Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POROVNÁNÍ APARÁTU ŘÍZENÍ UČENÍ MEZI KLASICKOU A ELEKTRONICKOU UČEBNICÍ Petr Mach, Jan Krotký Západočeská univerzita v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POROVNÁNÍ APARÁTU ŘÍZENÍ UČENÍ MEZI KLASICKOU A ELEKTRONICKOU UČEBNICÍ Petr Mach, Jan Krotký Západočeská univerzita v Plzni."— Transkript prezentace:

1 POROVNÁNÍ APARÁTU ŘÍZENÍ UČENÍ MEZI KLASICKOU A ELEKTRONICKOU UČEBNICÍ Petr Mach, Jan Krotký Západočeská univerzita v Plzni

2 Požadavky na moderní učebnici Odbornost Text učebnice by měl být výsledkem transformace nejnovějších poznatků daného oboru na podmínky vyučovacího předmětu daného typu a úrovně školy. Používaný pojmový aparát musí být ekvivalentní mentální úrovni žáků, pro které je učebnice určena. Strukturování Text by měl mít logické členění, měl by vycházet z logické struktury poznatků oboru (a jejího vývoje). Jazyk Důležitá je i vhodná stylistika, která má odpovídat mentálním strukturám uživatele. Jednoduše řečeno, jazyk učebnice má být pochopitelný pro žáky (při zachování vysoké odbornosti). Didaktika Učebnice je především pomůcka žáka při samostudiu. Měla by být koncipována na základě znalostí autodidaktických zákonitostí. Například má poskytovat uživateli zpětnovazební informace, podporovat procesy sebehodnocení atd. Je třeba si uvědomit, že učebnice není pracovní sešit. Neměla by být přesycena množstvím úkolů, cvičení, testů a podobně.

3 Požadavky na moderní učebnici Typografie Srozumitelnost text by měla být umocňována vhodně volenými tabulkami, grafy, obrázky, fotografiemi (vizualizační prvky). To vše také s ohledem na estetickou a výtvarnou stránku učebnice. Rozsah Učebnice nemá být „encyklopedií“ daného oboru nebo předmětu. Její rozsah a objem (a tím i hmotnost) by měly být přijatelné z hlediska uživatele. Učebnice o rozsahu pět set stran mnohé žáky předem odradí. Média V době informačních a komunikačních technologií je potřebné učebnice v textové formě vhodně doplňovat multimediálními prvky. Ani dokonale formulovaný text neurychlí pojmotvorný proces (u žáka) tak, jako vhodná animace, video atd. Doložka MŠMT: „Učebnice musí obsahovat přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení přispívá, seznam očekávaných výstupů vzdělávacího oboru, k jejichž dosažení u žáků směřuje, a přehled průřezového tématu (témat) pro žáky.“

4 Aparát řízení učení Komponenty aparátu řízení učení Verbální komponenty - doplněné o: Instrukce k sebehodnocení Odkazy na další zdroje Multimediální komponenty (klasické) Průvodce učebnicí Doprovodný zvuk Základní interaktivní aktivity Pokročilé interaktivní aktivity Celkem bylo vyhodnocováno 23 komponent.

5 …Cíle výzkumu Otázka: Je didaktická vybavenost našich dnešních multimediálních učebnic na srovnatelné úrovni jako u učebnic klasických, papírových? Upravit, inovovat a ověřit na vybraném vzorku multimediálních učebnic metodiku měření didaktické vybavenosti dle J. Průchy (1998). Prozkoumat strukturu a formy vybraného vzorku aktuálních českých multimediálních učebnic pro ZŠ.

6 … Úprava a inovace metodiky směrem k novým médiím Metoda J. Průchy (1998) Aparát prezentace učiva, aparát řízení učení, aparát orientace v učebnici, koeficienty využití. Přenositelnost stávajících komponent Identifikace nových komponent Průzkum cizích metodik hodnocení Průzkum současných el. učebnic Vlastní dílčí výzkum

7 … Aplikace upravené metody a porovnání

8 …Analýza didaktické vybavenosti multimediálních učebnic upravenou metodou Porovnání typické elektronické a typické klasické učebnice

9 …Variabilita dat Porovnání variačních koeficientů.

10 …Výsledky analýzy, závěr Můžeme říci, že současné české multimediální učebnice disponují srovnatelně bohatou didaktickou vybaveností jako současné učebnice klasické, papírové. Uvedená aplikovaná (inovovaná) metoda pro měření didaktické vybavenosti elektronických učebnic upozorní na extrémy ve vzorku. Odhalíme tak odlišné konstrukty elektronických učebnic a zjistíme, zda daný vzorek splňuje charakteristiku učebnice tak, jak je definována nebo se jedná „pouze“ o výukový program vhodný například jako doplněk výuky.

11 Multimediální učebnice – fenomén dneška? Pedagogové pro výběr učebnic potřebují znát parametry současných multimediálních učebnic a podle nich se objektivně rozhodnout, který z nabízených produktů bude pro jejich potřeby optimální.

12 Multimediální učebnice – fenomén dneška? Porovnání vzorku současných klasických a elektronických učebnic ukázalo, že jsou si tyto produkty stále v mnoha ohledech blízké. Je to pozitivní zpráva, stejně tak jako že současné elektronické učebnice zůstávají učebnicemi i v tom kontextu, jak jsme je v úvodu vymezili. Nicméně De Mezer Brelinská a Skrzypczak (2012) ve vztahu k novým médiím připomínají, že „je důležité, aby technické inovace a možnosti, které nabízí speciální programy, nezpůsobily v médiu pomyslné vítězství formy nad obsahem“.

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "POROVNÁNÍ APARÁTU ŘÍZENÍ UČENÍ MEZI KLASICKOU A ELEKTRONICKOU UČEBNICÍ Petr Mach, Jan Krotký Západočeská univerzita v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google