Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střety podmínek AE titulů se zájmy ochrany přírody Martina Filipová & Martin Střelec DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střety podmínek AE titulů se zájmy ochrany přírody Martina Filipová & Martin Střelec DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie."— Transkript prezentace:

1 Střety podmínek AE titulů se zájmy ochrany přírody Martina Filipová & Martin Střelec DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

2 Cíle studie V okresech Louny, Prachatice, Trutnov a Uherské Hradiště zjistit: a) jaké jsou první zkušenosti zemědělců a pracovníků ochrany přírody s agroenvironmentálními (AE) programy b) v čem spočívají bariéry vstupu do ochranářsky příznivých opatření Zadavatel: MŽP Realizace: srpen až říjen 2004

3 Provedení shromáždění údajů o známých problémech příprava dotazníků osobní rozhovory s pracovníky správ CHKO a NP a se zemědělci (celkem 35 navštívených) zpracování získaných informací návrhy změn

4 Obecné postřehy nedostatek času během přípravy titulů (nekvalitní podklady, měnící se podmínky, pozdní a nepřesné informace) nedostatek informací – velmi záleží na aktivitě místních zemědělských agentur, orgánů ochrany přírody a dalších regionálních organizací nedůvěra k rozhodnutím přicházejícím shora, bez předchozího projednání (z MZe, ze Správy CHKO) –> zapojení už od přípravy titulů požadavek na větší účast ze strany Správ CHKO a NP (příprava titulů, schvalování žádostí v chráněných územích, kontrola) a přístup k evidenci půdních bloků (LPIS) Studie o zkušenostech s AE

5 Konkrétní problémy rozdělení pozemků na louky a pastviny (louky je možné hnojit až 40 kg N/ha, ale nelze je přepásat a platby jsou nižší než za pastviny) zákaz přihnojování extenzivních luk a pastvin (riziko znehodnocení některých pozemků v dlouhodobém horizontu) nízká intenzita chovu - horní mez (1,0 VDJ, resp. 0,8 na extenzivních pastvinách) je problematické dodržet v době, kdy se rodí telata a vázne odbyt na jatka (tele = 0,6 VDJ) rozptýlená zeleň se odečítá od plochy pastvin (snížení dotací, navýšení VDJ/ha, hrozí kácení) jednotný termín seče (nerespektuje charakter půdního bloku – nadmořskou výšku, úživnost apod.) Studie o zkušenostech s AE

6 Pohled zemědělce – bariéry vstupu do AE obavy z kontrol (neznámá metodika, kontroly na místě bez účasti zemědělce) dlouhodobost závazku (nejisté pronájmy pozemků, riziko zpětného vrácení peněz) celofaremnost (nutnost přihlášení všech travních porostů v rámci podniku) nedostatek informací složité vyplňování žádostí a orientace v nabízených titulech Studie o zkušenostech s AE

7 Z hlediska ochrany přírody malý zájem o nadstavbové tituly – ruční kosení podmáčených luk a odklad seče na ptačích lokalitách (velká pracnost, nekvalitní seno, nízká platba) tendence ke snižování stavů dobytka, což povede k nezájmu o využívání a udržování TTP Studie o zkušenostech s AE

8 Návrhy – nové přístupy podpora údržby rozptýlené zeleně dvoufázové kosení šetrné k volně žijící zvěři zatravňování, případně dosevy, pomocí druhově bohatších směsí Studie o zkušenostech s AE

9 Návrhy – přizpůsobivost systému pružný termín kosení - jak jej stanovit? sloučit louky a pastviny? v jakých případech vyžadovat druhou seč? které pravomoci přidělit Správám? Studie o zkušenostech s AE

10 Návrhy – další postup využít dále metodiku studie zajistit další výměnu informací mezi Správami zopakovat rozšířenou studii v sezóně 2005 a využít výsledky pro návrh pro přípravu následující periody

11 Kontakt Martina Filipová martina.filipova@daphne.cz DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie Husova 45 370 05 České Budějovice www.daphne.cz tel.: 385 311 019

12 Zatravňování projekt „Návrh na používání regionálních směsí pro obnovu květnatých luk ve vybraných územích České republiky“ (ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2004-06) dílčí úkol DAPHNE ČR: zhodnocení diverzity zatravněných pozemků ve 14 regionech (časové série, šíření druhů z okolí) Studie o zkušenostech s AE Bílé Karpaty České středohoří Český ráj Hornomoravský úval Krkonoše Krušné hory Křivoklátsko Moravský kras Podblanicko Poodří Pošumaví Střední Polabí Třeboňsko a Českobudějovicko Žďárské vrchy společenstva svazů Bromion, Arrhenatherion, Cynosurion, Polygono-Trisetion a okrajově Nardion


Stáhnout ppt "Střety podmínek AE titulů se zájmy ochrany přírody Martina Filipová & Martin Střelec DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google