Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_038_Alkoholické nápoje a lidský organismus Ch_038_Deriváty uhlovodíků_Alkoholické nápoje a lidský organismus Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_038_Alkoholické nápoje a lidský organismus Ch_038_Deriváty uhlovodíků_Alkoholické nápoje a lidský organismus Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní."— Transkript prezentace:

1 Ch_038_Alkoholické nápoje a lidský organismus Ch_038_Deriváty uhlovodíků_Alkoholické nápoje a lidský organismus Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – deriváty uhlovodíků.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 Alkoholické nápoje a lidský organismus

4 Alkoholismus ● Alkoholismus nebo také závislost na alkoholu, je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, obzvlášť pak rodinné příslušníky. ● Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. ● Tuto nemoc je možné stejně jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit.

5 Alkoholismus Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma.

6 Alkoholismus v ČR ● Lidí, kteří mají nějaký problém s alkoholem, nebo jsou na něm přímo závislí, může být až sedm procent dospělé populace. ● Zvyšují se čísla problémových uživatelů alkoholu nebo lidí, kteří jsou na alkoholu závislí. ● Dlouho se uvádělo kolem 300 000 lidí v ČR, dnes existují průzkumy, které říkají, že by jich mohl být dvojnásobek.

7 Alkoholismus v ČR ● V tuzemsku je relativně dost zařízení pro problémové uživatele nelegálních drog. Je zde však nedostatek ambulantních pracovišť pro léčbu závislosti na alkoholu, která začala mizet po roce 1989. Dřív byla v každém okrese aspoň jedna protialkoholní ordinace, dnes to zdaleka neplatí. ● Poměr mužů a žen alkoholiků je zhruba dvě ku jedné.

8 ● Pokud se alkoholik neléčí včas, dostaví se další závažné zdravotní komplikace - léčba pak stojí daleko více peněz. ● Přibývá i násilných trestných činů pod vlivem alkoholu. ● Stoupá nehodovost pod vlivem alkoholu. https://www.youtube.com/watch?v=NX7COipgXJ A https://www.youtube.com/watch?v=Luak7j0lyV E

9 Působení alkoholu na mozek ● Alkohol působí na lidský mozek nejrůznějším způsobem. ● Může působit podobně jako amfetamin tj. povzbudivě, ale zároveň zklidňuje a otupuje úzkost. ● Má i lehce anestetický účinek. Po požití tedy dojde k pocitům uvolnění a klidu. ● Alkohol uklidňuje nervy a vytváří pocit uvolnění. ● Může dojít i k výpadkům paměti. Stejně tak se sníží schopnost sledovat své chování. ● Alkohol snižuje i rychlost reakcí. http://www.youtube.com/watch?v=wVjNeaCoJi 0

10 Vztah člověka k alkoholu Vztah člověka k alkoholu se dá rozdělit do následujících skupin: ● Abstinent – odmítá z nějakého důvodu alkohol a vůbec ho nepije. Přítomnost takového jedince často vyvolává ve společnosti rozpaky. ● Konzument – nevyhledává alkoholické nápoje pro jeho účinky, ale pro chuť. Nečiní mu potíže abstinovat, ale nemá k tomu důvod. ● Piják – lidí spadajících do této kategorie jsou v ČR „plné hospody“. Jedá se již o účinky alkoholu – hlavně euforii a krátkodobé antidepresivní a úzkost potlačující účinky. ● Alkoholik – alkohol je pro tohoto jedince silná droga. Nerozlišuje druh nápoje – jde jen o procenta.

11 Konzumace alkoholu ● Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) vydané 11. února 2011, byla spotřeba alkoholu na jednoho člověka v roce 2005 6,1 litru. ● Největší konzumenty alkoholu jsou v Evropě a v bývalých státech Sovětského svazu. Nejvíce alkoholu pijí Moldavané, jejich spotřeba představuje 18,2 litrů čistého alkoholu na jednu osobu za rok. Přičemž více než deset litrů z jejich spotřeby představuje podomácku vyrobený alkohol. ● Hned na druhém místě jsou Češi! Za rok vypijeme v průměru o necelé dva litry alkoholu méně než Moldavané. Přesto je to neuvěřitelných 16,4 litru čistého alkoholu ročně! I Slováci patří mezi velké pijáky alkoholu se spotřebou 13,3 litru alkoholu ročně. ● Podle WHO (Světové zdravotnické organizace) alkohol má na svědomí 2,5 milionů úmrtí ročně, což je více než úmrtí na AIDS a tuberkulózu. ● V Rusku a bývalých sovětských zemích zemře jeden z pěti mužů na následky pití alkoholu.

12 POZOR! ● Základní složkou alkoholických nápojů je ethanol. ● Při domácí výrobě destilátů došlo již k řadě smrtelných nehod, protože ethanol a methanol se dají jen těžko rozlišit. ● Jedovatý methanol vzniká při destilaci jako první frakce (má nižší teplotu varu). ● Domácí výroba destilátů je proto zakázána. ● Při požití methanolu slouží ethanol jako protijed.

13 Návrh laboratorní práce: Odlišení methanolu a ethanolu pomocí reakce s boraxem ● Pracujte v digestoři! ● Do porcelánové misky odměřte 2 ml methanolu a do druhé 2 ml ethanolu. ● Do každé z misek přidejte 1 g boraxu. ● Látky v obou miskách zapalte a pozorujte barvu plamene (za misky můžete dát černé pozadí). ● Pozorování a závěr: ● V misce s methanolem se plamen barví zeleně, v misce s ethanolem žlutě – tímto způsobem lze od sebe oba alkoholy odlišit.

14 Jak by jste odpověděli vy? Porovnejte své odpovědi s průzkumem provedeným v roce 2010 na 500 respondentech. Možná odpověď: ano, ne, nevím ● Má konzumace alkoholu negativní vliv na mezilidské vztahy? ● Je prevence proti alkoholismu v ČR dostatečná a účinná? ● Vnímáte v médiích, nebo ve svém okolí reklamu na alkohol? ● Má konzumace alkoholu vliv na kriminalitu a nehodovost?

15 Jak by jste odpověděli vy? Porovnejte své odpovědi s průzkumem provedeným v roce 2010 na 500 respondentech. Možná odpověď: ano, ne, nevím ● Má konzumace alkoholu negativní vliv na mezilidské vztahy? (ano – 74,19%, ne – 13,72%, nevím – 12,09%) ● Je prevence proti alkoholismu v ČR dostatečná a účinná? (ano – 5,53%, ne – 70,93%, nevím – 23,72%) ● Vnímáte v médiích, nebo ve svém okolí reklamu na alkohol? (ano – 81,86%, ne – 18,14%) ● Má konzumace alkoholu vliv na kriminalitu a nehodovost? (ano – 94,88%, ne – 2,09%, nevím – 3,02%)

16 Vyřešením tajenky se dozvíte, že: Na lidský organizmus negativně a škodlivě působí…............. 1/ Velmi nebezpečná je konzumace alkoholu u mladistvých a ….......... 2/ Léčba závislostí je časově i finančně …...........….. 3/ Základní složkou alkoholických nápojů je................. 4/ Alkohol škodí lidskému ….................... 5/ Alkoholismus patří mezi …............. závislostí.

17 1/ 2/ 3/ 4/ 5/

18 1/ D Ě T Í 2/ N Á R O Č N Á 3/ E T H A N O L 4/ O R G A N I Z M U 5/ F O R M Y Na lidský organizmus negativně a škodlivě působí DROGY.

19 POUŽITÉ ZDROJE: ● Obr.5: File:Bundesarchiv Bild 183-51875-0003, Neujahrsfest.jpg. Commons.wikimedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-51875- 0003,_Neujahrsfest.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-51875- 0003,_Neujahrsfest.jpg?uselang=cs ● Opilec a kolo.mpg. Www.youtube.com [online]. 2010 [cit. 2014-08-29]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=NX7COipgXJA ● Alkoholismus. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholismus ● Obr.1: File:Alkoholismus.jpg. Commons.wikimedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-08-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alkoholismus.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alkoholismus.jpg?uselang=cs ● Obr.2: File:Emil Holárek - Alkohol - rodinné neštěstí.jpg. Commons.wikimedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-08- 29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emil_Hol%C3%A1rek_-_Alkohol_- _rodinn%C3%A9_ne%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emil_Hol%C3%A1rek_-_Alkohol_- _rodinn%C3%A9_ne%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD.jpg?uselang=cs ● Obr.3: File:LIDL prodejna - alkohol.jpg. Commons.wikimedia.org [online]. 2011 [cit. 2014-08-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LIDL_prodejna_-_alkohol.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LIDL_prodejna_-_alkohol.jpg?uselang=cs ● Obr.4: File:Schiester Jugend.jpg. Commons.wikimedia.org [online]. 2009 [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schiester_Jugend.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schiester_Jugend.jpg?uselang=cs ● Na mol opity vodic..( TV JOJ ). Www.youtube.com [online]. 2008 [cit. 2014-08-29]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Luak7j0lyVE https://www.youtube.com/watch?v=Luak7j0lyVE ● Jak funguje alkohol? - Vědecké kladivo. Www.youtube.com [online]. 2014 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=wVjNeaCoJi0


Stáhnout ppt "Ch_038_Alkoholické nápoje a lidský organismus Ch_038_Deriváty uhlovodíků_Alkoholické nápoje a lidský organismus Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní."

Podobné prezentace


Reklamy Google