Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní síť pro venkov.  Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství r. 2008.  Sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům venkovského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní síť pro venkov.  Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství r. 2008.  Sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům venkovského."— Transkript prezentace:

1 Celostátní síť pro venkov

2  Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství r. 2008.  Sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům venkovského prostoru.  Přispívá ke konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí.  Výkonnou činnost CSV od roku 2015 zajišťuje SZIF.

3 Celostátní síť pro venkov RO Brno NUTS II Jihovýchod Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

4 Činnost Sítě  Setkávání s partnery na celorepublikové, krajské a okresní úrovni.  Semináře k dotacím v rámci PRV.  Ukázky dobré praxe, prezentace úspěšných projektů.  Konference k rozvoji venkova a péči o krajinu (pozemkové úpravy, sucho, povodně).  Spolupráce s NS MAS, JMK, KV, vysoké školy, odborné ústavy, Povodí Moravy, zemědělci a další.  Soutěže Vesnice roku – MZE jeden z vyhlašovatelů.

5 Priority EU dle významu pro PRV ČR P 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech P 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti P 4 - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví P 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik P 5 - Podpora účinného využívání zdrojů P 1 - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví

6 Rozpočet PRV 2014+

7 Aktivity Sítě Místní produkty, prodej ze dvora, farmářské slavnosti  Slavnosti plodů Mičovice - Tradiční prezentace ovocnářské a zemědělské produkce. Soutěže jablko roku, ovocný destilát roku, pekařský a cukrářský výrobek z místních produktů. Jihočeský kraj.  Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě – společná expozice KAZV a Kraje Vysočina.  Rozvoj místních tradic, Dny zelí a řemesel – spolupráce se starosty, Moravskoslezský kraj.  Propagace CSV v rámci výročí 150 let pěstování chmele v tršické oblasti - Olomoucký kraj.

8 Aktivity Sítě TPS SUCHO – Jihomoravský kraj  Konference „Půda, základ udržitelného rozvoje“. Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský Brno, Výzkumný ústav meliorací a půdy, Mendelova univerzita Brno, Masarykova univerzita Brno, Fakulta stavební VUT Brno.  Monitoring sucha rok 2012, 2013 – odborný projekt (poprvé se spolupracovalo se zemědělskými subjekty, aktuální data ekonomických dopadů sucha 2012).

9 Aktivity Sítě 2015 – I. pololetí  Školení DOTACE 2015 - JŽ  Exkurze pro střední školy se zemědělským zaměřením  Exkurze do Rakouska – metoda LEADER  Setkání partnerů Sítě v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.

10 Aktivity Sítě 2015 – II. pololetí  Semináře k PRV – I. kolo  Semináře k pozemkovým úpravám v 5ti regionech  Celostátní konference „Možnosti trvale udržitelného zemědělského hospodaření v aridních oblastech“  Exkurze pro základní školy v Kraji Vysočina  Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě  Workshop „Učíme se spolupracovat“ v Jihomoravském kraji a Kraji vysočina

11 Aktivity Sítě 2016  Semináře k JŽ, PRV, PÚ  Školství - exkurze pro základní školy; LPIS pro střední školy  Odborné studie, prezentace výsledků. Závlahové systémy jižní Moravy. Udržitelné zemědělské hospodaření v ochranných pásmech vodárenských nádrží.  Podpora místních i regionálních producentů a jejich výrobků.  Workshop učíme se spolupracovat.  Setkávání.

12 Celostátní síť pro venkov Děkuji za pozornost Kontakty: Ing. Dagmar Adámková Koordinátor Celostátní sítě pro venkov Jihomoravský kraj a Kraj vysočina T: + 420 724 619 213 dagmar.adamkova@szif.cz


Stáhnout ppt "Celostátní síť pro venkov.  Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství r. 2008.  Sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům venkovského."

Podobné prezentace


Reklamy Google