Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník
VY_32_INOVACE_07.2/08 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Šáfrová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 ZDROJE ENERGIE

3 Neobnovitelné zdroje energie
nerostné suroviny: fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn uran

4 Neobnovitelné zdroje energie
NEVÝHODY VÝHODY UHLÍ přeprava, nehody při těžbě, ničení půdy, při spalování vznik SO2 a CO2, únik popílku s obsahem jedovatých látek, ukládání popílku značné zásoby, nenáročné skladování, možnost přímého využití ROPA přeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškozením životnhoprostředí, nebezpečí vzniku požáru, při hoření vznik CO2 a SO2 dostupný zdroj, možnost přímého využití Neobnovitelné zdroje energie

5 Neobnovitelné zdroje energie
NEVÝHODY VÝHODY ZEMNÍ PLYN nebezpečí požáru, havárie plynovodů, při spalování vznik některých jedovatých plynů (SO2) nejčistší dostupný energetický zdroj, přímé využití JADERNÁ ENERGIE práce s radioaktivním materiálem, ukládání radioaktivního materiálu a odpadů, riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a životní prostředí za normálního provozu velice čistý a bezpečný zdroj energie Neobnovitelné zdroje energie

6 Obnovitelné zdroje energie
zásoby lze stále obnovovat získávají se působením přírody: sluneční záření, voda, víte, teplo z jádra Země, biomasa (rostlinná hmota)

7 Neobnovitelné zdroje energie
NEVÝHODY VÝHODY VODNÍ TOKY protržení hráze přehrady, narušení biologické rovnováhy v krajině N E V Z SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ vysoké pořizovací náklady slunečních kolektorů, ohřev na malou teplotu I K A GEOTERMÁLNÍ ENERGIE (TEPLO ZE ZEMSKÉHO JÁDRA) ohřev na malou teplotu J Í ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY využití půdy pro jiné než zemědělské účely (dřevo, sláma, suchý trus) Neobnovitelné zdroje energie

8 Neobnovitelné zdroje energie
NEVÝHODY VÝHODY BIOPLYN = rozklad zemědělských a městských odpadů, obsahuje především methan Š K O D L PŘÍRODNÍ OLEJE chemická úprava na bionaftu I V ETHANOL získaný kvašením přírodních sacharidů (cukrů) N Y

9 Biomasa Biomasa je souhrn látek složená z těl organismů (rostlin, bakterií, sinic, hub) a živočichů. Energie biomasy má původ ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj. Pro energetické účely se nejčastěji využívá rostlinná biomasa(rostliny, dřevo, sláma, zvířecí exkrementy).

10 Biomasa Vznik biomasy Využití biomasy

11

12 Použité zdroje: BENEŠ, Pavel a kol.Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. Praha:Fortuna,2003. ISBN Wikipedie, Internetová encyklopedie [online]. Praha, 2002 [cit ]. Dostupné z WWW: < Snímek 2:Ekológia - Obnoviteľné zdroje: [online] [cit ]. Ekológia - Obnoviteľné zdroje:. Dostupné z WWW: < Snímek 3:MisePlus+: [online] [cit ]. Jak vzniká elektrická energie - Informace o energii - misePlus+:. Dostupné z WWW: < Snímek 6:MisePlus+: [online] [cit ]. Jak vzniká elektrická energie - Informace o energii - misePlus+:. Dostupné z WWW: < Snímek 10:obrázek 1:SunTanzer s.r.o. - Fotovoltaické elektrárny na klíč, KVET, obchod s elektřinou, tepelná čerpadla: [online] [cit ]. ENERGETICKÉ ZDROJE | Biomasa | SunTanzer s.r.o. - Fotovoltaické elektrárny na klíč, KVET, obchod s elektřinou, tepelná čerpadla:. Dostupné z WWW: < Snímek 10:obrázek 2:Ekowatt: [online] [cit ]. Ekowatt:. Dostupné z WWW: < Snímek 11:BIOMASS TECHNOLOGY: [online] [cit ]. : Zdroje energie:. Dostupné z WWW: <


Stáhnout ppt "ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google