Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 3 – podstatná jména Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 3 – podstatná jména Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 3 – podstatná jména Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012

2  V této sadě výukových materiálů s názvem Tvarosloví se budeme zabývat tvořením tvarů slov, slovními druhy, jejich tříděním a mluvnickými kategoriemi. Učivo má rozšířit znalosti, které žáci získali v ZŠ a je určeno pro žáky 2. ročníku učebních oborů SOU.  Úkolem této prezentace je seznámení žáků s podstatnými jmény, jejich druhy, vzory podstatných jmen a skloňováním a také s pravopisem koncovek podstatných jmen.

3 PODSTATNÁ JMÉNA SUBSTANTIVA

4  jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a stavů  určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo, rod  skloňují se podle jmenných vzorů  jsou plnovýznamovým slovním druhem a ve větě plní nejčastěji funkci podmětu nebo předmětu

5  konkrétní – názvy osob, zvířat, věcí, a to: obecná – označují jakoukoliv osobu, zvíře nebo věc, např. spisovatel, pes, počítač, vlastní – označují jednu určitou osobu, zvíře nebo věc, např. Jirásek, Punťa, Karpaty  abstraktní – názvy vlastností, dějů, stavů, např. sebevědomí, cestování, slib

6  systém skloňování podstatných jmen vyjadřují tzv. vzory, čili vzorová slova s úplným a pravidelným souborem tvarů  ke vzoru je podstatné jméno přiřazeno podle mluvnického rodu (v rodě mužském i podle životnosti), podle zakončení kmene na souhlásku (tvrdou nebo měkkou) nebo samohlásku a koncovku v 1. a 2. pádě j. č.

7 Mužský rod životnýsouhláskovýpán -atvrdý muž -eměkký samohláskovýpředseda -ytvrdý soudce -eměkký neživotnýhrad (les)-u,-atvrdý stroj -eměkký

8 Ženský rodsamohláskovýžena -ytvrdý samohláskovýrůže -eměkký souhláskovýpíseň -ě kost -i

9 Střední rodměsto -atvrdý moře -eměkký kuře -eterozšířený stavení -ídlouhý

10  v koncovkách tvrdých vzorů pán, hrad, předseda, žena, město se po obojetných souhláskách píše převážně tvrdé y (4. a 7. p. mn. č. jestřáby jako pány, 1., 4. a 7. p. mn. č. drahokamy jako hrady, 2. p. č. j. a 4. a 7. p. mn. č. nemluvy jako předsedy, 2. p. č. j. skály jako ženy, 7. p. mn. č. mýdly jako městy).

11 Měkké i/í se píše jen v těchto koncovkách:  a) –i v 1. a 5. p. mn. č. vzoru pán: jestřábi jako páni  b) –ovi ve 3. a 6. p. j. č. vzorů pán a předseda: bratrovi, houslistovi jako pánovi, předsedovi (stejně jako u ostatních vzorů rodu mužského životného: mužovi, soudcovi)

12  c) –ích v 6. p. mn. č. vzorů pán a hrad : (o) pstruzích jako vojácích, (na) březích jako zámcích  d) –ami v 7. p. mn. č. vzoru žena: dívkami jako ženami  V koncovkách ostatních vzorů (měkkých vzorů muž, stroj, soudce, růže, moře i vzorů píseň, kost, stavení) se píše vždy pouze měkké i/í

13  Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a stavů. Určujeme u nich pád, číslo a rod, skloňujeme je. Jsou plnovýznamová – ve větě mají nejčastěji funkci podmětu nebo předmětu.  Rozlišujeme podstatná jména konkrétní a abstraktní.  Podle mluvnického rodu a zakončení 1. a 2. pádu přiřazujeme podstatná jména ke vzorům.  V koncovkách tvrdých vzorů (pán, hrad, žena, město, předseda) píšeme převážně tvrdé y/ ý, v koncovkách ostatních vzorů pouze měkké i/í.

14  1. Co vyjadřují podstatná jména, co u nich určujeme?  2. Jaké máme druhy podstatných jmen?  3. Podle čeho přiřazujeme podstatná jména ke vzorům?  4. Vyjmenuj vzory podstatných jmen.  5. Jaké i/y píšeme v koncovkách podstatných jmen?

15  MUŽÍKOVÁ, Olga, MARKVARTOVÁ, Barbora, KLUSÁČKOVÁ, Lenka, JEŘÁBKOVÁ, Eleonora, ADÁMKOVÁ, Petra. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – 082 – 9  DOBEŠOVÁ, Věra, FIALOVÁ, Vladimíra. Průvodce českým jazykem. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7538 – 019 - 5  SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007,ISBN 978 – 253 – 0298 – 0


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 3 – podstatná jména Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google