Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Markéta Slapničková, HKS, 3. ročník Thomas Cahill.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Markéta Slapničková, HKS, 3. ročník Thomas Cahill."— Transkript prezentace:

1  Markéta Slapničková, HKS, 3. ročník Thomas Cahill

2  Thomas Cahill je americký vědec a spisovatel narozený roku 1940 v New Yorku.  Navštěvoval Kolumbijskou a Fordhamskou univerzitu.  Založil The Cahill and Company Catalogue.  V dnešní době řídí náboženskou redakci nakladatelství Doubleday.  Jeho díla:

3  4. až 8. století - Zánik Římské říše a vznik východořímské a západořímské říše. - Vznik Konstantinopole. -na Arabském poloostrově došlo ke vzniku islámu. - Počátek stěhování národů. - Císař Theodosius I. svolal do Konstantinopole První konstantinopolský koncil, který se usnesl na konečné podobě vyznání křesťanské víry. - Jeruzalém je prohlášen za patriarchát.

4  Autor popisuje důležitou roli irských mnichů, kteří se v období pádu Římské říše ujali přepisování veškeré západní literatury, kterou měli na dosah.  Díky nim tedy řecko-římská a židovsko-křesťanská kultura dostala k nově usazeným evropským kmenům.  Autor knihy má však takový názor, že každá doba si píše dějiny nově, z hlediska vlastního prospěchu. vlajka Římské říše říše za vlády císaře Traiana (rok 117)

5  Římská říše byla ve své době nejohromnější a nejmocnější říší v lidských dějinách.  Veškerým snahám o vnik barbarů se bránila, později si je však začala najímat jako pracovníky na polnostech.  Roku 409 povolil otrokům (vesměs barbarům) vstupovat do armády výměnou za jejich otroctví. Curialist  Výběrčí daní v říši.  Často se dostali vůči říši do takových dluhů, že museli prodat veškeré své polnosti a pracovat jako nevolníci na své vlastní půdě.

6  Postupem času ztratili bývalí obyvatelé vše, zejména vzdělanost.  Pozůstatky říše zničili sami vlivní majitelé budov a rozsáhlých pozemků. Augustin z města Hippo Poslední člověk starověku a zároveň první člověk středověku. Jeho kniha Vyznání se stala první autobiografií. Je prvním, kdo chápal slovo já ve smyslu, jaký známe my. Augustin z města Hippo

7 Irská královna Medb  8. století  Porovnání Augustinovo vnímání JÁ a Medbdino nepřemýšlení o svém já. Irové  Členové větší etnické skupiny -> Keltů  Náznaky irštiny v moderní velštině. Od 4. století před Kristem do 5. století po Kristu nelze na území Irska nic datovat => Bezčasové Irsko

8 Patricius = Sv. Patrik  Brit, unesený do Irska.  Uprchne a později se do Irska vrátí => misionář.  Kniha Vyznání.  První vysvěcený biskup-misionář v dějinách.  Ke konci jeho života se zastavil obchod s otroky.  Přinesl do Irska křesťanství. Sv. Patrik

9  Římská říše spěje z míru k chaosu, Irsko naopak spěje z chaosu k míru.  Po celém území Irska se začínají stavět kláštery a do nich se uchyluje mnoho lidí, aby získali vzdělání. První máj a Halloween První den v květnu nazývaný Beltain byl oslavou jara. Poslední říjnová noc se nazývala Samain a označovala počátek zimy. Zelené mučednictví Dochované irské kláštery

10

11  Irové dále šířili svou víru, hlavně na Britských ostrovech. Vrchol jejich misijní činnosti nastal v druhé polovině 7. století.  Za vlády Karla Velikého dochází k rozkvětu vzdělanosti v celé Evropě. Římané x katolíci Karel Veliký

12 Jak se jmenuje kniha, kterou napsal Patricius? Pohanské Irsko Vyznání Poznání Jak se jmenuje kniha, kterou napsal Augustin z města Hippo? Pohanské Irsko Vyznání Poznání Kdo nebo co jsou curialist? Misionáři Výběrčí daní Potomci Keltů Irové jsou součástí větší etnické skupiny. Které? Keltů Galů Ujgurů

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt " Markéta Slapničková, HKS, 3. ročník Thomas Cahill."

Podobné prezentace


Reklamy Google