Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Podpora regenerace BROWNFIELDS v Moravskoslezském kraji Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M Ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a investic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Podpora regenerace BROWNFIELDS v Moravskoslezském kraji Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M Ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a investic."— Transkript prezentace:

1 1 Podpora regenerace BROWNFIELDS v Moravskoslezském kraji Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M Ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a investic

2 Autor prezentace (upravit v předloze) funkce autora (upravit v předloze) NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) 2 Brownfields v MSK 41 lokalit BF v evidenci Národní databáze BF agentury CzechInvest (vyjasněná vlastnická struktura, písemný souhlas s uveřejněním ve veřejné části databáze) 101 regenerovaných brownfieldu (historicky opuštěných lokalit, do kterých se vrátil díky různým investičním projektu život)

3 Autor prezentace (upravit v předloze) funkce autora (upravit v předloze) NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) 3 Deklarace o porozumění Ze dne 3.11.2014 Účastníci Hyundai Motor Manufacturing Czech, MSK, MPO, Ekologický právní servis, Beskydčan, Půda pro život, Děti země Účel: kompenzace negativních dopadů Hyundai na životní prostředí Podmínka č. 3: Závazek MSK, MPO, CI okamžitě ukončit PZ Šlheřovice, PZ Dolní Lutyně. MSK se dále zavazuje zaměřit na obnovu BF a území MSK místo umisťování PZ na zelené louce Podmínka 4: Závazek MPO a CI v programovacím obodbí 2007 -2013 preferovat regeneraci BF před realizací PZ na zelené louce Závazek MPO a CI zajistit: Vznik veřejné databáze BF – splněno Návrh národní strategie BF – splněno 3

4 Autor prezentace (upravit v předloze) funkce autora (upravit v předloze) NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) 4 Nedostatek ploch průmyslových zón v MSK Analýza agentury CzechInvest vytipovala následující rozvojové plochy v MSK, které mají výhody i nevýhody: Průmyslová zóna Nad Barborou (100 ha, výhodou je uspořádání vlastnických vztahů Průmyslová zóna Dolní Lutyně (200 ha, výhoda poloha lokality, nevýhoda Ptačí oblast - Natura 2000) Průmyslová zóna Hrušov (30 ha, složité majetkoprávní vztahy) Průmyslová zóna Studénka (výhodou je dobré napojení na D47, nevýhodou Natura 2000) Průmyslová zóna Dolní Benešov (142 ha, nevýhodou kvalitní orná půda)

5 Autor prezentace (upravit v předloze) funkce autora (upravit v předloze) NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) 5 Finanční nástroje (FN) - charakteristika Jedná se o vratnou formu podpory - lze využít pouze u projektů, které generují příjmy využitelné pro splácení poskytnutých prostředků a tyto je možno opětovně použít pro další projekty Jedním z hlavních cílů implementace FN je využití tzv. pákového efektu, kdy k prostředkům z evropských fondů se zapojí další kapitál (soukromý či veřejný) Základní typy finančních nástrojů: : úvěrové FN(zvýhodněný úvěr, prioritní dluh, podřízený dluh, mikropůjčka) : záruky (liší se podle příjemců – pro start-upy, na inovace apod.) : kapitál. vstupy (rizikový kapitál – ekvitní a kvaziekvitní financování)

6 Autor prezentace (upravit v předloze) funkce autora (upravit v předloze) NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) 6 Implementace FN v gesci MPO pro 2014+ MPO je řídícím orgánem pro implementaci Operačního programu podnikání a inovací pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro období 2014 – 2020 ze zdrojů evropských strukturálních fondů zaměřeného na podporu malých a středních podniků (MSP) V rámci OP PIK (specifický cíl 2.3 – „Zvýšení využitelnosti inrastruktury pro podnikání“) je předpokládána mj. i podpora rekonstrukce brownfields Navrhovaná alokace činí (pro spec. cíl 2.3 celkem) cca 4,5 mld. Kč Omezení bez uznatelných výdajů na odstranění ekologických zátěží (v gesci MŽP) nebudou podporovány developerské firmy

7 Autor prezentace (upravit v předloze) funkce autora (upravit v předloze) NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) 7 Implementace FN - schéma I. Evropské strukturální a investiční fondy Česká republika MPO - řídící orgán OP PIK Fond fondů (Holdingový fond) Správce fondu - ČMZRB Fond A Fond B Brownfield Fond Projekt X Další investoři (kraj, město, MŽP, soukromý kapitál…) úvěry, záruky Správce fondu nerealizuje FN přímo, ale prostřednictvím vybraných finančních institucí

8 Autor prezentace (upravit v předloze) funkce autora (upravit v předloze) NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) 8 Implementace FN - schéma II. Evropské strukturální a investiční fondy Česká republika MPO - řídící orgán OP PIK Český rozvojový investiční fond s proměnným základním kapitálem (SICAV) Podfond A Podfond B Podfond Brownfield Projekt X Další investoři (kraj, město, MŽP, soukromý kapitál…) Půjčky, kvazi ekvity kapitálové vstupy Investiční akcie

9 Autor prezentace (upravit v předloze) funkce autora (upravit v předloze) NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) 99 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Podpora regenerace BROWNFIELDS v Moravskoslezském kraji Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M Ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a investic."

Podobné prezentace


Reklamy Google