Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

fotbalový mí č bílá r ůž e chutné ovoce P ř ídavná jména IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "fotbalový mí č bílá r ůž e chutné ovoce P ř ídavná jména IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/"— Transkript prezentace:

1

2 fotbalový mí č bílá r ůž e chutné ovoce P ř ídavná jména IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/21.0274

3 Definice: P ř ídavná jména jsou slova, která vyjad ř ují vlastnosti osob zví ř at a v ě cí Tá ž eme se na n ě otázkami Jaký? Jaká? Jaké? Který? Která? Které? Č í? IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/21.0274

4 Zapamatujte si: P ř ídavná jména vyjad ř ují vlastnosti podstatných jmen, v jejichž blízkosti se vyskytují. S podstatnými jmény se shodují v rod ě, č ísle a v pád ě. P ř íklad: ( fotbalový mí č, bílá r ůž e, chutné ovoce ) Ka ž dé p ř ídavné jméno m ůž e tedy vyjád ř it trojí rod. P ř ídavná jména se sklo ň ují. IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/21.0274

5 Sklo ň ování p ř ídavných jmen Podle zp ů sobu sklo ň ování rozlišujeme: p ř ídavná jména TVRDÁ M Ě KKÁ IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/21.0274

6 P ř ídavná jména tvrdá P ř ídavná jména m ě kká Mají podle rodu trojí koncovku: Rod mu ž ský - ý P ř íklad: vesel ý ž ák Rod ž enský - á P ř íklad: vesel á ž ákyn ě Rod st ř ední - é P ř íklad : vesel é dít ě Mají pro všechny rody stejnou koncovku: Rod mu ž ský - í P ř íklad: letn í den Rod ž enský - á P ř íklad: letn í bou ř e Rod st ř ední - é P ř íklad: letn í ráno

7 Vzory p ř ídavných jmen P ř ídavná jména tvrdáP ř ídavná jména měkká se sklo ň ují podle vzoru MLADÝ (-á,-é) P ř íklad: mladý mu ž mladá ž ena mladé zví ř e se sklo ň ují podle vzoru JARNÍ P ř íklad: jarní motýl jarní kv ě tina jarní ráno IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/21.0274

8 P ř ídavná jména tvrdá m ě ní koncovky podle rodu, č ísla a pádu Rod mužskýRod ženskýRod st ř ední Č íslo jednotné 1.p. mladý mu ž 2.p. mladého mu ž e 3.p.mladému mu ž i 4.p.mladého mu ž e 5.p.mladý mu ž i 6.p.mladém mu ž i 7.p.mladým mu ž em mladá ž ena mladé ž eny mladé mladou mladá ž eno mladé ž en ě mladou ž enou mladé zví ř e mladého zví ř ete mladému zví ř eti mladé zví ř e mladém zví ř eti mladým zví ř etem IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/21.0274

9 P ř ídavná jména tvrdá m ě ní koncovky podle rodu, č ísla a pádu Rod mužskýRod ženskýRod st ř ední Č íslo množné 1.p. mladí mu ž i 2.p. mladých mu žů 3.p.mladým mu žů m 4.p.mladé mu ž e 5.p.mladí mu ž i 6.p.mladých mu ž ích 7.p.mladými mu ž i mladé ž eny mladých ž en mladým ž enám mladé ž eny mladých ž enách mladými ž enami mladá zví ř ata mladých zví ř at mladým zví ř at ů m mladá zví ř ata mladých zví ř atech mladými zví ř aty IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/21.0274

10 Anotace Prezentace je ur č ena k výkladu p ř ídavných jmen pro 8. a 9. ro č ník ZŠ praktické.


Stáhnout ppt "fotbalový mí č bílá r ůž e chutné ovoce P ř ídavná jména IT ve škole CZ.1.07/1.4.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google