druhu :
zbytečně, dosti, proto, někdy, proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, Čas – často, Způsob Příčina Míra

41 Roztřiď příslovce podle druhu :
dosti, proto, někdy, proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, Čas – často, Způsob – zbytečně Příčina Míra

42 Roztřiď příslovce podle druhu :
proto, někdy, proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, Čas – často, Způsob – zbytečně, Příčina Míra - dosti,

43 Roztřiď příslovce podle druhu :
někdy, proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, Čas – často Způsob – zbytečně, Příčina - proto Míra - dosti,

44 Roztřiď příslovce podle druhu :
proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, Čas – často, někdy, Způsob – zbytečně, Příčina - proto, Míra - dosti,

45 Roztřiď příslovce podle druhu :
všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, Čas – často, někdy, Způsob – zbytečně, Příčina - proto, proč Míra - dosti,

46 Roztřiď příslovce podle druhu :
úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, Čas – často, někdy, Způsob – zbytečně, Příčina - proto, proč Míra - dosti,

47 Roztřiď příslovce podle druhu :
velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, Čas – často, někdy, Způsob – zbytečně, úprkem Příčina - proto, proč Míra - dosti,

48 Roztřiď příslovce podle druhu :
domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, Čas – často, někdy, Způsob – zbytečně, úprkem, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice,

49 Roztřiď příslovce podle druhu :
večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů, Čas – často, někdy, Způsob – zbytečně, úprkem, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice,

50 Roztřiď příslovce podle druhu :
rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů Čas – často, někdy, večer, Způsob – zbytečně, úprkem, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice,

51 Roztřiď příslovce podle druhu :
tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů, Čas – často, někdy, večer, Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice,

52 Roztřiď příslovce podle druhu :
občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů Čas – často, někdy, večer, Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, tiše, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice,

53 Roztřiď příslovce podle druhu :
tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů, Čas – často, někdy, večer, občas Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, tiše, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice,

54 Roztřiď příslovce podle druhu :
hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů, tam, Čas – často, někdy, večer, občas Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, tiše, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice,

55 Roztřiď příslovce podle druhu :
česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů, tam, Čas – často, někdy, večer, občas Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, tiše, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice, hodně

56 Roztřiď příslovce podle druhu :
dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů, tam, Čas – často, někdy, večer, občas Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, tiše, česky Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice, hodně,

57 Roztřiď příslovce podle druhu :
docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů, tam, dolů Čas – často, někdy, večer, občas Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, tiše, česky, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice, hodně,

58 Roztřiď příslovce podle druhu :
snadno. Místo – daleko, všude, domů, tam, dolů Čas – často, někdy, večer, občas Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, tiše, česky, Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice, hodně, docela

59 Roztřiď příslovce podle druhu :
Daleko, často, zbytečně, dosti, proto, někdy, proč, všude, úprkem, velice, domů, večer, rychle, tiše, občas, tam, hodně, česky, dolů, docela, snadno. Místo – daleko, všude, domů, tam, dolů Čas – často, někdy, večer, občas Způsob – zbytečně, úprkem, rychle, tiše, česky, snadno Příčina - proto, proč Míra - dosti, velice, hodně, docela

60 Nahraď slova v závorkách příslovečnými spřežkami:
Choďte do školy (čas). Choďte do školy včas. Šli do kopce (volný). Šli do kopce zvolna. Neber vše tak (slovo). Neber vše tak doslova. Buďte (ticho)! Buďte zticha! Šli jsme domů až (tma). Šli jsme domů až potmě. Jezdíme (pravý). Jezdíme vpravo. Dostal jsem to (darmo). Dostal jsem to zadarmo. Nedělej nic (kvap). Nedělej nic nakvap. Vypravuj mi to (podrobný). Vypravuj mi to dopodrobna.

61 Pravopis –mě-/-mně- zdůvodni:
Příklad : střídmě → střídmý skromně → skromný Skromně (skromný), vědomě (vědomý), příjemně (příjemný), cílevědomě (cílevědomý), rozumně (rozumný), zřejmě (zřejmý), temně (temný), upřímně (upřímný), jemně (jemný), sebevědomě (sebevědomý), významně (významný), písemně (písemný), soukromě (soukromý), dojemně (dojemný), strmě (strmý), tajemně (tajemný), osaměle (sám - samotný).

62 Stupňování příslovcí – druhý stupeň se tvoří z prvního příponami –eji, -ěji, -e (může i odpadnout) - třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 1. stupeň stupeň stupeň tiše zdravě výše

63 Stupňování příslovcí – druhý stupeň se tvoří z prvního příponami –eji, -ěji, -e (může i odpadnout) - třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 1. stupeň stupeň stupeň tiše tišeji zdravě výše

64 Stupňování příslovcí – druhý stupeň se tvoří z prvního příponami –eji, -ěji, -e (může i odpadnout) - třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 1. stupeň stupeň stupeň tiše tišeji nejtišej zdravě výše

65 Stupňování příslovcí – druhý stupeň se tvoří z prvního příponami –eji, -ěji, -e (může i odpadnout) - třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 1. stupeň stupeň stupeň tiše tišeji nejtišej zdravě zdravěji výše

66 Stupňování příslovcí – druhý stupeň se tvoří z prvního příponami –eji, -ěji, -e (může i odpadnout) - třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 1. stupeň stupeň stupeň tiše tišeji nejtišej zdravě zdravěji nejzdravěji výše

67 Stupňování příslovcí – druhý stupeň se tvoří z prvního příponami –eji, -ěji, -e (může i odpadnout) - třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 1. stupeň stupeň stupeň tiše tišeji nejtišej zdravě zdravěji nejzdravěji výše výše (výš)

68 Stupňování příslovcí druhý stupeň se tvoří z prvního příponami –eji, -ěji, -e (může i odpadnout) třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 1. stupeň stupeň stupeň tiše tišeji nejtišej zdravě zdravěji nejzdravěji výše výše (výš) nejvýše (nejvýš)

69 Stupňování příslovcí POZOR ! Někdy se tvoří 2.stupeň od jiného
nebo obměněného kořene než 1.stupeň. málo - méně, mnoho - více (víc), dobře - lépe (líp), zle - hůře (hůř), brzy - dříve, dlouho - déle.

70 Uveď naznačené stupně příslovcí:
Ve městech se dříve žilo (draho 2). Ve městech se dříve žilo dráže/dráž. Letadlo se snášelo (nízko 2). Letadlo se snášelo níže/níž. Přistupte sem (blízko 2). Přistupte sem blíže/blíž. Drak se v povětří vznášel (vysoko 2). Drak se v povětří vznášel výše/výš. Kola ve vodě se rozlévala (široko 2). Kola ve vodě se rozlévala šíře/šíř. Představení trvalo nad očekávání (krátce 2). Představení trvalo nad očekávání kratčeji. Bouře se už ozývala (ticho 2). Bouře se už ozývala tišeji. Orli se u nás objevují (řídce 2). Orli se u nás objevují řidčeji.


Stáhnout ppt "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"

Podobné prezentace


Reklamy Google