Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA PRÁVNÍCH OBORŮ, ŘÍZENÍ A EKONOMIKY MARTIN ŠIMÁK KOLEGIUM DĚKANKY 8. ČERVNA 2012 Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích Zdravotně sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA PRÁVNÍCH OBORŮ, ŘÍZENÍ A EKONOMIKY MARTIN ŠIMÁK KOLEGIUM DĚKANKY 8. ČERVNA 2012 Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích Zdravotně sociální."— Transkript prezentace:

1 KATEDRA PRÁVNÍCH OBORŮ, ŘÍZENÍ A EKONOMIKY MARTIN ŠIMÁK KOLEGIUM DĚKANKY 8. ČERVNA 2012 Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

2 Charakteristika katedry katedra podpůrná zajišťuje výuku napříč takřka všemi obory na ZSF

3 Pedagogická činnost výuka předmětů z oblastí:  práva a legislativy  penologie  kriminologie  ekonomiky  managementu  veřejné a státní správy  sociálně-právní ochrany  sociální práce (vybrané)  se zaměřením do sféry zdravotně sociální

4 Pedagogická činnost  přednášky a semináře - výuka ve 144 předmětech (STAG)  tvorba studijních opor  vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací  účast v komisích pro konání SZZK  garance Bc. oboru Sociální práce ve veřejné správě

5 Zahraniční aktivity aktivní účast na mezinárodních konferencích a seminářích  Trevír (SRN)  Silberbach (SRN)  Kodaň (Dánsko)  Spišská Nová Ves (SR)…. přednáškové pobyty (včetně programu Erasmus)  Chiang Mai (Thajsko)  Magdeburg (SRN)  Odense (Dánsko)  Kemi- Tornio (Finsko)  Trnava (SR)…

6 Zahraniční aktivity člen KPR je v poradním orgánu Sozialakademie Haus Silberbach-Selb (SRN) člen KPR je místopředsedou představenstva Europäisches Forum für angewandte Kriminalpolitik e.V. (SRN) navázání kontaktů se zahraničními univerzitami (Chiang Mai University, PAYAP University…) studijní pobyty studentů přednáškové pobyty akademických pracovníků ZSF ERASMUS

7 Vědecko-výzkumná činnost KPR z podstaty není typicky výzkumně zaměřenou katedrou významný podíl členů KPR (řešitelství/ spoluřešitelství) na podaných projektech CEP i neCEP (GAČR, IGA, COST/OP VK) od r. 2011 pořádání mezinárodní konference „Lidská práva v proměnách času“

8 Publikační činnost monografie  Sociální zabezpečení – vybrané kapitoly  Řízení organizací sociálních služeb – vybrané problémy  Vybrané kapitoly k sociální práci – Sociální práce II. … kapitoly v monografiích příspěvky v recenzovaných časopisech  Kontakt  Prevence otrav a násilí  Journal of Nursing  Fórum sociální politiky  Auspicia  Moderní řízení  DETUROPE příspěvky v recenzovaných sbornících

9 Personální zajištění KPR Interní zaměstnanci s úvazkem……………...17  profesor……………………………………………………………….....1  odborní asistenti…………………………………………..........…16  z toho s vědeckou hodností Ph.D/CSc…………………….7 přepočteno na úvazky ……………………………………. 8 Externí zaměstnanci (na dohodu)………………….…..7  docenti………………………………………………………………..………2  odborní asistenti ………………………………………………………….5  z toho s vědeckou hodností Ph.D./ CSc. ………………………...1  členové KPR – významní odborníci z mnoha sfér aplikační praxe (justice, advokacie, vězeňství, zdravotní pojišťovna, ČSSZ, úřady práce, VÚPSV, v.v.i.)

10 Kariérní růst pracovníků (2011) ukončeno inaugurační řízení (1 x) (2012) příprava a zahájení habilitačního řízení (2 x) (2012, resp. 2013) dokončení studia Ph.D. (4 x)

11 Hlavní úkoly udržení kvality zajišťované výuky pokračující kariérní růst pracovníků udržení propojení s aplikační praxí udržení, příp. posílení stabilního jádra kmenových pracovníků plnění úkolů garanta Bc. studijního oboru - Sociální práce ve veřejné správě finalizace podkladů k akreditaci nového Bc. oboru Odborný asistent posudkového lékaře příprava akreditace navazujícího Mgr. studijního oboru – Sociální práce ve veřejné správě uspořádání 2. ročníku konference Lidská práva…. vydání monografie (sociální zabezpečení) příprava vlastního projektu/ participace na projektu

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "KATEDRA PRÁVNÍCH OBORŮ, ŘÍZENÍ A EKONOMIKY MARTIN ŠIMÁK KOLEGIUM DĚKANKY 8. ČERVNA 2012 Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích Zdravotně sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google