Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybavení školy  Počítačová učebna pro výuku výpočetní techniky a technické dokumentace v programech AUTOCAD a INVENTOR.  Sportovní hala a hřiště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybavení školy  Počítačová učebna pro výuku výpočetní techniky a technické dokumentace v programech AUTOCAD a INVENTOR.  Sportovní hala a hřiště."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5 Vybavení školy  Počítačová učebna pro výuku výpočetní techniky a technické dokumentace v programech AUTOCAD a INVENTOR.  Sportovní hala a hřiště s umělým povrchem. travování v nové moderní jídelně.

6

7

8

9 Podmínky k přijetí ke studiu na Středním odborném učilišti SSplnění povinné školní docházky. ZZdravotní způsobilost. VVýstupní hodnocení ze základní školy. VVýběrové řízení dle prospěchu bez přijímacích zkoušek.

10 Učební obory SStrojní mechanik OOpravář zemědělských strojů OObráběč kovů HHutník

11 Studijní obor PProvozní technika

12 Praktická výuka na SOU je realizována v dílnách ŽÁCI JSOU VEDENI K aaplikování teoretických poznatků v praxi oověřování a rozšiřování odborných znalostí rrozvíjení profesních dovedností oochraně zdraví a bezpečnosti při práci zkušenými pedagogy

13 23-51-H/01 Strojní mechanik Stupeň vzdělání: -s-střední vzdělání s výučním listem. Délka a forma studia: -3-3 roky, denní studium. Název vzdělávacího programu: Zámečnické a svářečské práce

14

15 Strojní mechanik - způsob ukončení a certifikace: zzávěrečná zkouška vvysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list ZZK 111 1.1, případně ZK 135 1.1 - ruční svařování obalenou elektrodou nebo svařování v ochranné atmosféře ZZK 311 1.1 – ruční svařování plamenem a řezání kyslíkem.

16

17 Strojní mechanik – absolvent: rručně zpracovává kovové a nekovové materiály oobsluhuje základní obráběcí stroje oovládá tváření a tepelné zpracování kovů ččte technickou dokumentaci a rozumí technologickým postupům rrozumí mechanizmům strojů oopravuje a renovuje stroje.

18

19 Strojní mechanik – absolvent: pprovádí údržbu strojů a zařízení rručně svařuje obalenou elektrodou ssvařuje v ochranné atmosféře rručně svařuje plamenem pprovádí řezání kyslíkem

20

21 Strojní mechanik – uplatnění absolventa Opravář v různých opravárenských podnicích. Strojní zámečník na údržbě strojů a zařízení. Provozní zámečník a montér ve výrobě ocelových konstrukcí a staveb. Možnost dvouleté maturitní nástavby v oboru Provozní technika.

22

23

24

25

26 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Stupeň vzdělání: -s-střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: -3-3 roky, denní studium Název vzdělávacího programu: Opravář zemědělských strojů

27

28 Opravář zemědělských strojů - způsob ukončení a certifikace: ŘŘidičské oprávnění B,C ZZK 111 1.1, případně ZK 135 1.1 - Ruční svařování obalenou elektrodou nebo svařování v ochranné atmosféře ZZK 311 1.1 – Ruční svařování plamenem a řezání kyslíkem

29

30 Opravář zemědělských strojů - absolvent: ddiagnostikuje poruchy prozkoumáním závad s použitím měřících přístrojů sstanovuje způsob opravy oobsluhuje základní obráběcí stroje pposuzuje stupeň opotřebení a funkční způsobilost součástí pprovádí montáže a demontáže zařízení a jejich opravy nnastavuje a seřizuje stroje a zařízení.

31

32 Opravář zemědělských strojů - absolvent: řřídí motorová vozidla skupiny B a C rručně svařuje obalenou elektrodou ssvařuje v ochranné atmosféře rručně svařuje plamenem pprovádí řezání kyslíkem.

33

34 Opravář zemědělských strojů - absolvent: zzhotovuje a renovuje jednotlivé součásti ssvařuje při opravách strojů a zařízení oorientuje se v technické dokumentaci a samostatně zhotovuje výrobky sstanovuje vhodný způsob údržby a ošetření a provádí ji.

35 Opravář zemědělských strojů – uplatnění absolventa ZZemědělské opravárenství a servisní služby. OOprava, výroba a renovace součástí. ÚÚdržba a seřizování strojů a zařízení. HHodnocení provozní spolehlivosti zemědělské techniky a motorových vozidel pomocí diagnostických zařízení.

36

37 Opravář zemědělských strojů – uplatnění absolventa  V příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. AAbsolvováním speciálních kurzů může obsluhovat složitější zemědělské stroje a zařízení.

38 23-56-H/01 Obráběč kovů Stupeň vzdělání: -s-střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: -3-3 roky, denní studium Název vzdělávacího programu: Obráběč kovů

39

40 Obráběč kovů - způsob ukončení: ZZávěrečná zkouška. VVysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

41 Obráběč kovů - absolvent: sseřizuje a obsluhuje konvenční obráběcí stroje sseřizuje a obsluhuje číslicově řízené obráběcí stroje sseřizuje, obsluhuje a udržuje stroje, zařízení a výrobní linky v oblasti obrábění.

42

43

44 Obráběč kovů - absolvent: sseřizuje příslušné nástroje a sestavuje jednoduché řídící programy zzhotovuje technologické postupy výroby strojních součástí, ovládá materiály oovládá technologie obrábění kovových i nekovových materiálů.

45

46 Obráběč kovů - absolvent: zzná nastavování řezných nástrojů, jejich upínání a předepisuje správné řezné podmínky oovládá měření běžnými i speciálními měřidly oovládá principy soukromého podnikání a související legislativní normy.

47

48 Obráběč kovů - uplatnění absolventa SSeřizování, obsluha a údržba obráběcích strojů, zařízení, výrobních linek a obráběcích center. MMůže si doplnit úplné střední vzdělání studiem dvouleté maturitní nástavby v oboru PROVOZNÍ TECHNIKA.

49

50

51 Hutník Stupeň vzdělání: -s-střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: -3-3 roky, denní studium Název vzdělávacího programu: Hutník

52 Hutník - způsob ukončení: ZZávěrečná zkouška. VVysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. ZZK 111 1.1, případně ZK 135 1.1 - ruční svařování obalenou elektrodou nebo svařování v ochranné atmosféře. ZZK 311 1.1 – ruční svařování plamenem a řezání kyslíkem.

53 Hutník – absolvent: oobsluhuje a řídí tažné a svařovací linky nnastavuje, seřizuje a provádí jejich běžnou údržbu pprovádí drobné opravy linek rručně svařuje obalenou elektrodou ssvařuje v ochranné atmosféře rručně svařuje plamenem pprovádí řezání kyslíkem.

54 Hutník – uplatnění absolventa OObsluha a údržba tažných a svařovacích linek. MMožnost provádění svářečských prací na území celé ČR. MMožnost dvouleté maturitní nástavby v oboru Provozní technika.

55 23-43-L/506 Provozní technika Stupeň vzdělání: -ú-úplné střední vzdělání Délka a forma studia: -2-2 roky, denní studium Ukončení studia: -m-maturitní zkouška Podmínky přijetí: -a-absolvování tříletého učebního oboru strojírenského zaměření

56 Provozní technika - absolvent MMá možnost přijetí na VOŠ nebo VŠ. OOvládá zhotovování technické dokumentace ve strojírenství v programu Autodesk Inventor a AutoCADu. OOvládá technologické postupy výroby strojních součástí a metrologie. VVyzná se v montážích, údržbě a opravách strojů a zařízení.

57

58

59 Úspěchy našich studentů

60 1. místo v soutěži svářečů 2008

61 Soutěž národního kola OZS 2008 3. místo

62 1. místo v soutěži TRUHLÁŘ Junior 2009 Praktická zkouška spočívala ve zhotovení výrobku dle zadání

63 2. místo v soutěži svářečů 2009

64 5. místo v celorepublikové soutěži KOVO Junior 2009

65

66

67

68

69 Práce našich studentů

70 Řetězová kola

71

72

73 Rohatka

74

75 Hřídel

76

77 Jeřábová kladka

78

79

80 Hřídel CNC

81

82 Kladka

83

84 Vačka

85

86 Víko

87


Stáhnout ppt "Vybavení školy  Počítačová učebna pro výuku výpočetní techniky a technické dokumentace v programech AUTOCAD a INVENTOR.  Sportovní hala a hřiště."

Podobné prezentace


Reklamy Google