Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proměny manželského vztahu v prereprodukčním, reprodukčním a postreprodukčním období. MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA BETHESDA BRNO Josef Zeman 1Proměny manželského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proměny manželského vztahu v prereprodukčním, reprodukčním a postreprodukčním období. MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA BETHESDA BRNO Josef Zeman 1Proměny manželského."— Transkript prezentace:

1 Proměny manželského vztahu v prereprodukčním, reprodukčním a postreprodukčním období. MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA BETHESDA BRNO Josef Zeman 1Proměny manželského vztahu

2 Psychologicky končí reprodukční období zhruba ukončením povinné školní docházky nejmladšího dítěte. Důvodem změny je obvykle potřebnost dalšího osobnostního rozvoje manželů, ale též nové oživení manželského vztahu – partnerství by mělo opět převládnout nad rodičovstvím. PŘ1: Fáze investic do individuálního rozvoje osobnosti v profesní, sportovní nebo duchovní oblasti. Fáze nových investic do vztahové oblasti. Kritické období nutného začátku této fáze (55-60 let) Postreprodukční období (cca 38-58 let) 2 Proměny manželského vztahu

3 Do poradny přicházejí 48letí manželé - vysokoškoláci, úspěšní zaměstnanci i podnikatelé, bohatí, vážení pro svoji serióznost. Jejich 3 děti jsou na vysoké a střední škole. Manželé se rozchází proti vůli muže.Ten zdůrazňuje svoji angažovanost pro rodinu i angažovanost pro druhé. Je pracovitý, úspěšný, dobře si rozumí s dětmi, manželce vždy nabízel pomoc v domácnosti, ovládá všechny domácí práce, nekouří, nepije, není agresivní, není lakomý. Nezištně pracuje ve skautingu. Paní odchází k milenci po té, co několik let upozorňovala pána, že postrádá více zájmu z jeho strany, více porozumění pro její obtíže a starosti, více schopnosti se odpoutat od úmorné všednosti. Doslova říká, že žila celý život s uspěchaným, neustále zamyšleným, studeným čumákem. Připadá si, že je mu vlastně neustále na obtíž, téměř nikdy nesplnila na 100% jeho očekávání. Když ho začala důrazněji varovat, že to nevydrží, začal se urážet a upadat do depresí, postupně začal vyhrožovat sebevraždou. "Nejsem schopen bez Tebe žít, oběsím se". Tehdy se paní rozhodla odejít a našla si nový vztah. Považuje svoje jednání za čestné a spravedlivé, řadu let, jak říká doslova, žebrala o lásku. Pán se též považuje za čestného a spravedlivého, za oběť svévole ženy, je přesvědčen, že vše dělal pro rodinu, pro její dobré jméno a její dobré zabezpečení.V párové terapii se daří oběma nabídnout pokus o korekci vlastního vidění problému, pán postupně připustí, že bylo možné, že jej paní milovala mnoho let i za situace, kdy její lásku na úrovni prožitku neopětoval. Paní připustí, že je možné, že pán není všestranně úspěšný primárně kvůli tomu, že chce vyniknout nad druhé, ale kvůli tomu, že má velmi rád svojí rodinu a dělá to pro ní. Připustí, že děti si toho cení a váží si ho. Po třech měsících úspěšného upevňování těchto nových postojů došlo k prudkému konfliktu, vynořily se staré rány a paní definitivně odešla.

4 Změna základu vztahu – mateřství (otcovství) může být a je často u žen silnější než partnerství. Reálně vysoké nároky pro oba – navzájem však jeden náročnost rodičovství pro druhého nechápe. Náročnost období může být kompenzována uspokojením z raného i pozdějšího rodičovství. Význam tohoto fenoménu pro obtížné manželské vztahy. Průběh reprodukčního období (od 0 prvního do 15ti let posledního dítěte). 3 Proměny manželského vztahu

5 Instinktivní základ rodičovství. Mužská varianta instinktivního rodičovství. Fenomén „nový otec“ - sociologické dělení podle obsahu role versus psychologické dělení podle nabídky vztahu. Nezbytné a fakultativní investice do vztahu. Začátek reprodukčního období - osudová doba každého manželství (obecné domluvy pokud možno před svatbou) 4 Proměny manželského vztahu

6 Změna postoje - nutnost vědomého opuštění úvah o vhodnosti a úspěšnosti proběhlé volby partnera. Zásadní důležitost období přetrvávající nebo prohloubené zamilovanosti. Nároky na druhého a způsoby přípravy na blízkou budoucnost. Oprávněnost nátlakových metod? Hra na opravdové rodiče, význam zkoušení budoucích rolí – snaha o dělbu oblastí autority. Nároky začátku reprodukčního období v manželství (od svatby do předškolního věku dítěte) 5 Proměny manželského vztahu

7 Dvojí smysl známostí – kultivace vztahového chování a hledání vhodného partnera pro budoucnost. Možnosti vzájemného poznání. Potřeba postupného rozvoje schopnosti i při zamilovanosti vnímat druhého reálně. První kroky k budování budoucího stabilního vztahu. Souvislost mezi známostí a manželstvím. 6 Proměny manželského vztahu

8 Prožívání vztahu a vztahové chování. Tolerance ve vztahu. Co jsou psychologické tresty. Nátlak versus získávání. Důvěra versus zevšeobecněná zkušenost. Oblasti budování vztahu 7 Proměny manželského vztahu

9 Pro mladého muže je postupně velkým objevem, že není tak důležité růst ve výkonnosti, atraktivnosti, ale dokonce ani ne v osobní ctnosti, jako růst ve schopnosti chovat se nezištně vztahově. Mladí muži stojí v tomto období před úkolem naučit se vztahovému chování. 8 Proměny manželského vztahu

10 Bezpečné, nezávazné a samozřejmě nesexuální známosti mezi 16ti a 23ti roky tuto důležitou a nutnou dovednost správné volby rozvíjejí. Když se aktivita ve vztahové a erotické oblasti mladým ženám nedaří, nejsou schopné, zhruba po 24 roce věku rozlišit perspektivní a neperspektivní vztah a volí nečekaně často problematického životního partnera. 9 Proměny manželského vztahu

11 Děkuji za pozornost! 11 Proměny manželského vztahu


Stáhnout ppt "Proměny manželského vztahu v prereprodukčním, reprodukčním a postreprodukčním období. MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA BETHESDA BRNO Josef Zeman 1Proměny manželského."

Podobné prezentace


Reklamy Google