Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luhačovice, 7. 6. 2012 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Řídící výbor KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luhačovice, 7. 6. 2012 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Řídící výbor KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Luhačovice, 7. 6. 2012 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Řídící výbor KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY Zlínského kraje

2 Páteřní infrastruktura  záměrem Zlínského kraje je vybudovat, vlastnit a provozovat robustní, rychlou, bezpečnou a nezávislou komunikační infrastrukturu veřejné správy  páteřní komunikační infrastrukturou budou v cílovém stavu propojeny: všechny ORP s technologickým centrem Zlínského kraje subjekty IZS a krizového řízení 4 krajské nemocnice „Budoucnost je v optickém vláknu“ Jane Butler, ředitelka konzultačního týmu Cisco Systems Komunikační infrastruktura

3 Název Komunikační infrastruktury: www.21net.cz  „21net“ jako budova, ve které se budou sbíhat data ze všech ORP a kde bude umístěno technologické centrum kraje  „21net“ jako technologie 21. století Komunikační infrastruktura

4 Budování sítě 21net:  velmi náročné, zcela ojedinělé a komplexní řešení  nákup vláken pro celý Zlínský kraj – nikde v České republice se takto páteřní síť netvoří (ostatní kraje budují po částech nebo zajišťují propojení pronájmem tras)  komunikační infrastruktura je po finanční stránce budována s využitím dotace ze dvou projektů: Komunikační infrastruktura „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ Regionální operační program, podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury 89 mil. Kč „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“ Integrovaný operační program, podoblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 14 mil. Kč

5 Komunikační infrastruktura „Komunikační infrastruktura Zlínského kraje“ - nadlimitní veřejná zakázka  realizována jako dodávka pro 2 projekty s různými finančními zdroji  vypsána 30. 3. 2012  v současnosti stále v procesu  evidována jediná nabídka  předpokládané uzavření smlouvy s dodavatelem: 30. 8. 2012

6 Komunikační infrastruktura Investice Zlínského kraje do přípravy vybudování sítě 21net:  Projekt „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“  Projekt „IVVS ZK“ do přípravy investováno celkem: 2 570 288,- Kč

7 Komunikační infrastruktura Provázanost projektů Komunikační infrastruktura může být vybudována pouze za podmínky, že bude realizováno všech 12 individuálních projektů naplňujících integrovaný projekt IVVS ZK. Zodpovědnost za vybudování komunikační infrastruktury je tedy na všech partnerech projektu, tj. na všech ORP a Zlínském kraji. Proto je nutné maximální úsilí a spolupráce všech partnerů pro dokončení nelehkého úkolu. Začátek prací na budování komunikační infrastruktury je podmíněn uzavřením zakázky na dodávky projektu IVVS ZK. Příprava na provoz  „Smlouva o připojení ke komunikační infrastruktuře Zlínského kraje 21net“ - mezi ZK a každým ORP  „Provozní řád sítě 21net“ – podmínky provozu a správy

8 Komunikační infrastruktura – projekt IVVS ZK Realizované aktivity Integrovaného projektu IVVS ZK Ve spolupráci s pracovními teamy na ORP:  byly zpracovány technické rámce jednotlivých individuálních projektů  byly zpracovány projektové žádosti všech projektů v těsné vazbě na projekt integrovaný a úspěšně podány všechny žádosti do 29. výzvy ROP 2.2.6  řešena nadlimitní zakázka na generálního dodavatele „Koncových prvků projektu IVVS ZK“ všech 12 individuálních projektů:  dne 15. 5. 2012 zveřejněno předběžné oznámení  zkonzultována volba způsobu zadání: užší výběrové řízení  zpracována a zkonzultována kvalifikační dokumentace užšího výběrového řízení  kvalifikační dokumentace bude předložena ke schválení RZK dne 11. 6. 2012  oznámení o zakázce – kvalifikace – se předpokládá 15. 6. 2012

9 Komunikační infrastruktura – projekt IVVS ZK „Koncové prvky projektu IVVS ZK“ - nadlimitní veřejná zakázka  formou užšího výběrového řízení  prostřednictvím „Sdružení zadavatelů“ – zajištěno Smlouvou o partnerství  celkem 43,45 mil. Kč (vč. DPH)  dodávka jednotlivých prvků do 13 ORP + Zlínský kraj  1 generální dodavatel Základní požadavky na dodavatele:  zajištění kompatibility nově dodávaných prvků se stávajícími systémy  splnění podmínky udržitelnosti existujících městských VIS vybudovaných z jiných dotačních programů EU  jednotná integrace do monitorovacího systému budovaného na ZK

10 Komunikační infrastruktura – projekt IVVS ZK Připravované aktivity  ve spolupráci s ORP připravit zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávku „Koncových prvků projektu IVVS ZK“  účast zástupců ORP v hodnotící komisi zakázky  předpokládaný termín uzavření smlouvy s dodavatelem: 30. 10. 2012  Předpokládané termíny realizace: Komunikační infrastruktura: 11/2012 – 12/2013 Koncové prvky IVVS ZK na ORP: 02/2013 – 10/2013

11 Motto: … n ajít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění … Tomáš Baťa, 30. léta

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Luhačovice, 7. 6. 2012 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Řídící výbor KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google