Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_01.02.03 - Nástup zaměstnance do pracovního poměru - činnosti Autor Ing. Eva Rachotová Tematická oblast Pracovní poměr, mzda Ročník Třetí Datum tvorby Listopad 2013 – duben 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku mzda a pracovní poměr včetně výpočtů jednotlivých složek mzdy. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování.

2 3. N ÁSTUP ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU – ÚKONY A ČINNOSTI

3 ANOTACE V této části jsou rozebrány jednotlivé činnosti, které budou muset proběhnout při nástupu zaměstnance do práce.

4 V den, který byl dohodnut se zaměstnavatelem jako den nástupu, bude muset nově nastupující zaměstnanec vykonat řadu úkonů a činností, potřebných k zahájení pracovní činnosti u zaměstnavatele

5 Úkony, které bude muset nově nastupující zaměstnanec vykonat: Lékařská prohlídka - jedná se o tzv. vstupní lékařskou prohlídku, kdy lékař (zpravidla tzv. závodní) posoudí, zda je zaměstnanec schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat práci, na kterou je přijímán – za tuto prohlídku se platí, zaměstnavatel částku proplatí (v případě, že by zaměstnanec pracovní poměr sám ukončil, bude zaměstnavatel požadovat částku za prohlídku zpět) tyto prohlídky jsou zvlášť důležité tam, kde se vyžaduje zdravotní průkaz – např. ve zdravotnictví nebo při styku s potravinami, popř. tam, kde se jedná o provozy s rizikem vzniku alergií ( ukázka)

6

7

8 Bezpečnost práce – nově nastupující zaměstnanec je seznámen s bezpečnostními předpisy ve firmě, s konkrétními předpisy pro jeho budoucí pracoviště a s nebezpečími a riziky, která se mohou na pracovišti vyskytovat zaměstnanec je poučen o používání ochranných pracovních pomůcek s ohledem na vykonávanou práci a pracoviště (např. chrániče sluchu, pracovní rukavice, přilba..) zaměstnanec je seznámen s požárním nebezpečím (zákaz kouření na pracovišti a manipulace s ohněm) zaměstnanec je seznámen s únikovými cestami zaměstnanci je vystavena karta bezpečnosti práce, na kterou se vstupní i následná školení v této oblasti zaznamenají, zaměstnanec ji podepisuje ( ukázka)

9 Zaškolování - zaměstnanec je seznámen s harmonogramem zaškolování – jedná se o „časový rozpis“ zvládnutí jednotlivých činností, které bude muset nově nastupující zaměstnanec zvládnout – průběh zaškolování následně hodnotí nadřízený zaměstnanec( ukázka)

10

11

12 Zaměstnanec je seznámen personalistou se základními pravidly ve firmě, kterými jsou např.: způsob výplaty mzdy (většina firem vyplácí na účet zaměstnance) evidence pracovní doby a uvolňování z práce např. k lékaři (pravidla jsou stanovena buď v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu) stravování na pracovišti pokud bude zaměstnanec používat tzv. služební vozidlo, je s ním uzavřena smlouva a dohodnut způsob evidence ujetých km a způsob vyúčtování kolektivní smlouva, je-li ve firmě uzavřena

13 Doklady ve mzdové účtárně – při nástupu obdrží zaměstnanec: pracovní smlouvu, popř. jmenovací dekret u tzv. vedoucích funkcí (pracovní smlouva musí mít povinné náležitosti – tj. druh vykonávané práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce, ostatní jsou na zvážení zaměstnavatele) ukázka

14

15

16

17 Je-li to s ohledem na vykonávanou práci nutné, podepíše: tzv. konkurenční doložku (omezení výkonu práce u jiných firem) souhlas s vysíláním na pracovní cesty závazek mlčenlivosti (jedná se o skutečnosti, se kterými přijde zaměstnanec do styku při výkonu práce a které jsou předmětem obchodního tajemství firmy) dohodu o rozsahu pracovní pohotovosti (zaměstnanec je připraven k výkonu práce buď na pracovišti nebo doma např. při očekávané vykládce vagonu apod.) dohodu o práci přesčas

18 Dále obdrží: pracovní náplň (popis toho, co bude zaměstnanec vykonávat, s uvedenou zodpovědností, povinnostmi a pravomocemi..) ukázka mzdový nebo platový výměr (doporučuje se uvádět samostatně mimo pracovní smlouvu, neboť při každé změně mzdy by bylo nutné pracovní smlouvu přepracovat) ukázka dohodu o hmotné odpovědnosti (je-li s ní práce spojena – např. u skladníka, přičemž musí být dodržena podmínka o dosažení věku 18 let při podpisu) rozpis směn u zaměstnance, který bude pracovat na směny

19

20

21 Pro potřebu mzdové účtárny: vyplní prohlášení poplatníka k dani z příjmu (tzv. růžové prohlášení) http://business.center.cz/business/sablony/soub or.aspx?id=433 odevzdá doklady, související s výpočtem mzdy vyplní osobní dotazník, který se zakládá spolu s ostatními doklady do tzv. osobního spisu (tyto pak zpravidla uloženy v kartotéce) ukázka

22

23

24 Použité zdroje: vlastní poznámky z odborné stáže u zaměstnavatele www.pamservis.cz JUDr. Libor Hůla – Doklady vyhotovené zaměstnavatelem při nástupu zaměstnance, zdroj: Verlag Dashöferwww.pamservis.cz firemní tiskopisy http://business.center.cz/business/sablony/soubor. aspx?id=433


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google