Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Černý Petr − druhy slov Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dušan Goš. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Černý Petr − druhy slov Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dušan Goš. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Černý Petr − druhy slov Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dušan Goš. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pomůcka se skládá z 21 karet. Dvacet karet tvoří druhy slov a jejich přiřazení a na poslední kartě je obrázek chlapce černého Petra. Snímek 2, 3 a 4 jsou lícem karet, snímky 5, 6 a 7 jsou rubem karet. Využití: Žák hraje se spolužákem, učitelem, sourozencem či rodičem známou hru „černý Petr“. Hráči si rozdají všechny karty, které potom drží v ruce. Na stůl vykládají dvojice, které patří logicky k sobě. Když žádné dvojice nemají, první hráč si vytáhne jednu kartu z ruky druhého hráče a vytvoří dvojici. Potom druhý hráč tahá kartu od prvního hráče. To se opakuje tak dlouho, dokud nejsou vyloženy všechny dvojice karet, a jednomu hráči nezůstane v ruce černý Petr. Tento hráč hru prohrává. Hra slouží k procvičení druhů slov. Karty se dají využít i k prostému přiřazování. K tomu slouží snímky 8, 9 a 10, kde je provedení černobílé.

2 Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Praha, pes, stroj, svoboda, lenost, láska, kalhoty, televize, tužka, dříví slepecký pes, vnitřní svoboda, matčina láska, hezký chlapec, mladá žena, modrý šátek, velký dům, nízký plot, jarní cibulka, tatínkovy hodinky on, já, my, svůj, takový, to, když, se, nic, leckdo několik, dvacet, tisící, osmkrát, troje, pátý, osmero, několikrát - jsou názvy osob, zvířat, věcí a samostatné názvy dějů, vlastností a vztahů - označují vlastnost osob, zvířat, věcí, dějů a vlastností označených podstatnými jmény - zastupují podstatná jména nebo přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují - jsou slova významu číselného, označující počet, pořadí apod.

3 Slovesa Předložky Příslovce Spojky hledět, stát, mládnout, spát, dělat, slyšet, mládnout, hrát si, představovat se tady, velmi, dobře, pomalu, hodně, blízko, nahlas ve (škole), do (vody), s (přáteli), podle (plánu) na (poli) pod (stolem), kolem (plotu), bez (matky), od (bratra) a, i, ale, že, aby, ačkoli, když, protože, jestliže - vyjadřují děje, a to činnost podmětu nebo jeho stav nebo změnu stavu; časují se - vyjadřují různé bližší okolnosti dějů nebo vlastností (místo, čas, způsob, míru, příčinu aj.) - podobně jako příslovce vyjadřují bližší okolnosti, ale teprve ve spojení se jmény, jejichž pád řídí - jsou slova, která spojují jednotlivé větné členy nebo věty a vyjadřují vztahy mezi nimi

4 Částice Citoslovce ať, nechť, kéž, asi, snad, zejména, ovšem au, br, prr, cink, hů, haf, fuj, frnk - vyjadřují city, nálady nebo vůli mluvčího anebo naznačují zvuky - uvozují věty a naznačují jejich druh (věty přací apod.), nebo vyjadřují postoj mluvčího (vytýkají, hodnotí apod.)

5

6

7

8 Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Praha, pes, stroj, svoboda, lenost, láska, kalhoty, televize, tužka, dříví slepecký pes, vnitřní svoboda, matčina láska, hezký chlapec, mladá žena, modrý šátek, velký dům, nízký plot, jarní cibulka, tatínkovy hodinky on, já, my, svůj, takový, to, když, se, nic, leckdo několik, dvacet, tisící, osmkrát, troje, pátý, osmero, několikrát - jsou názvy osob, zvířat, věcí a samostatné názvy dějů, vlastností a vztahů. - označují vlastnost osob, zvířat, věcí, dějů a vlastností označených podstatnými jmény - zastupují podstatná jména nebo přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují - jsou slova významu číselného, označující počet, pořadí apod.

9 Slovesa Předložky Příslovce Spojky hledět, stát, mládnout, spát, dělat, slyšet, mládnout, hrát si, představovat se tady, velmi, dobře, pomalu, hodně, blízko, nahlas ve (škole), do (vody), s (přáteli), podle (plánu) na (poli) pod (stolem), kolem (plotu), bez (matky), od (bratra) a, i, ale, že, aby, ačkoli, když, protože, jestliže - vyjadřují děje, a to činnost podmětu nebo jeho stav nebo změnu Stavu; časují se - vyjadřují různé bližší okolnosti dějů nebo vlastností (místo, čas, způsob, míru, příčinu aj.) - podobně jako příslovce vyjadřují bližší okolnosti, ale teprve ve spojení se jmény, jejichž pád řídí - jsou slova, která spojují jednotlivé větné členy nebo věty a vyjadřují vztahy mezi nimi

10 Částice Citoslovce ať, nechť, kéž, asi, snad, zejména, ovšem au, br, prr, cink, hů, haf, fuj, frnk - vyjadřují city, nálady nebo vůli mluvčího anebo naznačují zvuky - uvozují věty a naznačují jejich druh (věty přací apod.), nebo vyjadřují postoj mluvčího (vytýkají, hodnotí apod.)

11 [cit. 2010-11-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://www.clker.com/clipart-9386.html


Stáhnout ppt "Černý Petr − druhy slov Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dušan Goš. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google