Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetika populací Doc. Ing. Karel Mach, Csc.. Genetika populací Populace = každá větší skupina organismů (rostlin, zvířat,…) stejného původu (rozšířená.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetika populací Doc. Ing. Karel Mach, Csc.. Genetika populací Populace = každá větší skupina organismů (rostlin, zvířat,…) stejného původu (rozšířená."— Transkript prezentace:

1 Genetika populací Doc. Ing. Karel Mach, Csc.

2 Genetika populací Populace = každá větší skupina organismů (rostlin, zvířat,…) stejného původu (rozšířená na určitém území!?)

3 Mendelova populace Společenství jedinců pohlavně se rozmnožujících, jejichž dědičné založení tvoří genofond Ne všechny organismy se musí rozmnožovat pohlavně (např. samosprašné rostliny)

4 Genetika populací vychází z: Obecné genetiky Biometriky Vstupují další vědní disciplíny: biotechnologie, kultivace tkáňových kultur, biotechnické metody, atd. Praktickou aplikací genetiky populací je šlechtění rostlin i zvířat

5 Populace kulturních rostlin a hospodářských zvířat: ODRŮDA; PLEMENO genetika populací kvalitativní znaky kvantitativní vlast. Význam genetiky populací: - šlechtění kulturních odrůd, plemen

6 Genetika populací se zabývá: Studiem dědičnosti a proměnlivosti kvalitativních znaků Studiem dědičnosti a proměnlivosti kvantitativních vlastností

7 Kvalitativní znaky (barva květů, tvar listů,rohatost, bezrohost…) Kvantitativní vlastnosti (ukazatele výnosu, užitkovosti,…) 1) Jsou řízeny jedním genem nebo několika geny tzv. velkého účinku (major geny). 1) Jsou řízeny několika geny tj. polygenně a geny tzv. malého účinku (minor geny). 2) Mají diskontinuitní proměnlivost. Tvoří alternativní fenotypy. 2) Proměnlivost je plynulá – kontinuitní odpovídající normálnímu rozdělení. Spojitá, nespojitá. 3) Fenotyp není vůbec nebo jen málo ovlivněn prostředím. 3) Fenotyp je podstatně ovlivněn prostředím.

8 Kvalitativní znaky lze studovat (zabývat se jimi): Na úrovni genetiky jedince (klasická genetika, mendelismus) Na úrovni genetiky populací

9 Kvantitativní vlastnosti lze studovat (šetřit): Pouze na úrovni genetiky populací

10 Genetika populací Populace … Johannsen (1903) Skupina jedinců navzájem se oplodňujících, mezi nimiž jsou v čase a prostoru určité vztahy Souhrn jedinců jednoho druhu na určitém území, do určité míry izolovaných od jiných souborů a jedinců téhož druhu

11 Genomy a genotypy jedinců jež tvoří populaci se vzájemně liší Efektivní velikost populace – ta část populace, jež dává vznik nové generaci Změny ve složení populace – jsou vyvolány přírodním i umělým výběrem – selekční tlak

12 Genetická homeostáze Schopnost populace udržovat svoji genetickou rovnováhu V populacích probíhá pozitivní výběr lépe přizpůsobených a negativní výběr hůře přizpůsobených jedinců

13 Základy genetiky populací kvalitativních znaků Hardyův – Weinbergův zákon genetické rovnováhy v populacích

14 1) Jeden vlohový pár; shodná genotypová i genová četnost N = D AA + H Aa + R aa 600 = 180 + 300 + 120 d AA = 180/600 = 0,3; h Aa = ; r aa = d + h + r = 0,3 + 0,5 + 0,2 = 1 d * r = (h/2) ² => 0,3 * 0,2 ≠ (0,5/2)² => 0,06 ≠ 0,0625 H – W rovnováha?!

15 Vlohová četnost (výchozí generace): p A = d AA + 1/2h Aa = 0,3 + ½*0,5 = 0,55 q a = 0,45 p A + q a = 1 = 0,55 + 0,45

16 Následující generace p ² + 2pq + q² = (p + q)² = 1 => 0,3025 + 0,4950 + 0,2025 = 1 p ² * q² = (2pq /2) ² 0,3025 * 0,2025 = ( 0,4950/2)² 0,0612562

17 Tabulka ♂ p A = 0,55 q a = 0,45 p A = 0,55 p ² AA 0,3025 pq Aa 0,2475 Q a = 0,45 pq Aa 0,2475 q ² aa 0,2025 ♀

18 Podstata H.-W. rovnováhy - podmínky Panmixie Dostatečně veliká populace Stejná životaschopnost všech genotypů Stejná životaschopnost a oplozovací schopnost všech pohlavních buněk

19 V rámci jedné generace Z genotypové četnosti zjišťujeme četnost genovou (ne naopak) AAAaaa 0,25 0,5 0,25 p = 0,5 0,5 0 0,5 q = 0,5 Z genové četnosti výchozí – prvé generace lze určit genotypovou četnost generace následující

20 Rovnováha genová (vlohová) předchází rovnováze genotypové

21 H. – W. rovnováha ve sledu generací se relativní četnost (frekvence) genová i genotypová nemění po jedné generaci náhodného připařování se populace zpravidla dostane do genetické rovnováhy

22 Úplná dominance N = D + H + R A- aa N = 400 = 395 + 5 r(q ²) = 5/400 = 0,0125 (1,25%) ze 400 jedinců! q = (r + 1/h); q = √q² = √0,0125 = 0,112 (11,2%) z 800 alel tj. 90 alel

23 p = 1 – q = 1 – 0,112 = 0,888 2pq = 2 * 0,888 * 0,112 = 0,1989 (19,89%) ze 400 jedinců AA = 315p² = 78,86% Aa = 80 2pq = 19,89% aa = 5 q ² = 1,25% Jiný postup: (400 jedinců = 800 alel) 11,2% z 800 = 89,6 ≈ 90 alel a 2N = 800 5 „aa“ … 10 alel; na Aa zbývá 80

24 Příklad narušení genetické rovnováhy selekcí (migrací) d AA + h Aa + r aa = 0,25 + 0,5 + 0,25 p A = 0,5; q a = 0,5 d * r = (h/2)² => 0,25 * 0,25 = (0,5/2)² => 0,0625 Jestliže s r = 1 => d + h + r = 0,33 + 0,67 + 0,0 p A = d + h/2 = 0,33 + ½ 0,67 = 0,665 q a = 0,335

25 p² + 2pq + q² = 0,442225 + 0,44555 + 0,112225 p² * q² = (2pq/2) = 0,0496287 Genetická rovnováha byla narušena vyřazením (zde všech) homozygotů recesivních

26 Po jedné generaci náhodného připařování se genetická rovnováha populace obnoví. Rovnovážný stav vloh (A, a) předchází rovnovážnému stavu genotypů: p A = p² + 2pq/2 = √p² = 0,442 + 0,445/2 = √0,442 = 0,665 Stejně q a

27 Selekce d (AA) + h (Aa) + r (aa) 1 - sq²(r) … aa; s = 0 – 1; s = 1 a) q 0 … relativní frekvence recesivní alely před selekcí q n … totéž po selekci n … počet generací selekce

28 Příklad n = d (AA) + h (Aa) + r (aa) 1 = 0,4 + 0,5 + 0,1 s = 1; n = 6 q 0 = r + h/2 = 0,19 + 1/2 0,5 = 0,35 Pokles relativní frekvence recesivní alely „a“ 0,35 -> 0,11 p = 1 – q = 1 – 0,11 = 0,89 p² + 2pq + q² = 0,792 + 0,196 + 0,012

29 b) n = 1/q n – 1/q 0 n = d + h + r (0,4 + 0,5 + 0,1) Chceme, aby frekvence „aa“ poklesla cca 10x, z hodnoty 0,1 (10%) na hodnotu 0,012 tj. 1,2% q 0 = r + h/2 = 0,10 + ½*0,5 = 0,35 q n = √ q² n = √0,012 = 0,1095 ≈ 0,11 p = 1 – q = 1 – 0,11 = 0,89 n = 1/0,11 – 1/0,35 = 9,1 – 2,86 = 6,24 ≈ 6 generací p² + 2pq + q² = 0,792 + 0,196 + 0,012

30 Děkuji vám za pozornost To je, co?!


Stáhnout ppt "Genetika populací Doc. Ing. Karel Mach, Csc.. Genetika populací Populace = každá větší skupina organismů (rostlin, zvířat,…) stejného původu (rozšířená."

Podobné prezentace


Reklamy Google