Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_07.2/08 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník Autorem materiálu a všech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_07.2/08 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník Autorem materiálu a všech."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_07.2/08 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Šáfrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 ZDROJE ENERGIE

3 Neobnovitelné zdroje energie nerostné suroviny:  fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn  uran

4 Neobnovitelné zdroje energie ZDROJNEVÝHODYVÝHODY UHLÍ přeprava, nehody při těžbě, ničení půdy, při spalování vznik SO 2 a CO 2, únik popílku s obsahem jedovatých látek, ukládání popílku značné zásoby, nenáročné skladování, možnost přímého využití ROPA přeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškozením životnhoprostředí, nebezpečí vzniku požáru, při hoření vznik CO 2 a SO 2 dostupný zdroj, možnost přímého využití

5 Neobnovitelné zdroje energie ZDROJNEVÝHODYVÝHODY ZEMNÍ PLYN nebezpečí požáru, havárie plynovodů, při spalování vznik některých jedovatých plynů (SO 2) nejčistší dostupný energetický zdroj, přímé využití JADERNÁ ENERGIE práce s radioaktivním materiálem, ukládání radioaktivního materiálu a odpadů, riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a životní prostředí za normálního provozu velice čistý a bezpečný zdroj energie

6 Obnovitelné zdroje energie zásoby lze stále obnovovat získávají se působením přírody:  sluneční záření, voda, víte, teplo z jádra Země, biomasa (rostlinná hmota)

7 Neobnovitelné zdroje energie ZDROJNEVÝHODYVÝHODY VODNÍ TOKY protržení hráze přehrady, narušení biologické rovnováhy v krajině NEVZNEVZ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ vysoké pořizovací náklady slunečních kolektorů, ohřev na malou teplotu NIKANIKA GEOTERMÁLNÍ ENERGIE (TEPLO ZE ZEMSKÉHO JÁDRA) ohřev na malou teplotu JÍJÍ ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY využití půdy pro jiné než zemědělské účely (dřevo, sláma, suchý trus)

8 Neobnovitelné zdroje energie ZDROJNEVÝHODYVÝHODY BIOPLYN = rozklad zemědělských a městských odpadů, obsahuje především methan ŠKODLŠKODL PŘÍRODNÍ OLEJE chemická úprava na bionaftu IVIV ETHANOL získaný kvašením přírodních sacharidů (cukrů) INYINY

9 Biomasa Biomasa je souhrn látek složená z těl organismů (rostlin, bakterií, sinic, hub) a živočichů. Energie biomasy má původ ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj. Pro energetické účely se nejčastěji využívá rostlinná biomasa(rostliny, dřevo, sláma, zvířecí exkrementy).

10 Biomasa Vznik biomasy Využití biomasy

11

12 Použité zdroje: BENEŠ, Pavel a kol.Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. Praha:Fortuna,2003. ISBN 80-7168-879-7. Wikipedie, Internetová encyklopedie [online]. Praha, 2002 [cit. 2011-07-15]. Dostupné z WWW:.http://www.wikipedia.cz Snímek 2:Ekológia - Obnoviteľné zdroje: [online]. 2011 [cit. 2011-08-22]. Ekológia - Obnoviteľné zdroje:. Dostupné z WWW:.http://www.infovek.sk/predmety/biologia/seminar/obrazky/bomba.jpg Snímek 3:MisePlus+: [online]. 2011 [cit. 2011-08-22]. Jak vzniká elektrická energie - Informace o energii - misePlus+:. Dostupné z WWW:.http://www.miseplus.cz/img/energie_sources.gif Snímek 6:MisePlus+: [online]. 2011 [cit. 2011-08-22]. Jak vzniká elektrická energie - Informace o energii - misePlus+:. Dostupné z WWW:.http://www.miseplus.cz/img/energie_sources2.gif Snímek 10:obrázek 1:SunTanzer s.r.o. - Fotovoltaické elektrárny na klíč, KVET, obchod s elektřinou, tepelná čerpadla: [online]. 2011 [cit. 2011-08-22]. ENERGETICKÉ ZDROJE | Biomasa | SunTanzer s.r.o. - Fotovoltaické elektrárny na klíč, KVET, obchod s elektřinou, tepelná čerpadla:. Dostupné z WWW:. Snímek 10:obrázek 2:Ekowatt: [online]. 2011 [cit. 2011-08-22]. Ekowatt:. Dostupné z WWW:.http://www.ekowatt.cz/uspory/img/uvod/biomasa_02.jpg Snímek 11:BIOMASS TECHNOLOGY: [online]. 2011 [cit. 2011-08-22]. : Zdroje energie:. Dostupné z WWW:.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_07.2/08 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZDROJE ENERGIE Chemie 9. ročník Autorem materiálu a všech."

Podobné prezentace


Reklamy Google