Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tuberkulóza v Čechách před 100 lety MUDr. Daniela Fránová Oddělení očkování Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 14.-16. 1. 2016 Štrbské Pleso.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tuberkulóza v Čechách před 100 lety MUDr. Daniela Fránová Oddělení očkování Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 14.-16. 1. 2016 Štrbské Pleso."— Transkript prezentace:

1 Tuberkulóza v Čechách před 100 lety MUDr. Daniela Fránová Oddělení očkování Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 14.-16. 1. 2016 Štrbské Pleso VII. Slovenský vakcinologický kongres

2 souchotiny úbytě phthisis krtice skrofulóza vlk hřbitovní kašel tuberkulosa Výskyt tuberkulózy

3 Tuberkulóza - metla průmyslového věku 2. polovina 19. století Průmyslová revoluce Přelidnění průmyslových oblastí Nevyhovující hygienické poměry v bytech, v továrnách Ovzduší měst – kouř, prach Profesní riziko – skláři, tkalci, horníci, tesaři… - fyzické vyčerpání - expozice prachu z kovů, kamene, dřev, rostlin a zvířat - námaha dýchacího svalstva Až 1/3 dělníků umírala na TBC Lékař a tuberkulosa, Pospíšil, 1945

4 Tuberkulóza jako nemoc lidová V království Českém zemřelo tuberkulosou: r. 1896…..21.652 lidí r. 1897…..21.659 lidí r. 1898…..20.799 lidí Počet obyvatelstva r. 1898 – 5.951.129 V zemích koruny Svatováclavské zemřelo r. 1898 tuberkulosou: v Čechách….20.799 lidí na Moravě ….9.111 lidí ve Slezsku…..2.942 lidí Celkem……..32.942 lidí Výskyt tuberkulózy v ČR v r. 2013 502 osob onemocnělo 44 osob zemřelo Ochrana a boj proti tuberkulose jako nemoci lidové, Honl, 1904 – publikace „České společnosti pro veřejné zdravotnictví“ Ústav zdravotnických informací a statistiky, Tuberkulóza a respirační nemoci 2013

5 Příčiny smrti v Plzni v letech 1908 - 1911 Biostatické poměry králov. města Plzně za léta 1908-1911 napsal MUDr. Tom. Hegner, městský fysik

6 Tuberkulóza jako nemoc lidová »Otázka potírání tuberkulosy je tedy veledůležitá nejen po stránce zdravotní, nýbrž i po stránce národohospodářské.« »Pro celou Evropu udává se všeobecně, že asi sedmý nebo pátý díl všech úmrtí připadá na tuberkulosu.« Ochrana a boj proti tuberkulose jako nemoci lidové, Honl, 1904

7 Tuberkulóza a válka »Tito tuberkulosou zemřelí byli většinou v nejlepším věku od 15 do 30 roků« Důsledek podvýživy, těžké práce a přeplněných bytů Zdroj nákazy: -uprchlíci před frontou z válečných oblastí v Evropě -vojáci vracející se z bojišť -domácí obyvatelstvo Zpráva městského fysikátu v Plzni za rok 1916 a 1917 Biostatické poměry v Plzni 1918-1920 Nová doba 11.5.1916, článek plicního lékaře A. Merhauta Obraz úmrtnosti tuberkulosou 1889-1920 v Plzni

8 Úmrtnost na tuberkulózu v Praze 1900-1985 (ze 100 000 obyvatel) Tuberkulóza, Votava, Homolka, 1996

9 Léčba tuberkulózy

10 Objevy o přenosu a diagnostice TBC Do 19. stol. - subjektivní popis příznaků pacientem 1819 Laënnec – objev stetoskopu (dg. bronchitidy, pneumonie, tuberkulózy) 1865 Villemin – dokázal nakažlivost TBC 1882 Koch – objevil původce TBC (Kochův bacil) 1897 Flügge – obhájil teorii kapénkové infekce u TBC 1896 Bouchard – zavedl rentgenologické vyšetřování plic Dějiny medicíny v datech a faktech, Niklíček, Štein Lékař a tuberkulosa, Pospíšil, 1945 obrázky Wikipeida Jean-Antoine Villemin Carl FlüggeRobert Koch

11 Léčba tuberkulózy L é čba světlem a R ö entgenovými paprsky Od r. 1896 - v Kodani založen Ústav pro terapii světlem – helioterapie Žárovková nebo elektrická světelná lázeň Finsenova lampa (zdokonalená oblouková lampa) Užívání Röentgenových paprsků Chirurgická léčba 1892 v Paříži první amputace hrotů plicních 1888 v Itálii první umělý pneumothorax 1898 v Chicagu pneumothorax jinou technikou Od 80. let 19. století thorakoplastika O léčení tuberkulosy plic umělým pneumothoraxem, Prusík, 1912 Klinika plicní tuberkulosy, Jedlička, 1940

12 Protiepidemická opatření Desinfekce: Po tuberkulose provádí se parní desinfekce (desinfekční stroj v desinfekční stanici) spojená s desinfekcí chemickou (kyselina karbolová, lysol, formaldehyd, sublimát…) Izolační opatření: domácí ústavní (nemocnice, sanatoria) Pomůcky plivátka zástěny u postelí Desinfekční řád v král. městě Plzni, 1909

13 Pokusy o očkování proti TBC 1903 Friedmann – pokus o vytvoření vakcíny ze želvích bacilů TBC (neúspěšný) Vývoj BCG vakcíny (Bacillus Calmette-Guérin) od r. 1905, poprvé aplikována pacientům 1924 Hromadné očkování proti TBC až po 2. světové válce Největší dobrodiní lidstva, Porter, 1997 Lékař a tuberkulosa, Pospíšil, 1945

14 Plicní sanatoria v přírodě 1862 v Gorbersdorfu v pruské provincii Slezska – 1. plicní sanatorium Ve větším množství po r. 1899 po kongresu o tuberkulóze v Berlíně Švýcarsko: Davos, Leysin, Arosa, Sc. Mořic, Montana Itálie: San Remo, Viareggio, Pisa, Lussinpiccolo, Pelagio a Palermo Chorvatsko: Dubrovník Španělsko: Baños de la Půda Velká Británie: přímořské oblasti USA: od 80. let 19. stol., v blízkosti velkých měst (izolace nemocných) Slovensko: Sanatorium Dr. Szontagha v Tatranské Novém Smokovci Masarykova léčebna plicních chorob v Květnici u Popradu Statný dietský liečebný ústav Šroarov v Dolném Smokovci Soupis čelnějších léčebných, lázeňských a klimatických míst v Evropě a sev. Africe, Mrázek, 1901 Šimsa, Přírodní léčba a domácí lékař, 1923

15 Alberinum - Boj proti tuberkulóze a jiným nemocem, Jireš, 2005 Soupis čelnějších léčebných,, lázeňských a klimatických míst v Evropě a sev. Africe, Mrázek, 1901 Přírodní léčba a domácí lékař, Šimsa, 1923 Sanatoria v Čechách 1898 - 1. plicní sanatorium v rakouské monarchii v Allandu – příspěvek na léčení několika českých pacientů 1901 - 1. dětská protituberkulózní léčebna v Luži (Fr. Hamza) 1905 - 1. plicní sanatorium v Českých zemích v Žamberku 1915 - Zemský spolek pro nemoci plicní zřídil sanatorium na Pleši Spolek Humanita otevřel velkou plicní léčebnu v Prosečnici Od 20. let - sanatoria v Bukově, v Luži, v Pasekách, v Jevíčku, v Chomutově, ve Šternberku na Moravě, v Janově, v Kostelci nad Č. lesy, v Humpolci, v Babicích u Brna, ve Strnadech a další Podnebí suché, bez mlh, kouře, prachu a větrů

16 Léčba v sanatoriích Pobyt na čerstvém vzduchu Slunce! Vyživovací dieta – pravidelná strava Přesný denní rozvrh: -pobyt na lehátku -procházky -otužování-vodoléčba -odpočinek, rozptýlení Výuka hygienických pravidel Odpočinek od vysilující fyzické práce Důrazný zákaz kouření Pro majetné osoby, chudí – na náklad obce nebo z jiných příspěvků

17 Organizace boje proti tuberkulóze

18 Opatření doporučená zemským sněmem zemskému výboru z r. 1899 Osvětová: - šíření znalosti zdravovědy – ve školách, letáky, přednášky - stanovení školních lékařů Hmotné podporování nemocných tuberkulózou Péče o nemocné: (nutné jednání s c.k. vládou) - isolování nemocných TBC - zřizování ústavů léčebných - sanatorií Opatření veterinární: (nutné jednání s c.k. vládou) - zavedením diagnostického očkování skotu tuberkulinem - fakultativním porážením kusů perlovkou stižených - jatky - dozor a prohlídky dobytka a masa - mléko - dozor na prodej, doporučení nepít surové mléko Vznik a vývoj organisace boje proti tuberkulose v Čechách, Dvořák, 1915

19 Protituberkulosní spolek v Čechách Z iniciativy lékařů ze Spolku českých lékařů 1899 - „Spolek ke zřizování a vydržování léčeben pro nemoci plicní v království Českém, markrabství Moravském a vévodství Slezském“ 1903 - “Český pomocný zemský spolek pro nemocné plicními chorobami v království Českém“ 1904 založení 1. dispenzáře v Praze prof. Emerichem Meixnerem 1919 vznikla Masarykova liga proti tuberkulóze Péče o nemocné tuberkulosou, Procházka, 1923 Organisace boje proti tuberkulose v Plzni, Hegner, 1919

20 Péče o nemocné tuberkulosou, Procházka, 1923 Organisace boje proti tuberkulose v Plzni, Hegner, 1919 Dispenzáře jako střediska boje proti tuberkulóze Bezplatná lékařská poradna Pro chudé obyvatele Úkol: péče o nemocného a ochrana rodiny před nákazou Poslání: - zamezit šíření TBC - evidovat počty nemocných - osvěta – podávat instrukce, jak s TBC bojovat a jak se chránit - podchycení nemoci v raném stadiu

21 Psali v roce 1916…. » Nynější válečná doba provádí důkaz, že je tuberkulosa nemocí sociální, chorobou bídy, a provádí jej s veškerou krutostí a bezohledností. Tuberkulosa počíná řádit v řadách lidu měrou netušenou. « Zpráva městského fysikátu v Plzni za rok 1916 a 1917


Stáhnout ppt "Tuberkulóza v Čechách před 100 lety MUDr. Daniela Fránová Oddělení očkování Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 14.-16. 1. 2016 Štrbské Pleso."

Podobné prezentace


Reklamy Google