Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska vlastností KKS/DFX Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. http://portal.zcu.cz/wps/portal / http://home.zcu.cz/~hosnedl/http://home.zcu.cz/~hosnedl/... g_DFX/ Plzeň, 2016 Katedra konstruování strojů Podklady k přednášce – Kapitola 4, část 4.9

2 Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska vlastností KKS/DFX Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. http://portal.zcu.cz/wps/portal / http://home.zcu.cz/~hosnedl/http://home.zcu.cz/~hosnedl/... g_DFX/ Plzeň, 2016 Katedra konstruování strojů Podklady k přednášce – Kapitola 4, část 4.9

3 3 14.03.2015 Poznatky DfX&PoX pro Product-Design (P-D) reflektované vlastnosti TS Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM DŮLEŽITÉ POTŘEBNÉ K INFORMACI PRO ÚPLNOST 4.9 Design for X (DfX) a Prediction of X (PoX) a Prediction of X (PoX) 07 - k P-D manažerskému inform. systému (k P-D části operátoru Mg S vč. jeho MgS AREnv ve všech LC etapách TS LC ! )

4 ÚČEL A CÍLE Poznatky PoX&DfX ke vhodnosti TS LC pro:  PRODUKTOVĚ-ORIENTOVANÁ P-D Q-MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: P-D kvalita splnění stanovené specifikace požadavků na TS P-D kvalita pro konkurenceschopnost se srovnatelnými TS P-D množství TS,... závisející na vhodnosti TS(s) pro docílení optimální kvality: naplánování, konstrukce, technologické a organizační přípravy jeho výroby a dalších LC etap vyrobení, montáž a testování distribuce a uvedení do provozu provozních procesů, včetně údržby, oprav apod. likvidace  TERMÍNOVĚ-ORIENTOVANÁ P-D T-MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: Dílčí i celkové řídicí P-D termíny závisející na vhodnosti TS(s) pro optimální dobu : naplánování, konstrukce, technologické a organizační přípravy jeho výroby a dalších LC etap vyrobení, montáž a testování distribuce a uvedení do provozu trvání provozních procesů, včetně údržby, oprav apod. likvidace POTŘEBNÉ 14.03.2015 07 DfX & PoX k P-D 07 DfX & PoX k P-D manažerskému informačnímu systému 4 

5 POZNATKY PoX&DfX ke vhodnosti TS(s) pro:  NÁKLADOVĚ-ORIENTOVANÁ P-D C-MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: Dílčí i celkové řídicí P-D náklady závisející na vhodnosti TS(s) pro optimální náklady na : naplánování, konstrukci, technologickou a organizační přípravu jeho výroby a dalších LC etap vyrobení, montáž a testování distribuci a uvedení do provozu provozních procesy, včetně údržby, oprav apod. likvidaci  LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: soulad se zákony a závaz. předpisy, patenty, licencemi a závaz. normami soulad s interními závaz. předpisy a normami... 14.03.2015 POTŘEBNÉ 07 DfX & PoX k P-D 07 DfX & PoX k P-D manažerskému informačnímu systému 5 

6 POTŘEBNÉ 14.03.2015 ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ POZNATKY  PRODUKTOVĚ, TERMÍNOVĚ A NÁKLADOVĚ ORIENTOVANÁ P-D QTC-MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: Výsledná (užitná) kvalita, výrobní (a další předprodejní) náklady a čas (doba) dodání jsou tři klíčové faktory ovlivňujících P-D konkurenceschopnost TS: kvalita – náklady – čas  LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: Vlastností vyžadující konstruování v rámci omezení, která jsou dána standardy a předpisy včetně patentových nároků, zákonů apod. Úroveň omezení může být podniková (PN), oborová (ON), národní (ČSN, DIN, …) i mezinárodní (ISO, ASME, EN, …). Závaznost omezení je různá počínaje bezpodmínečnými předpisy (zákony) až po doporučení (VDI). Standardizace má obecně vliv na snižování výrobních nákladů. Při porušení standardů a předpisů může dojít kromě neprodejnosti výrobků v závažných případech (zákony, patenty, licence) i k právnímu postihu výrobce. 07 DfX & PoX k P-D 07 DfX & PoX k P-D manažerskému informačnímu systému 6 

7 POTŘEBNÉ 14.03.2015 OBECNÉ METODICKÉ PRINCIPY pro důležité vlastnosti:  PRODUKTOVĚ, TERMÍNOVĚ A NÁKLADOVĚ ORIENTOVANÁ P-D QTC-MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: viz vhodnost TS pro předvýrobní procesy viz vhodnost TS pro výrobu viz vhodnost TS pro distribuci viz vhodnost TS pro provoz a údržbu viz vhodnost TS pro likvidaci soustředit se na nejnákladnější a nejpracnější díly TS...  LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: bez výjimek dodržovat zákony a závaz. předpisy, patenty, licence a závaz. normy použití standardizace (obecně) musí být optimální, jinak nelze zaručit optimální TS... 07 DfX & PoX k P-D 07 DfX & PoX k P-D manažerskému informačnímu systému 7 

8 POTŘEBNÉ 14.03.2015 PROCESNÍ PODPORA  PRODUKTOVĚ, TERMÍNOVĚ A NÁKLADOVĚ ORIENTOVANÁ P-D QTC-MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: konstrukční směrnice ceníky výrobků a prací spolupráce se specialisty, concurrent engineering vyšší sériovost a pružnost výroby kvalita managementu (JIT) obchodní servis a marketing strategie firmy...  LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: konstrukční směrnice spolupráce s normalizátorem a normalizační schválení... CA a IT PODPORA  PRODUKTOVĚ, TERMÍNOVĚ A NÁKLADOVĚ ORIENTOVANÁ P-D QTC-MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: informační systémy, komplexní CA&znalostní systémy&PPS...  LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ MANAŽERSKÁ KRITÉRIA: informační systémy, CAD s normalizační podporou... 07 DfX & PoX k P-D 07 DfX & PoX k P-D manažerskému informačnímu systému 8 

9 [Eder&Hosnedl 2008] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Design Engineering, A Manual for Enhanced Creativity. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008, 588 s., ISBN 978-1-4200- 4765-3 [Eder&Hosnedl 2010] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010, 432 s., ISBN: 978-0-415-55557-9 [Hosnedl 2014] Hosnedl, S.: Systémové navrhování technických produktů. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 208 s. ISBN 978-80-261-0125-3 (elektronická verze). [Hubka 1995] Hubka, V.: Konstrukční nauka, z “Engineering Design” (Zürich: Heurista, 1992) přel. Hosnedl, S. 2. přeprac. a dopl. vyd. Zürich: Heurista, 1995. 118 s. ISBN 80-90 1135-0-8. [Hubka&Eder 1988] Hubka, V., Eder, W.E: Theory of Technical Systems. Berlin Heidelberg: Springer - Verlag, 1988, (2. vyd. něm. 1984) ISBN 3-540-17451-6 [Hubka&Eder 1996] Hubka,V., Eder, W.E.: Design Science. London, Springer,1996, ISBN 3-540-19997-7 Poznámka: - Případná další speciální, zde neuvedená literatura – viz [Hosnedl 2012] 14.03.2015 POTŘEBNÉ LITERATURA Interdisciplinární poznatky pro konstruování strojních částí technických systémů 9 

10 Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206 „Inovace výuky podpořená praxí“.


Stáhnout ppt "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska."

Podobné prezentace


Reklamy Google