Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mám dvě zprávy: jedna špatná, druhá dobrá. Špatná zpráva  už není burčák, je na něj příliš pozdě  podařilo se nám sehnat domácí medovinu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mám dvě zprávy: jedna špatná, druhá dobrá. Špatná zpráva  už není burčák, je na něj příliš pozdě  podařilo se nám sehnat domácí medovinu."— Transkript prezentace:

1 Mám dvě zprávy: jedna špatná, druhá dobrá

2 Špatná zpráva  už není burčák, je na něj příliš pozdě  podařilo se nám sehnat domácí medovinu

3 Dobrá zpráva

4 Hodnocení kvality hlasu Celostátní foniatrický seminář Brno 1.11.2008

5 Co je to „kvalita hlasu“ ?  Novák,A.:Foniatrie a pedaudiologie, 2000: „Vyšet ř ení obvykle zahájíme subjektivním popisem kvality hlasu. Všímáme si kvality p ř i b ěž né konverzaci, …..“ „Vyšet ř ení obvykle zahájíme subjektivním popisem kvality hlasu. Všímáme si kvality p ř i b ěž né konverzaci, …..“

6 Co je to „kvalita hlasu“ ?  Fyzikálně  Kvalita hlasu je fyzikální kategorie, která udává pom ě r mno ž ství harmonických kmit ů k mno ž ství kmit ů neharmonických  Fyziologicky  Subjektivní vjem poslucha čů hlasu, který obsahuje posouzení č istoty hlasu

7 Obsah  1. Hodnotící parametry hlasu  2. Způsoby hodnocení kvality hlasu

8 Hlasové parametry  Kvantitativní parametry hlasu  Kvalitativní parametry hlasu  Estetické parametry hlasu

9 Hlasové parametry  Kvantitativní parametry hlasu  Kvalitativní parametry hlasu  Estetické parametry hlasu

10 Hlasové parametry  Kvantitativní parametry hlasu  Intenzita hlasu  Výška hlasu  Fonační doba  Kvalitativní parametry hlasu  Estetické parametry hlasu

11 Intenzita hlasu

12 1 sekunda Výška hlasu

13 1 sekunda Fonační doba

14 Hlasové parametry  Kvantitativní parametry hlasu  Kvalitativní parametry hlasu  Estetické parametry hlasu

15 Hlasové parametry  Kvantitativní parametry hlasu  Intenzita hlasu  Výška hlasu  Fonační doba  Kvalitativní parametry hlasu  Čistota hlasu – kvalita hlasu  Znělost hlasu  Hlasový rozsah  Estetické parametry hlasu

16 Čistota hlasu – kvalita hlasu  Je posluchačem snadno poznatelná  Je dána množstvím neharmonických akustických prvků /deformovaných, časových, frekvenčních, intenzitních/  Je označována stovkami přívlastků – hlas chraptivý, drsný, hrubý, dyšný, tlačený, sípavý adalší  Budeme mluvit především o ní.

17 Čistota hlasu – kvalita hlasu V anglosaské literatuře se v souvislosti s čistotou hlasu mluví: V anglosaské literatuře se v souvislosti s čistotou hlasu mluví: 1. hoarseness (overall severity) = chraptivost (celkové poškození) 2. roughness (irregularity) = drsnost (nepravidelnost) 3. breathiness (noise) = dyšnost (šum)

18 Znělost hlasu  Nedostatečná intenzita hlasu. Vzniká nejčastěji jako nedostatečná vibrace hlasivek (méně často poruchou ventilace)  Hlas plný x zastřený x astenický x afonie  Silová tvorba hlasu pomocí zvýšeného napětí vnějších svalů  Bolest a jiné nepříjemné pocity při fonaci  V dalším se tohoto parametru také dotkneme

19 Hlasový rozsah  Patří fyzikálně mezi kvantitativní parametry, ale fyziologicky mezi kvalitativní  Postižením se snižuje zpěvácký rozsah nebo se objevují hlasové zlomy  Objevuje se u všech typů postižení hlasu  Také se zmíníme

20 Hlasové parametry  Kvantitativní parametry hlasu  Intenzita hlasu  Výška hlasu  Fonační doba  Kvalitativní parametry hlasu  Čistota hlasu – kvalita hlasu  Znělost asthenie hlasu  Hlasový rozsah  Estetické parametry hlasu  Barva hlasu  Hlasová technika

21 Barva hlasu  Je dána velikostí a tvarem rezonančních dutin  Tedy množstvím vyšších harmonických tónů

22 Hlasová technika  U hlasových profesionálů  Např. rezonance hlasu, intonace, pěvecký formant

23 Jaké jsou možnosti měření vlastní kvality hlasu

24 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení pacientem  Subjektivní hodnocení lékařem  Objektivní hodnocení

25 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení pacientem  Subjektivní hodnocení lékařem  Objektivní hodnocení

26 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení pacientem ***Tzv. rating systém (Colton & Casper, Baltimore) ***Voice Handicap Index (VHI) (Jacobson, Detroit) Colton RH, Casper JK: Understanding Voice Problems: A Physiological Perspective for Diagnosis and Treatment. Baltimore; Willians & Wilkins Jacobson., BH et al.: Voice Handicap Index (VHI): Development and Validation. American Journal ofSpeech-Language Pathology, Vol 6(3),66-70,1997

27 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení pacientem ***Tzv. rating systém (Colton & Casper, Baltimore)  rating čistoty hlasu (norm. hlas 0 a nejhorší 6)  rating hlasové kvality (dojem) „Taková kvalita hlasu, kdy hlas vůbec neovlivňuje jakkoliv negativně jakoukoliv denní aktivitu“ (0-6)  rating hlasového úsilí (100 je norm., 200 je 2x námaha atd.) ***Voice Handicap Index (VHI) (Jacobson, Detroit)

28 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení pacientem ***Tzv. rating systém (Colton & Casper, Baltimore) ***Voice Handicap Index (VHI) (Jacobson, Detroit) -Obsahuje 30 otázek : 0 = nikdy, 1 = téměř nikdy, 2 = čas od času, 3 = téměř vždy, 4 = vždy -Výsledek je dán celkovým skóre: 0-30 minimální potíže s hlasem 31 -60 střední potíže( uzlíky, polypy atd) 61 – 120 vážné poškození hlasu (paresy atd) - Příklady otázek:

29 1.Můj hlas je problémový pro lidi, kteří mě poslouchají 0 1 2 3 4 2.Lidé mě žádají, abych řečené opakoval 0 1 2 3 4 3.Nestačí mi dech, když déle hovořím 0 1 2 3 4 4.Zvuk mého hlasu se mění v průběhu dne 0 1 2 3 4 5.Moje hlasové potíže mě zlobí 0 1 2 3 4 6.Za svůj hlas se stydím 0 1 2 3 4

30 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení pacientem  Subjektivní hodnocení lékařem  Objektivní hodnocení

31 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení pacientem  Subjektivní hodnocení lékařem ***Hodnocení čistoty hlasu (GRBAS) ***Hodnocení znělosti hlasu (UEP)

32 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení lékařem ***Hodnocení čistoty hlasu (GRBAS) Grade (of dysphonia): Grade (of dysphonia): 0=normal; 1=mírná dysfonie; 2=střední dysfonie; 4=těžká dysfonie 0=normal; 1=mírná dysfonie; 2=střední dysfonie; 4=těžká dysfonie Roughness (hrubost, drsnost, nerovnost) Roughness (hrubost, drsnost, nerovnost) 0=normální; 1=mírná; 2=střední; 3=těžká Breathiness (neznělost, nezvučnost) Breathiness (neznělost, nezvučnost) 0=normální; 1=mírná; 2=střední; 3=těžká Asthenia (astenie, tělesná slabost) Asthenia (astenie, tělesná slabost) 0=normální; 1=mírná; 2=střední; 3=těžká Strain (napětí, tlak, nápor, nadměrná zátěž) Strain (napětí, tlak, nápor, nadměrná zátěž) 0=normální; 1=mírná; 2=střední; 3=těžká 0=normální; 1=mírná; 2=střední; 3=těžká ***Hodnocení znělosti hlasu (UEP)

33 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení lékařem ***Hodnocení čistoty hlasu (GRBAS) ***Hodnocení znělosti hlasu (UEP) 0normální hlas 1zastřený hlas 2mírná dysfonie 3středně těžká dysfonie 4těžká dysfonie 5afonie 6bezhlasí po odstranění hrtanu

34 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Subjektivní hodnocení pacientem  Subjektivní hodnocení lékařem  Objektivní hodnocení

35 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Objektivní hodnocení Qualification of the Voice Signal, University of Pittsburgh : Voice Analysis Lab, 1999 Spektrogram hlasu: základní frekvenci, harmonické tóny a intenzitu hlasu. Je to užíváno k identifikaci minimálních, ale zásadních změn v kvalitě hlasu, které mohou být léčeny. Spektrogram také dokáže identifikovat přítomnost šumu v hlase, jako je tremor, výškové zlomy a náhlé přeskoky. Aero-dynamická analýza: technika měření vzdušného hrtanového proudu, vzdušného tlaku a jeho intenzity v průběhu tvorby hlasu. Vlastně takto můžeme hodnotit fyziologický proces otevírání a uzavírání hlasivkové štěrbiny v průběhu fonace. Hlasový rozsah: měření hlasového pole u pěveckého hlasu. Umožňuje poznat ty oblasti zpěvákova rozsahu, které jsou problematické. Akustické analýzy: měření základních parametrů hlasu a jejich nepravidelností. Variabilita hlasu je dána vibrací hlasivek a jejich otevírání a zavírání.

36 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Objektivní hodnocení Qualification of the Voice Signal, University of Pittsburgh : Voice Analysis Lab, 1999 Spektrogram hlasu: spektrální analýza okamžitého spektra, určení vyšších harmonických, znělost hlasu Aero-dynamická analýza: Hlasový rozsah: hlasové pole zpěvního a mluvního hlasu Akustické analýzy: měří především akustické nepravidelnosti, multidimenzionální analýza hlasu

37 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Objektivní hodnocení Spektrogram hlasu: spektrální analýza okamžitého spektra, Aero-dynamická analýza: Hlasový rozsah: hlasové pole zpěvního a mluvního hlasu Akustické analýzy: multidimenzionální analýza hlasu Nové kombinované metody vzniklé na podklad ě digitálního zpracování hlasového signálu

38 Možnosti hodnocení kvality hlasu  Objektivní hodnocení Spektrogram hlasu: spektrální analýza okamžitého spektra, Aero-dynamická analýza: Hlasový rozsah: hlasové pole zpěvního a mluvního hlasu Akustické analýzy: multidimenzionální analýza hlasu DSI – Dysphonia Severity Index Vospector (objektivní GRBAS)

39


Stáhnout ppt "Mám dvě zprávy: jedna špatná, druhá dobrá. Špatná zpráva  už není burčák, je na něj příliš pozdě  podařilo se nám sehnat domácí medovinu."

Podobné prezentace


Reklamy Google