Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Hostouň, okres Domažlice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Hostouň, okres Domažlice,"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Hostouň, okres Domažlice,
příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV A ČÍSLO MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_01_S08-Čj-7 VYTVOŘENO: září 2012 AUTOR: Naděžda Rauchová VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Český jazyk a literatura SADA: Český jazyk pro 7. ročník NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Podstatná jména I.

2 ANOTACE: Materiál slouží k zopakování a ověření vědomostí a znalostí o podstatných jménech. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Žák určuje jmenné kategorie u podstatných jmen, využívá jazykové příručky. ROČNÍK: 7. DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace s aktivním doplňováním STUPEŇ A TYP VZDĚLÁVÁNÍ: Základní vzdělávání - druhý stupeň POMŮCKY: Sešit, barevné fixy. CÍL – INOVACE: Podporuje aktivní zopakování,procvičování učiva s využitím interaktivní tabule METODICKÉ POKYNY: Žáci doplňují myšlenkovou mapu pomocí pera

3 PODSTATNÁ JMÉNA I. Český jazyk – 7. ročník

4 Jsou daná tvrzení správná?
ANO NE Jsou daná tvrzení správná? 1. Podstatná jména patří mezi ohebné slovní druhy. Můžeme je skloňovat a časovat. 1.p. želva 2.p. želvy 3.p. želvě 4.p. želvu 5.p. želvo! 6.p. o želvě 7.p. želvou Podstatná jména skloňujeme, dáváme je do různých pádů. Časujeme pouze slovesa. 2. U podstatných jmen určujeme pád, číslo, čas, rod, vzor. ANO NE Čas neurčujeme u podstatných jmen, ale u sloves. Jména skloňujeme. Slovesa časujeme.

5 Vzory rodu mužského: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.
3. Podstatná jména rodu mužského životného mají tvar 2. a 4. pádu čísla jednotného shodný. ANO NE Svoje tvrzení si ověř. Daná podstatná jména dej do náležitých tvarů: 1.pád 2.pád 4. pád vzor sysel hlemýžď správce tenista sysla pán hlemýždě muž správce soudce tenisty tenistu předseda Shodný 2. a 4. pád čísla jednotného mají podstatná jména rodu mužského životného vzoru pán, muž, soudce. Podstatná jména podle vzoru předseda se v 2. a 4. pádu čísla jednotného liší. Vzory rodu mužského: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.

6 Pád určujeme pouze u podstatných jmen.
4. Pád určujeme pouze u podstatných jmen. ANO NE Pád určujeme u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek. Kde můžeš, urči pád. 4.p.. 1.p.. 4.p.. 2.p. 4.p.. 1.p.. 2.p. U některých z nás vzbuzuje tma strach. Strach má prý veliké oči. Oči naší kočky svítí ve tmě jako dvě lucerny. 1.p.. 2.p.. 2.p.. 6.p.. 1.p.. 1.p.. Pád přídavných jmen a některých zájmen určujeme podle podstatného jména, ke kterému patří.

7 Některá podstatná jména mají tvar pouze čísla jednotného.
5. Některá podstatná jména mají tvar pouze čísla jednotného. ANO NE Podstatná jména hromadná mají pouze tvar čísla jednotného, ale označují větší množství věcí pohromadě. Na stavbu venkovských stavení se používalo hlavně kamení, které se sbíralo na polích. Lesy poskytly dříví na střechu i do kamen. Sláma, která zbyla z vymláceného obilí, se použila ve stájích i na došky. 6. Pro všechna podstatná jména platí, že mají stejný rod v čísle jednotném i množném. ANO NE dítě – rod střední děti – rod ženský kníže – rod mužský knížata – rod střední Rozlišujeme podstatná jména hromadná, pomnožná, látková.

8 1. pád čísla množného podstatného jména vítěz je vítězi i vítězové.
7. ANO 1. pád čísla množného podstatného jména vítěz je vítězi i vítězové. NE vítěz – muž muži, mužové – vítězi, vítězové 8. 7. pád čísla množného podstatného jména kůň je koni i koňmi. ANO 2. pád č. mn. koňů, koní 3. pád č. mn. koňům, koním NE 9. ANO Ne 5. pád podstatného jména obhájce zní obhájče! obhájce – soudce pád soudce! – obhájce! Správné tvary podstatných jmen si ověříme v Pravidlech českého pravopisu.

9 Na obloze plul- bíl- beránci .
10. Na obloze plul- bíl- beránci . Beránci je podstatné jméno rodu mužského neživotného. ANO NE U podstatných rodu mužského určujeme mluvnickou životnost. ti beránci = ti páni = rod mužský životný 11. Jsou podstatná jména člověk a lidé slova příbuzná? ANO NE Tato slova nemají stejný kořen, nejsou příbuzná. 12. Průvodčí ve vlaku nám popřála příjemnou cestu. Průvodčí je podstatné jméno. ANO NE Slova průvodčí, hajný, cestující jsou zpodstatnělá přídavná jména. Mají vzory přídavných jmen. Určujeme je jako podstatná jména.

10 Vzduch je podstatné jméno konkrétní.
13. Vzduch je podstatné jméno konkrétní. ANO NE Podstatná jména konkrétní označují konkrétní věc, kterou můžeme vnímat svými smysly. Podstatná jména abstraktní označují to, co nemůžeme vidět, slyšet, dotýkat se toho. 14. Věcný význam slova hvozd najdeme v Pravidlech českého pravopisu.ý ANO NE Věcný význam slov najdeme ve Slovníku spisovné češtiny. Věcný – slovní význam pojmenovává skutečnost daného slova. Mluvnické významy jsou u podstatných jmen pád, číslo a rod. Podstatná jména je vyjadřují svými koncovkami.

11 Použité materiály: Ilustrace – Texty - vlastní


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Hostouň, okres Domažlice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google