Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_15.03.44. CESTA ENERGIE Mgr. Irena Škantová Environmentální výchova listopad 2011 7. ročník Hra je určena pro pochopení významu, využití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_15.03.44. CESTA ENERGIE Mgr. Irena Škantová Environmentální výchova listopad 2011 7. ročník Hra je určena pro pochopení významu, využití."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_15.03.44

2 CESTA ENERGIE Mgr. Irena Škantová Environmentální výchova listopad 2011 7. ročník Hra je určena pro pochopení významu, využití různých druhů energií, obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie a jejich výhody a nevýhody pro životní prostředí. Obsahuje internetové odkazy (modře zvýrazněné).

3 CESTA ENERGIE Mgr. Irena Škantová PRAVIDLA HRY

4 16 15 14 13 12 11 10 9 8 76 5 4 3 2 1 START CÍL

5 Zamyslete se a řekněte jedním slovem, co potřebují všechny organizmy k životu. 1 ODPOVĚĎ

6 2 Vysvětlete, jak rostliny získávají energii. ODPOVĚĎ

7 3 Co je potřeba k fotosyntéze? ODPOVĚĎ

8 4 Kde lidé a živočichové berou energii? ODPOVĚĎ

9 5 Víte proč třeba: svítí žárovka můžeme jezdit autem máme teplo ve svých domech? ODPOVĚĎ

10 6 Jaké znáte zdroje energie? ODPOVĚĎ

11 7 Víte, jak a kdy vzniklo černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn a rašelina? Tyto látky patří mezi FOSILNÍ PALIVA ODPOVĚĎ

12 8 Patří fosilní paliva mezi obnovitelné nebo neobnovitelné zdroje energie? Zdůvodněte proč. ODPOVĚĎ obr. 1 – Ropný vrt

13 9 Co patří mezi ALTERNATIVNÍ zdroje energie? Vyjmenujte výhody této energie. ODPOVĚĎ

14 10 Mezi alternativní zdroje energie patří také vodní elektrárny. Ty se dělí na: vodní elektrárny, přečerpávací a přílivové elektrárny. Které znáte vodní elektrárny v ČR? obr. 2 – Les Království ODPOVĚĎ

15 11 Zjistěte pomocí odkazu, kde se v ČR nacházejí přečerpávací elektrárny. Ukažte je na mapě. Odkaz zdeOdkaz zde obr. 3 – Přečerpávací elektrárna ODPOVĚĎ

16 12 Slyšeli jste o jaderných elektrárnách? Vysvětlete výhody a nevýhody těchto elektráren. Uveďte, kde v ČR tyto elektrárny najdete. obr. 4 – Jaderná elektrárna Jak funguje jaderná elektrárna ODPOVĚĎ

17 13 Co si představujete pod pojmem GEOTERMÁLNÍ ENERGIE? Víte, že v Ústí nad Labem se pomocí této energie vyhřívá plavecký bazén a zoo? ODPOVĚĎ obr. 5

18 14 Lidé už dávno využívali energii větru, třeba k pohonu plachetnic nebo větrných mlýnů. Dnes se tato energie využívá i k výrobě elektrické energie ve větrných elektrárnách. Řekněte, na jakých místech se tyto elektrárny staví a proč? Mají nějaké nevýhody? obr. 6 – Větrné elektrárny ODPOVĚĎ

19 15 Slunce nám pomáhá s výrobou elektrické energie. S pomocí slunečních kolektorů a fotovoltaických článků můžeme tuto energii využít......... (doplňte) obr. 7 – Sluneční kolektory ODPOVĚĎ

20 16 Sluneční energie je vázána i v živých organizmech – v BIOMASE. Uveďte rostliny, které lidé používají pro energetické účely (např. jako BIOPALIVO) obr. 8 - topol ODPOVĚĎ

21 CÍL Navrhněte, jak i vy můžete pomoci šetřit energií a tím zlepšit naše životní prostředí. ODPOVĚĎ

22 ODPOVĚĎ č.1 ENERGII zpět

23 ODPOVĚĎ č.2 zpět PŘI FOTOSYNTÉZE VZNIKAJÍ CUKRY, PŘI DÝCHÁNÍ SE Z NICH VLIVEM KYSLÍKU UVOLŇUJE ENERGIE.

24 ODPOVĚĎ č.3 SLUNEČNÍ ENERGIE VODA VZDUCH (OXID UHLIČITÝ) CHLOROFYL zpět

25 ODPOVĚĎ č.4 CUKRY ZÍSKÁVÁJÍ Z POTRAVY A PŘI DÝCHÁNÍ SE Z CUKRŮ UVOLŇUJE ENERGIE zpět

26 ODPOVĚĎ č.5 KE VŠEMU JE POTŘEBA ENERGIE zpět

27 ODPOVĚĎ č.6 VODA MOŘSKÉ VLNY, ENERGIE PŘÍLIVU SLUNCE VÍTR UHLÍ, ROPA, ZEMNÍ PLYN, DŘEVO, RAŠELINA JADERNÉ PALIVO GEOTERMÁLNÍ ENERGIE BIOMASA..... zpět

28 ODPOVĚĎ č.7 ČERNÉ UHLÍ – PRVOHORY (KAPRAĎOROSTY) HNĚDÉ UHLÍ – TŘETIHORY (DŘEVINY) ROPA – ROZKLAD PRAVĚKÝCH ORGANIZMŮ (NA DNĚ MOŘÍ) ZEMNÍ PLYN – DOPROVÁZÍ ROPU RAŠELINA – ROZKLAD ROSTLINNÝCH ORGANIZMŮ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ zpět

29 ODPOVĚĎ č.8 NEOBNOVITELNÉ ZDROJE DAJÍ SE VYČERPAT PODMÍNKY A DOBA JEJICH VZNIKU SE NEOPAKUJE zpět

30 ODPOVĚĎ č.9 VODNÍ, VĚTRNÁ, GEOTERMÁLNÍ, SLUNEČNÍ ENERGIE ENERGIE MOŘSKÝCH VLN BIOMASA,... VÝHODY: MALÉ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE zpět

31 ODPOVĚĎ č.10 zpět VODNÍ ELEKTRÁRNY V ČR

32 ODPOVĚĎ č.11 DLOUHÉ STRÁNĚ DALEŠICE ŠTĚCHOVICE zpět

33 ODPOVĚĎ č.12 VÝHODY: MENŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽP (MINIMÁLNÍ EMISE) LEVNĚJŠÍ ELEKTRICKÁ ENERGIE ŠETŘENÍ ZÁSOB FOSILNÍCH PALIV PŘI VÝROBĚ SE UVOLŇUJE TEPLO (VYTÁPĚNÍ) JADERNÉ PALIVO PRO LODĚ A PONORKY VÝROBA IZOTOPŮ PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY NEVÝHODY: MOŽNOST VÝBUCHU, ZAMOŘENÍ RADIO- AKTIVITOU (RAKOVINA) PROBLÉM S USKLADNĚNÍM RADIOAKTIVNÍHO ODPADU,.... TEMELÍN, DUKOVANY zpět

34 ODPOVĚĎ č.13 ENERGIE Z NITRA ZEMĚ (SOPKY, GEJZÍRY, HORKÉ PRAMENY,...) zpět

35 ODPOVĚĎ č.14 NA MÍSTECH, KDE ČASTO FOUKÁ VÍTR, NA KOPCÍCH, U MOŘE,... NEVÝHODY: ZABRÁNÍ PŮDY, NEPRAVIDELNÝ VÍTR, RUŠENÍ ZVĚŘE,... zpět

36 ODPOVĚĎ č.15 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE VYTÁPĚNÍ DOMŮ OHŘEV VODY POHON AUTOMOBILŮ,... zpět

37 ODPOVĚĎ č.16 NAPŘ. BRUKEV ŘEPKA OLEJKA CUKROVÁ TŘTINA KUKUŘICE, SLUNEČNICE, SÓJA KONOPÍ ŠŤOVÍK, SLÉZ RYCHLE ROSTOUCÍ TOPOLY, VRBY, OLŠE,... zpět

38 ODPOVĚĎ č.17 ÚSPORNÉ ŽÁROVKY NESVÍTIT ZBYTEČNĚ VYPÍNAT ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE KUPOVAT VÝROBKY S NÍZKOU ENERGETICKOU SPOTŘEBOU REGULOVAT TEPLOTU V DOMÁCNOSTI, NEVĚTRAT ZBYTEČNĚ,... zpět

39 Pravidla hry - hru hrají 2 družstva - každé družstvo si zvolí kapitána, který jako jediný smí za družstvo odpovídat na otázky - hra začíná losováním kapitánů o právo odpovědi na první otázku. Poté se družstva v odpovědích střídají. - každé družstvo smí používat zeměpisný atlas, členové si mohou radit časový limit na každou otázku je 2 minuty - pokud družstvo na otázku nezná odpověď, může odpovědět kapitán druhého družstva - za správně zodpovězené otázky získává družstvo body - vyhrává družstvo s vyšším počtem bodů zpět

40 fotografie ze strany 3-11,13, 21 použity se svolením autorky Blanky Škantové [cit. 2011-11-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: obr. 1 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:StatfjordA%28Jarvin1982%29.jpg [cit. 2011-11-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: obr. 2 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Les_kralovstvi.jpg [cit. 2011-11-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: obr. 3 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dlouhe_strane_horni_nadrz.jpg [cit. 2011-11-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: obr. 4 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Three_Mile_Island_%28color%29.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Three_Mile_Island_%28color%29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%C3%AD_vodn%C3 %AD_elektr%C3%A1rna http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jak- funguje-jaderka.html

41 [cit. 2011-11-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: obr. 5 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jigokudani_hotspring_in_Nagano_Japan _001.jpg [cit. 2011-11-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: obr. 6 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turbiny_wiatrowe_ubt.jpeg [cit. 2011-11-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: obr. 7 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Photovoltaik_adlershof.jpg [cit. 2011-11-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: obr. 8 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_d%C5%99evinyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_d%C5%99eviny http://www.vodni-tepelne-elektrarny.cz/vodni-elektrarny-cr.htm


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_15.03.44. CESTA ENERGIE Mgr. Irena Škantová Environmentální výchova listopad 2011 7. ročník Hra je určena pro pochopení významu, využití."

Podobné prezentace


Reklamy Google