Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ Č. 9 VLASTNÍ JÁ. JÁ Jak vnímáme sami sebe? Jak vnímáme ostatní lidi? Jak oni vnímají nás?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ Č. 9 VLASTNÍ JÁ. JÁ Jak vnímáme sami sebe? Jak vnímáme ostatní lidi? Jak oni vnímají nás?"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ Č. 9 VLASTNÍ JÁ

2 JÁ Jak vnímáme sami sebe? Jak vnímáme ostatní lidi? Jak oni vnímají nás?

3 SEBEPOJETÍ Je to naše vlastní představa o tom, kdo jsme Jaké mám slabé a silné stránky? Jaké mám schopnosti a kde jsou jejich hranice? Jak vycházím ze srovnání s ostatními? Čtyři základní faktory: 1) Vaše interpretace a hodnocení sebe sama Jak hodnotím své názory a své chování? 2) Pohled druhých Jak mě vidí osoby, které pokládám za významné? 3) Sociální komparace Jaký jsem ve srovnání s ostatními („sobě rovnými“) 4) Vlivy kultury Jak mě ovlivňuje mé prostředí? Řídím se tím, co se „patří“?

4 Který z těchto faktorů vás ovlivňuje nejvýrazněji? Jak se jejich vliv s časem mění? Co pro vás bylo nejdůležitější, když vám bylo dvanáct? Který faktor je podle vás nejdůležitější ve 30, 50 nebo v 70 letech?

5 Představte si situaci, že jste nastoupili do nového místa. Je pro vás velmi důležité, jak jste zapůsobili, jaký dojem jste udělali. Jak lze podle vás získat zpětnou vazbu? Koho se zeptáte? Jak? Jaký k tomu užijete kanál?

6 SEBEUVĚDOMĚNÍ Je to základ veškeré komunikace Okno JOHARI co vím co nevím Co vědí ostatníOtevřené jáSlepé já Co nevědí ostatní Skryté jáNeznámé já

7 OTEVŘENÉ JÁ Jsou to informace o vás, které máte vy i lidé kolem vás – věk, politické přesvědčení, záliba v jídle a drahém oblečení, schopnost rychle se rozhodovat apod. Pochopitelně nemůžete být otevření ke všem stejně a jistá témata si necháváte pro nejbližší přátele či rodinu.

8 SLEPÉ JÁ Vědomosti, které má naše okolí, ale my si je neuvědomujeme. Třeba to, že si třete nos, když jste rozčílení, doříkáváte věty za ostatní, nejste empatičtí. Velké slepé já ovšem komunikaci komplikuje.

9 NEZNÁMÉ JÁ Informace zasuté hluboko do podvědomí. Možná se až v hypnóze dovíte, že jste posedlí penězi, že nenávidíte mladšího bratříčka, že se k smrti bojíte kritiky nebo že nechcete selhat.

10 SKRYTÉ JÁ Tato okenní tabulka skrývá všechny trapnosti, tajemství, představy, názory či přesvědčení, za které byste se mohli stydět. jsem trapná http://www.youtube.com/watch?v=GDewf25prnk

11 RŮST SEBEUVĚDOMĚNÍ 1)Naslouchejte druhým 2)Zvětšujte otevřené já 3)Hledejte informace o sobě 4)Veďte dialog sami se sebou

12 SEBEÚCTA Pokud budete mít dobré mínění sami o sobě a o tom, co dokážete, všechno budete dělat lépe!!! Pokud myslíte jako úspěšný člověk, je velmi pravděpodobné, že tak budete i jednat Pokud ale máte strach, snižujete si sami pravděpodobnost vlastního úspěchu

13 1)Obyčejně si myslím, že MUSÍM ve všem uspět 2)Řada lidí negativně hodnotí to, co dělám a jak myslím 3)Často se pouštím do věcí, o kterých vím, že je nemohu uspokojivě dokončit 4)Když myslím na minulost, soustředím se víc na své neúspěchy a nezdary, vidím více negativ než pozitiv 5)Snažím se zlepšit své osobní a interpersonální dovednosti

14 BOJUJTE PROTI SEBEZNIČUJÍCÍM MYŠLENKÁM! Zapomeňte na myšlenky, které jsou neproduktivní nebo vám znesnadňují dosažení cílů Každý mě musí mít rád! Musím uspět za každou cenu! Je nezbytně nutné každému vyhovět! Bylo by krásné, kdyby mě měl každý rád, ale naštěstí to není nutné. V ledasčem se mi daří, ale nemusím být ve všem nej! Pokud to jde, ráda pomůžu, ale nemohu přeci spasit celý svět!

15 VYHLEDÁVEJTE PROSPĚŠNÉ LIDI! Existuje podstatný rozdíl mezi podporujícími a srážejícími lidmi Podporující lidé jsou pozitivní a optimističtí. Chválí nás, jsou k nám laskaví a pomohou nám mít dobrý pocit z vlastní osoby. Chcete-li posílit sebeúctu, vyhledávejte právě tyto lidi! Srážející lidé stále kritizují a na všem vidí chyby. Vyhýbejte se „travičům studní“, proč byste měli ostatním dovolit, aby ve vás probouzeli špatné mínění o vás samých? Chtějte ale i vy posilovat sebeúctu ostatních!!

16 PRACUJTE NA PROJEKTECH, KTERÉ POVEDOU K ÚSPĚCHU Některé projekty se nezdaří právě proto, že jsou neuskutečnitelné Úspěch posílí vaši sebeúctu a taky trochu usnadní další úspěchy Každý zažije nezdar. Neúspěch jste nevytvořili, je to něco, co se vám prostě přihodí, není to nic uvnitř vás! Na neúspěch je třeba mít náhled.

17 PŘIPOMÍNEJTE SI RADĚJI SVÉ ÚSPĚCHY Na neúspěch má cenu myslet jenom tehdy, pokud to má sloužit nápravě. Jinak si tím pouze snižujete svou sebeúctu.

18 AFIRMACE To, jak mluvíte sami k sobě, má značný vliv na to, jak o sobě přemýšlíte. Jsem odpovědný sám za sebe a dá se na mě spolehnout. Dokážu přijmout svou minulost, ale nemusím se jí zabývat pořád. Já za něco stojím. Účinnější je ovšem afirmace od druhých Sebeúctu dokáže zvýšit i to, pokud se ztotožníte se svou sociální skupinou

19 Podle mnohých názorů sebeúcta nepomáhá zlepšit výkonnost, není automatickým základem úspěchu, může dokonce vést k asociálnímu chování. Dokážete si představit, že by člověk mohl být úspěšný bez pozitivních pocitů o sobě samém?

20 ETIKA INFORMACÍ Co je etické? Lidem poskytujeme přesné informace, abychom jim umožnili svobodnou volbu. Co etické není? Lidem poskytujeme nepravdivé nebo zavádějící informace tak, že se rozhodnou jinak, než by se rozhodli, pokud by měli informace pravdivé. Na jaký typ informací máme/nemáme právo?

21 Víte, že přítel vaší nejlepší kamarádky je jí nevěrný. Vaše přítelkyně má podezření, a tak se vás ptá, jestli o tom něco nevíte. Je etické lhát, nebo je vaší povinností říct pravdu? Co byste v této situaci udělali? Na osobní schůzce u šéfa jste zjistil/a, že vaše firma je ve velkých finančních problémech. Hrozí její krach. Budete o tom informovat své kolegy?

22 SEBEODHALENÍ Jde o otevřené výroky nebo o přeřeknutí, nevědomé neverbální signály, doznání Vliv osobnosti Působení kultury Vliv pohlaví Posluchači (dyadický efekt) Téma a kanál Tlak na sebeodhalení – váš komunikační partner velmi snadno a rychle o sobě prozrazuje úplně všechno. Chce, abyste prozradil/a něco o sobě. Jak se budete bránit? Co řeknete?

23 SEBEODHALENÍ A KANÁL Je podle vás vzájemné sebeodhalení rychlejší a osobnější v elektronické, nebo v osobní komunikaci?

24 TEST InformaceMezi dvěma osobami V malé skupince Na veřejnosti 1. Své postoje vůči jiným rasám 2. Svou aktuální finanční situaci 3. Jaké mám názory na své rodiče 4. Stav svého duševního a fyzického zdraví 5. Svůj nejtrapnější zážitek 6. Svá nejtajnější přání

25 VÝHODY SEBEODHALENÍ 1)Sebepoznání 2)Schopnost poradit si s problémy 3)Zlepšení komunikace 4)Kvalitnější vztahy

26 RIZIKA SEBEODHALENÍ 1)Osobní rizika 2)Vztahová rizika 3)Profesionální rizika Sebeodhalení je nevratné. Nemůžete na sebe něco prozradit a potom to vzít zpět. Nezměníte úsudky, které si ostatní o vás udělal na základě informací, které jste jim sami poskytli.

27 ETIKETA SEBEODHALENÍ 1)Mluvčího podporujte, zdržte se hodnocení. Udržujte s ním zrakový kontakt, nahýbejte se k němu, dávejte mu související otázky, opakujte myšlenky a pocity. 2)Buďte ochotni oplácet důvěrnost, signalizujte ochotu komunikovat na této úrovni. Pokud se vám kamarád svěří s nějakým trapasem, oplaťte vylíčením vlastního podobného zážitku. Je to jasnější signál pochopení, než třeba Naprosto tě chápu, Úplně ti rozumím.

28 ETIKETA SEBEODHALENÍ 3) Sdělení ostatních jsou přísně důvěrná. Neudržení tajemství bude mít negativní dopad. 4) Sdělení druhých nikdy nepoužívejte proti nim. Jak někoho povzbudit k větší sdílnosti a nebýt přitom vlezlý?

29 CO ŘÍCT Sebeodhalení má vážné důsledky, proto si dobře rozmyslete, co řeknete, komu a kdy Neodpovídejte přímo, přejděte k jinému tématu Na svém odmítnutí trvejte

30 Když vztah s někým dalším nabývá na blízkosti a na intimitě, oba snižujete nejistotu o druhém a stáváte se navzájem předvídatelnějšími. Podle vašeho názoru tato vysoká míra předvídatelnosti vztah stabilizuje, nebo destabilizuje?

31 VNÍMÁNÍ Vnímání výrazně ovlivňuje formu komunikace Sdělení, která vnímáte a vysíláte, závisí na tom, jak vidíte svět, jak hodnotíte situace a lidi, s nimiž promlouváte Vnímání: 1)Vnímáme podněty 2)Třídíme smyslové vjemy 3)Interpretujeme a vyhodnocujeme vjemy 4)Ukládáme vjemy do paměti 5)V případě potřeby vjemy oživujeme

32 PŘIJÍMÁNÍ SMYSLOVÝCH VJEMŮ 1)Selektivní pozornost: věnujete se věcem, které jsou vám příjemné nebo vám umožní uspokojit vaše potřeby 2)Selektivní expozice: máte sklon vystavovat se působení informací, které pomohou vašim cílům nebo pro vás budou něčím uspokojivé (když si koupíte auto, soustředíte se na reklamy právě na vaši značku – ujistíte se, že jste se rozhodli správně). Snadněji přijímáte podněty, které jsou nové a intenzivnější.

33 TŘÍDĚNÍ VJEMŮ 1)Podle principů 2)Podle schémat 3)Podle scénářů

34 INTERPRETACE A VYHODNOCENÍ VJEMŮ Jsou výrazně subjektivní, ovlivněny dřívějšími zkušenostmi, potřebami, přáními, očekávání, hodnotami Např. pokud vám bude někdo představen jako představitel nějaké konkrétní profese, velmi pravděpodobně si na něj přenesete své schéma a podle něj jej taky budete hodnotit

35 UKLÁDÁNÍ VJEMŮ DO PAMĚTI Lidi si do paměti ukládáme s odlišujícími přívlastky Pozor na stereotypy, nepřesná schémata a pomýlené scénáře

36 VYVOLÁVÁNÍ VJEMŮ Z PAMĚTI, VZPOMÍNKY Ve vzpomínkách nereprodukujeme přesně to, co jsme viděli a slyšeli, spíše rekonstruujeme celek, který je pro nás smysluplný, a tuto rekonstrukci si ukládáme do paměti Ze vzpomínek si pak vyvoláme informaci, která je v souladu s naším schématem Naopak velmi pravděpodobně už si nedokážeme vyvolat vzpomínku, která je s tímto schématem v rozporu Vyvoláme si ale informaci, která schématu výrazně odporuje, protože nás nutí přemýšlet a měnit zaběhané struktury

37 PROCES VNÍMÁNÍ Jak vnímáte ostatní lidi? Když se o někom něco dovím, dokážu si velmi rychle doplnit to, co o něm nevím O chování lidí si už předem utvořím úsudek, který se pak velmi často ukáže jako pravdivý Většinu svých dojmů o lidech získávám během prvních několika minut setkání s nimi Mám celkem jasnou představu o tom, jací jsou lidé z různých národnostních, rasových či náboženských skupin Nejviditelnější psychické a fyzické vlastnosti mi pomohou předvídat jejich postoje a chování Věřím, že svět je v podstatě dobrý a spravedlivý a že dobré věci se stávají dobrým lidem a špatné věci špatným lidem

38 IMPLICITNÍ TEORIE OSOBNOSTI Michal je energický, nedočkavý a (inteligentní / hloupý ) David je odvážný, drzý a (extrovertní / introvertní) Patrik je bystrý, temperamentní a (hubený / silný) Nelly je atraktivní, inteligentní a (oblíbená / neoblíbená) Zuzana je veselá, pozitivní a (společenská / nesmělá) Adam je hezký, vysoký a (přátelský / nepřátelský)

39 Podle průzkumu deníku New York Times ztrácí seznamování na internetu stigma místa pro ztroskotance. Proč se podle vás mění jeho vnímání směrem k větší přijatelnosti? Jakou právě máte implicitní teorii osobnosti o lidech seznamujících se na internetu?

40 SEBENAPLŇUJÍCÍ PŘEDPOVĚDI Jde o situaci, kdy předpovídáme něco, co se splní, protože jsme se svou předpovědí řídili a jednali jsme tak, jako by to byla skutečnost. Jinými slovy – řídíme se svým schématem, jako by to byla skutečnost, a svým jednáním z něj skutečnost také uděláme. Tzv. Pygmalion efekt Stereotypy

41 Máte ve svém okolí někoho, kdo má na všechno názor? Velmi snadno si na vše utvoří počáteční dojem a ten nikdy nemění? Jak mu vysvětlit, že to je nelogické?

42 ATRIBUCE Jde o připisování významu objektu nebo situaci Pokoušíme se jím vysvětlit motivaci lidského jednání Jediným způsobem, jak to udělat, je položit si otázku, zda dotyčný člověk kontroloval své chování Hodnocení následujících situací bude výrazně ovlivněno tím, zda ne/mohli ovlivnit to, co se jim stalo: 1)Honza nezvládl 2. pokus u zkoušky 2)Robert přišel o auto, protože nedodržel splátkový kalendář 3)Yvona má třicet kilo nadváhy a stěžuje si, že se cítí strašně 4)Tomáš je v depresi, protože ho opustila dlouholetá přítelkyně

43 CHYBY VYPLÝVAJÍCÍ Z ATRIBUCE 1)Jednostrannost hodnocení sebe sama 2)Přehnané usuzování 3)Základní atribuční chyba

44 ZVYŠOVÁNÍ PŘESNOSTI VNÍMÁNÍ Pozor na vlastní psychický stav při hodnocení ostatních Pozor na osobní předpojatost Vyhýbejte se předčasným závěrům Kontrolujte své vnímání, popište, co vidíte a slyšíte, uvědomte si, jak se do hodnocení promítá váš stav ? Jakým způsobem se snažíte zjistit názory druhých? Připadá vám nějaký způsob lepší než jiné? Proč?


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ Č. 9 VLASTNÍ JÁ. JÁ Jak vnímáme sami sebe? Jak vnímáme ostatní lidi? Jak oni vnímají nás?"

Podobné prezentace


Reklamy Google