Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Podnikání dle živnostenského zákona Ročník / obor studia:II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Podnikání dle živnostenského zákona Ročník / obor studia:II."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Podnikání dle živnostenského zákona Ročník / obor studia:II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 603 Klíčová slova: Podnikatel, živnost, druhy živností, vznik a zánik živnostenského oprávnění. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výkladu učitele.

2 Podnikání dle živnostenského zákona

3 Živnost Podle zákona o živnostenském podnikání platného od 1.1.1992 je živností: soustavná činnost provozovaná samostatně na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem

4 Živnost Živnosti mohou provozovat FO (fyzické osoby) i PO (právnické osoby), aby mohla živnost vzniknout, musí být splněny podmínky, které ukládá živnostenský zákon, tyto podmínky musí splňovat u FO osoba, která žádá o povolení živnosti nebo její odpovědný zástupce a u PO určený odpovědný zástupce.

5 Podmínky pro provozování živnosti Všeobecné – musíme je splňovat vždy:  dosažení věku 18 let  plná právní způsobilost  bezúhonnost  nesmíme mít daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálním pojištění

6 Způsobilost k právním úkonům Okresní soud může zbavit občana způsobilosti k právním úkonům v případě existence duševní poruchy, která není přechodná, ale trvalého rázu.

7 Bezúhonnost Bezúhonností rozumíme, že osoba nesmí být trestána pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, kde byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce alespoň 1 roku nebo úmyslný a nedbalostní trestný čin související s předmětem budoucího podnikání, prokazuje se předložením výpisu z trestního rejstříku.

8 Daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálním pojištění Zaplacení všech daní se dokládá potvrzením finančního úřadu, zaplacení sociálního pojištění se dokládá potvrzením OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení).

9 Podmínky pro provozování živnosti Zvláštní – podmínky, které se týkají jen některých živností  odborná nebo jiná způsobilost, např. maturitní vysvědčení,  tyto podmínky jsou pro každou živnost uvedeny v přílohách živnostenského zákona.

10 Druhy živností ohlašovací koncesované

11 Ohlašovací živnosti jsou charakteristické tím, že živnostenské oprávnění se vydává automaticky, pokud svůj záměr ohlásíme na živnostenském odboru příslušného městského úřadu a prokážeme splnění všeobecných, případně i zvláštních podmínek.

12 Druhy ohlašovacích živností: volné řemeslné vázané

13 Volné živnosti pro získání živnostenského oprávnění postačí splnění všeobecných podmínek, seznam živností volných lze najít na internetu, jsou to např. obchodní činnost, výroba keramiky...

14 Řemeslné živnosti vyžaduje se výuční list a obvykle i určitá délka praxe, výuční list je možné nahradit jinými doklady o vzdělání, najdeme v příloze č. 1 živnostenského zákona, jsou to např. zedníci, instalatéři...

15 Vázané živnosti požadavky na jednotlivé živnosti jsou velmi různé, obvykle jde o doklad o vzdělání, praxi, případně jiné podmínky, seznam najdeme v příloze č. 2 živnostenského zákona, jsou to např. účetní poradci, provozovatelé solárií...

16 Koncesované živnosti Podmínky jsou přísnější, místo živnostenského oprávnění získáme koncesní listinu, vyžaduje se speciální odborná způsobilost a schválení dalšími státními orgány, např. ministerstvy, koncese bývá povolena pro určité území či dobu a vydává se jich omezený počet, seznam najdeme v příloze č. 3 živnostenského zákona, jsou to např. taxislužby, soukromí detektivové...

17 PŘÍKLADY OHLAŠOVACÍCH ŽIVNOSTÍ ŘEMESLNÉ kovářství, zámečnictví, hodinářství, řeznictví a uzenářství, truhlářství, zednictví, mlynářství, pokrývačství.... VÁZANÉ montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny, projektová činnost ve výstavbě, provozování autoškoly, činnost účetních poradců, vedení účetnictví... VOLNÉ Poskytování služeb pro zahradnictví a zemědělství (např. vysazování květin, úpravy trávníků, vysazování a kácení stromů), výroba oděvů a oděvních doplňků, výroba obuvi, velkoobchod, maloobchod, reklamní činnost a marketing, poskytováni služeb pro rodinu a domácnost (např. vaření, praní, žehlení, péče o zahradu), péče o děti a osoby vyžadující zvýšenou péči, poskytování služeb osobního charakteru (činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, astrologů, kartářek, provoz šaten apod.)... PŘÍKLADY KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTÍ Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, znehodnocování a ničení zbraní, provozování střelnic, směnárenská činnost, taxislužba, provozování cestovní kanceláře, provádění veřejných dražeb...

18 Živnostenská oprávnění Pokud splníme podmínky dané živnostenským zákonem, pak nám živnostenský úřad vydá živnostenský list (pro ohlašovací živnosti) nebo koncesní listinu (pro koncesované živnosti).

19 Vznik živnostenského oprávnění Živnostenské oprávnění vzniká :  u ohlašovacích živností dnem ohlášení  je-li v ohlášení uveden pozdější den zahájení živnosti, pak tímto určeným dnem  u koncesovaných živností dnem, ve kterém byla podnikateli doručena koncesní listina

20 Zánik živnostenského oprávnění Živnostenské oprávnění zaniká:  smrtí podnikatele nepokračují-li v podnikání dědicové  zánikem právnické osoby  uplynutím doby, která byla určena  rozhodnutím živnostenského úřadu

21 Použitá literatura PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204- 375. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Podnikání dle živnostenského zákona Ročník / obor studia:II."

Podobné prezentace


Reklamy Google