Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název prezentace (DUMu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název prezentace (DUMu)"— Transkript prezentace:

1 Název prezentace (DUMu)
Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu) Slovo a jeho význam: jednoznačná a mnohoznačná slova Tematická oblast: Česky jazyk a literatura Ročník I. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Datum vzniku: leden 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

2 Anotace Cílem vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Žáci chápou jazyk jako systém, rozlišují spisovný jazyk a nespisovné útvary. Tématem této prezentace jsou jednoznačná a mnohoznačná slova.

3 Význam slova a jeho změny
Jednoznačná a mnohoznačná slova

4 SLOVO jazykově ztvárněný odraz skutečnosti ve vědomí uživatelů daného jazyka Můžeme rozlišovat význam: - slovní (plnovýznamová slova): společensky závazný - mluvnický vyjádřený koncovkami ohebných slovních druhů a syntaktickými vztahy slov

5 Podle počtu významů dělíme slova:
na jednoznačná na mnohoznačná

6 Jednoznačná slova slova nesoucí jen jeden slovní význam
jsou méně početná než slova mnohovýznamová odborné termíny (např. dusičnan, pestík, přívlastek) vlastní jména osobní a jména zvířat (Milada, Jaroslav, pes Bubu) zeměpisné názvy, označují-li pouze jednu skutečnost (horu, město, oblast) koloběžka, květináč, lustr, iglú aj.

7 Mnohoznačná slova slova nesoucí více než jeden význam
tvoření pojmenování, kdy nový význam vzniká přenesením významu: A) metafora: přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti hřeben (na česání – hory – drůbeže) ocelové srdce čas utíká (personifikace: spojení sloves vyjadřujících děje živých podmětů s podměty neživými)

8 Mnohoznačná slova B) metonymie: spočívá v přenášení pojmenování na základě vnitřní souvislosti. Vyskytuje se pouze u podstatných jmen: číst Čapka rentgen (vlastní jména osobní se stávají označením věci) manšestr, plzeň (vlastní jména místní se přenášejí na věci, které se tam vyrábějí, pěstují apod.)

9 Mnohoznačná slova C) synekdocha: je založena na přenášení pojmenování na základě rozsahových poměrů: - část za celek – hlava, krk, duše (místo člověk) střecha, práh (pro celý domov) - celek za část – tabák (označení celé rostliny je užito jen pro část)

10 Seznam zdrojů ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007, 173 s. ISBN Čeština po síti, Ostravská univerzita v Ostravě. Dostupné z: [online] [cit ]. STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN


Stáhnout ppt "Název prezentace (DUMu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google