Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ip4inno1 KVÍZ Otázky a odpovědi Prosazování práv k DV (Modul 5A)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ip4inno1 KVÍZ Otázky a odpovědi Prosazování práv k DV (Modul 5A)"— Transkript prezentace:

1 www.ip4inno.eu ip4inno1 KVÍZ Otázky a odpovědi Prosazování práv k DV (Modul 5A)

2 www.ip4inno.eu ip4inno2 V rámci práva Společenství se prosazování práv k DV týká obecně následujících práv: a)Patentů a ochranných známek b)Pouze ochranných známek Společenství c)Ochranných známek a průmyslových vzorů Společenství d)Práv k DV, jak je stanoví právní předpisy Společenství, případně vnitrostátní právní předpisy členských států

3 www.ip4inno.eu ip4inno3 V rámci práva Společenství se prosazování práv k DV týká obecně následujících práv: a)Patentů a ochranných známek b)Pouze ochranných známek Společenství c)Ochranných známek a průmyslových vzorů Společenství d)Práv k DV, jak je stanoví právní předpisy Společenství, případně vnitrostátní právní předpisy členských států

4 www.ip4inno.eu a)Porušení práv k DV b)Zápis práv k DV c)Úleva d)Prosazování práv k DV e)Obrana a)Určení vlastnictví b)Porušení držby c)Zamezení porušení držby d)Uvedení řádného důvodu pro porušení držby e)Obrana nehmotných aktiv DV Seřaďte pojmy v pravém sloupci ve správném pořadí tak, aby odpovídaly pojmům v levém sloupci.

5 www.ip4inno.eu a)Porušení práv k DV b)Zápis práv k DV c)Úleva d)Prosazování práv k DV e)Obrana a)Porušení držby b)Určení vlastnictví c)Zamezení porušení držby d)Obrana nehmotných aktiv DV e)Uvedení řádného důvodu pro porušení držby Seřaďte pojmy v pravém sloupci ve správném pořadí tak, aby odpovídaly pojmům v levém sloupci.

6 www.ip4inno.eu Jaké činnosti jsou v souvislosti s patentovaným výrobkem zakázány? a)Dovoz a prodej bez svolení majitele patentu b)Výroba a skladování za účelem prodeje bez svolení majitele patentu c)Provádění pokusů pro nekomerční účely bez svolení majitele patentu d)Zakázány jsou všechny výše uvedené činnosti. + 1! (Více než jedna možná správná odpověď)

7 www.ip4inno.eu Jaké činnosti jsou v souvislosti s patentovaným výrobkem zakázány? a)Dovoz a prodej bez svolení majitele patentu b)Výroba a skladování za účelem prodeje bez svolení majitele patentu c)Provádění pokusů pro nekomerční účely bez svolení majitele patentu d)Zakázány jsou všechny výše uvedené činnosti.

8 www.ip4inno.eu Nepřímým porušením autorského práva se rozumí: a)úkon spotřebitele spočívající v koupi výrobku chráněného právy k DV. b)používání označení, které je zaměnitelné, avšak není shodné s chráněnou ochrannou známkou (pro stejný výrobek). c)prodej výrobku, který je výsledkem patentovaného postupu. d)poskytování pomoci nebo vybavení dalším osobám a navádění těchto osob třetí stranou k užívání děl chráněných autorským právem bez svolení vlastníka autorského práva.

9 www.ip4inno.eu Nepřímým porušením autorského práva se rozumí: a)úkon spotřebitele spočívající v koupi výrobku chráněného právy k DV. b)používání označení, které je zaměnitelné, avšak není shodné s chráněnou ochrannou známkou (pro stejný výrobek). c)prodej výrobku, který je výsledkem patentovaného postupu. d)poskytování pomoci nebo vybavení dalším osobám a navádění těchto osob třetí stranou k užívání děl chráněných autorským právem bez svolení vlastníka autorského práva.

10 www.ip4inno.eu Která z následujících činností nepředstavuje porušení práv k duševnímu vlastnictví: a)Dekompilace počítačového programu tak, aby byl kompatibilní s informačním systémem používaným v mé společnosti. b)Prodej výrobku, který vznikl patentovaným postupem. c)Použití označení (pro stejný výrobek), které není shodné s chráněnou ochrannou známkou, ale je zaměnitelné. d)Žádná z těchto činností nepředstavuje porušení práv k DV.

11 www.ip4inno.eu Která z následujících činností nepředstavuje porušení práv k duševnímu vlastnictví: a)Dekompilace počítačového programu tak, aby byl kompatibilní s informačním systémem používaným v mé společnosti. b)Prodej výrobku, který vznikl patentovaným postupem. c)Použití označení (pro stejný výrobek), které není shodné s chráněnou ochrannou známkou, ale je zaměnitelné. d)Žádná z těchto činností nepředstavuje porušení práv k DV.

12 www.ip4inno.eu ip4inno12 „Padělkem“ se rozumí: a)každé zboží, které nekale soutěží s mým vlastním zbožím. b)zboží označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s platně zapsanou ochrannou známkou. c)zboží označené oprávněně ochrannou známkou, která je totožná s platně zapsanou ochrannou známkou. d)zboží, které vstoupilo na území Společenství, aniž by prošlo celní kontrolou.

13 www.ip4inno.eu ip4inno13 „Padělkem“ se rozumí: a)každé zboží, které nekale soutěží s mým vlastním zbožím. b)zboží označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s platně zapsanou ochrannou známkou. c)zboží označené oprávněně ochrannou známkou, která je totožná s platně zapsanou ochrannou známkou. d)zboží, které vstoupilo na území Společenství, aniž by prošlo celní kontrolou.

14 www.ip4inno.eu ip4inno14 „Pirátským zbožím“ se rozumí: a)totéž, co padělky. b)kopie, která je nelegální, protože nebyla zaplacena DPH. c)zboží, které představuje nebo obsahuje kopie pořízené bez souhlasu držitele autorského práva, souvisejícího práva nebo práva k průmyslovému vzoru. d)nelegální kopie zboží, která však nekopíruje ochrannou známku.

15 www.ip4inno.eu ip4inno15 „Pirátským zbožím“ se rozumí: a)totéž, co padělky. b)kopie, která je nelegální, protože nebyla zaplacena DPH. c)zboží, které představuje nebo obsahuje kopie pořízené bez souhlasu držitele autorského práva, souvisejícího práva nebo práva k průmyslovému vzoru. d)nelegální kopie zboží, která však nekopíruje ochrannou známku.

16 www.ip4inno.eu ip4inno16 Porušení práv v trestní rovině nepochybně odpovídá situacím, kdy existuje důkaz, že: a)porušovatel nevlastní licenci na prodej výrobku. b)porušovatel má záznam v trestním rejstříku. c)porušení práv bylo vědomé či úmyslné a v komerčním rozsahu. d)výrobky, jichž se porušení práv týká, jsou léčiva.

17 www.ip4inno.eu ip4inno17 Porušení práv v trestní rovině nepochybně odpovídá situacím, kdy existuje důkaz, že: a)porušovatel nevlastní licenci na prodej výrobku. b)porušovatel má záznam v trestním rejstříku. c)porušení práv bylo vědomé či úmyslné a v komerčním rozsahu. d)výrobky, jichž se porušení práv týká, jsou léčiva.

18 www.ip4inno.eu ip4inno18 Až nechám zapsat ochrannou známku Společenství, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) zajistí, že tato známka nebude porušena. a)Správně b)Chybně c)Správně, ale musím zaplatit zvláštní poplatek při zápisu. d)Správně, ale musím zaplatit náklady řízení.

19 www.ip4inno.eu ip4inno19 Až nechám zapsat ochrannou známku Společenství, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) zajistí, že tato známka nebude porušena. a)Správně b)Chybně c)Správně, ale musím zaplatit zvláštní poplatek při zápisu. d)Správně, ale musím zaplatit náklady řízení.

20 www.ip4inno.eu ip4inno20 Která z následujících tvrzení jsou pravdivá: a)Chci-li podat námitku u úřadu OHIM (nebo u příslušného národního známkového úřadu), musím tak učinit předtím, než bude zapsána ochranná známka druhé strany. b)Chci-li podat odpor u EPO, musím tak učinit až poté, co byl druhé straně udělen patent. c)Ochrannou známku Společenství lze vymazat z důvodu, že známka nebyla užívána po dobu pěti po sobě jdoucích let. d)Nedostatečné objasnění evropského patentu je dostatečným důvodem pro podání odporu. + 1! (Více než jedna možná správná odpověď)

21 www.ip4inno.eu ip4inno21 Která z následujících tvrzení jsou pravdivá: a)Chci-li podat námitku u úřadu OHIM (nebo u příslušného národního známkového úřadu), musím disponovat dřívějším právem a učinit tak předtím, než bude zapsána ochranná známka druhé strany. b)Chci-li podat odpor u EPO, musím tak učinit až poté, co byl druhé straně udělen patent. c)Ochrannou známku Společenství lze vymazat z důvodu, že známka nebyla užívána po dobu pěti po sobě jdoucích let. d)Nedostatečné objasnění evropského patentu je dostatečným důvodem pro podání odporu.

22 www.ip4inno.eu ip4inno22 Jako majitel práv k DV si můžete vybrat, že budete v případě porušení práv postupovat prostřednictvím: a)soudní pře b)mediace c)jednání d)rozhodčího řízení + 1! (Více než jedna možná správná odpověď)

23 www.ip4inno.eu ip4inno23 Jako majitel práv k DV si můžete vybrat, že budete v případě porušení práv postupovat prostřednictvím: a)soudní pře b)mediace c)jednání d)rozhodčího řízení

24 www.ip4inno.eu První krok, který by měla společnost učinit poté, co zjistí porušení svých práv, obvykle je: a)přivolat policii. b)pohovořit s kolegy z jiných společností. c)napsat článek o porušení práv do novin. d)vyhledat právní radu.

25 www.ip4inno.eu První krok, který by měla společnost učinit poté, co zjistí porušení svých práv, obvykle je: a)přivolat policii. b)pohovořit s kolegy z jiných společností. c)napsat článek o porušení práv do novin. d)vyhledat právní radu.

26 www.ip4inno.eu Důvody, proč zvolit soudní při: a)Je mnohem levnějí než mediace či rozhodčí řízení. b)Pomůže spor vyřešit mnohem rychleji. c)Společnost si je skutečně jistá, že zvítězí. d)Pomůže odstrašit porušovatele a zabránit mu v dalším porušování práv. + 1! (Více než jedna možná správná odpověď)

27 www.ip4inno.eu Důvody, proč zvolit soudní při: a)Je mnohem levnější než mediace či rozhodčí řízení. b)Pomůže spor vyřešit mnohem rychleji. c)Společnost si je jistá, že zvítězí. d)Pomůže odstrašit porušovatele a zabránit mu v dalším porušování práv.

28 www.ip4inno.eu Náklady na soudní řízení zahrnují: poplatky za právní zastoupení. soudní poplatky včetně nákladů na překlad. poplatky za právní zastoupení, soudní poplatky, náklady na znalce, překladatele (mimo jiné). pouze soudní poplatky.

29 www.ip4inno.eu Náklady na soudní řízení zahrnují: a)poplatky za právní zastoupení. b)soudní poplatky včetně nákladů na překlad. c)poplatky za právní zastoupení, soudní poplatky, náklady na znalce, překladatele (mimo jiné). d)pouze soudní poplatky.

30 www.ip4inno.eu „Opatření celních orgánů“ je: a)opatření podniknuté soudem, jehož účelem je zabránit zboží porušujícímu práva ve vstupu na trh EU. b)opatření, které podniknou celní orgány na základě žádosti majitele práv k DV nebo z úřední moci. c)opatření, které podnikne státní zástupce při shromažďování důkazů v trestněprávním případu týkajícím se DV.

31 www.ip4inno.eu „Opatření celních orgánů“ je : a)opatření podniknuté soudem, jehož účelem je zabránit zboží porušujícímu práva ve vstupu na trh EU. b)opatření, které podniknou celní orgány na základě žádosti majitele práv k DV nebo z úřední moci. c)opatření, které podnikne státní zástupce při shromažďování důkazů v trestněprávním případu týkajícím se DV.

32 www.ip4inno.eu V souladu s právními předpisy Společenství může být žádost o přijetí opatření celních orgánů předložena: a)celním orgánům. b)celním orgánům a/nebo Evropské komisi. c)celním orgánům a úřadu OHIM. d)celním orgánům, úřadu OHIM a EPO.

33 www.ip4inno.eu V souladu s právními předpisy Společenství může být žádost o přijetí opatření celních orgánů předložena : a)celním orgánům. b)celním orgánům a/nebo Evropské komisi. c)celním orgánům a úřadu OHIM. d)celním orgánům, úřadu OHIM a EPO.

34 www.ip4inno.eu Na svou obranu v případě, že jste obviněni z porušení ochranné známky jiné osoby, můžete argumentovat takto: a)Nevěděli jste, že ochrannou známku porušujete. b)Ochranná známka není zapsaná. c)Ostatní společnosti tuto ochrannou známku rovněž užívají bez souhlasu jejího majitele. d)Měli jste v úmyslu požádat majitele ochranné známky o povolení jejího užívání v pozdější fázi.

35 www.ip4inno.eu Na svou obranu v případě, že jste obviněni z porušení ochranné známky jiné osoby, můžete argumentovat takto: a)Nevěděli jste, že ochrannou známku porušujete. b)Ochranná známka není zapsaná. c)Ostatní společnosti tuto ochrannou známku rovněž užívají bez souhlasu jejího majitele. d)Měli jste v úmyslu požádat majitele ochranné známky o povolení jejího užívání v pozdější fázi.

36 www.ip4inno.eu Požadujete zrušení určité ochranné známky, podáte tedy žádost: a)u úřadu OHIM. b)u EPO. c)u příslušného národního soudu nebo národního patentového a známkového úřadu. d)u kteréhokoli výše uvedeného subjektu. + 1! (Více než jedna možná správná odpověď)

37 www.ip4inno.eu Požadujete zrušení určité ochranné známky, podáte tedy žádost : a)u úřadu OHIM. b)u EPO. c)u příslušného národního soudu nebo národního patentového a známkového úřadu. d)u kteréhokoli výše uvedeného subjektu.


Stáhnout ppt "ip4inno1 KVÍZ Otázky a odpovědi Prosazování práv k DV (Modul 5A)"

Podobné prezentace


Reklamy Google