Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce aktivit v přírodě a jejich odraz ve studijním směru Jan Neuman Katedra Sportů v přírodě UK FTVS Odd. Turistiky, sportů a výchovy v přírodě Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce aktivit v přírodě a jejich odraz ve studijním směru Jan Neuman Katedra Sportů v přírodě UK FTVS Odd. Turistiky, sportů a výchovy v přírodě Tento."— Transkript prezentace:

1 Koncepce aktivit v přírodě a jejich odraz ve studijním směru Jan Neuman Katedra Sportů v přírodě UK FTVS Odd. Turistiky, sportů a výchovy v přírodě Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Společenská zakázka pro rozvoj aktivit v přírodě  Přispívat ke zkvalitnění života všech občanů.  Vytvářet prostor a rozšiřovat možnosti pro pěstování aktivit v přírodě pro nejširší okruh občanů, především však pro děti a mládež.  Rozvoj aktivit v přírodě uvádět do souladu se zachováním přírodní rovnováhy.  Přistupovat k aktivitám v přírodě jako k prostředkům všestranného rozvoje osobnosti.

3 Aktivity v přírodě  V české terminologii poměrně nový termín.  Zahrnuje aktivity v přírodě konané vlastní lidskou silou.  Je to obecný střešní termín ke kterému vztahujeme klasické české termíny – turistika, pobyt v přírodě.  V 70. letech 20. století jsme řadili Aktivity v přírodě pod oblast „Tělocvičných“ či „Tělovýchovných“ aktivit.  Pozdější koncepce absorbovaly vedle českých tradic anglosaské vlivy.

4 Tělovýchovné a rekreační aktivity v přírodě  Sporty v přírodě s důrazem na výkonnostní pojetí.  Turistika s tradičními i novými druhy.  Rekreace a pobyt v přírodě, které zahrnují vedle rekreačního provádění sportů v přírodě, další zajímavé aktivity..  Táboření, pozorování přírody, cvičení a hry v přírodě, včetně navazujících programů uměleckých.

5 Turistika  Český termín, který se opírá o historické kořeny.  Nelze ho ztotožňovat jen s aktivitami cestovního ruchu.  Obtížně se překládá do cizích jazyků (není to ani Wandern, ani Trekking, Hiking či Backpacking..)  Česká koncepce zdůrazňuje pohybovou činnost zaměřenou na poznávání přírody, historie i života lidí s využíváním technických znalostí a dovedností (např. orientace, výběr vybavení, vedení túry, ovládání tzv. přesunových prostředků jako je kolo, lyže, lodě aj.).

6 Nový pohled na aktivity v přírodě  Nové pojetí se utvářelo na FTVS v průběhu mnoha let (od 1953 do 1987).  Uplatňovaly se vlivy sokolského pobytu v přírodě, vojenské přípravy, skautingu, klasického pojetí turistiky i dynamicky se rozvíjejících sportů v přírodě.  Počátkem 70. let 20. století se začíná prosazovat důraz na vlastní aktivitu studentů a prožitkové pojetí celé škály aktivit v přírodě.  Z analýzy mnoha kurzů u nás i v zahraničí jsme vybrali deset oblastí ze kterých by měli čerpat budoucí programy aktivit v přírodě.

7 Oblast aktivit v přírodě I.  Sporty v přírodě, přístupy k nácviku dovedností, bezpečnostní zásady, výkonnostní i rekreační provádění.  Aktivity typu „survival“, často hraniční výkony. Spojení s rozvojem tzv. Přírodních vícebojů.  Cvičení v přírodě, zdolávání přírodních překážek, lanových překážkových drah a programy v lanových centrech.

8 Oblast aktivit v přírodě II.  Turistika a putování. Poznávací a prožitkové aktivity, které nesmí z našich programů zmizet.  Pobyt v přírodě a táboření. Inspirace z tradic woodcraftu, skautingu i sokolského pobytu v přírodě.  Hry v přírodě. Dále celý soubor her (seznamovací, zahřívací, hry na důvěru, problémově orientované hry, komunikační hry, hodnotící hry, závěrečné ceremoniály).  Poznávání a pozorování přírody. Ochrana přírody. Důraz na udržitelný rozvoj.

9 Aktivity v přírodě III.  Lov a sběr plodů a přírodnin. Využití tradičních lidských aktivit s ohledem na ochranu přírody.  Pracovní činnosti a služba. Drobné povinnosti služby na kurzech, pomoc přírodě a lidem.  Umělecko – tvořivá činnost inspirovaná pobytem v přírodním prostředí. Prvky dramatické výchovy, kulturní rozměr a rámec programů využívajících aktivity v přírodě.

10 Typologie programů využívajících aktivit v přírodě  Sportovně zaměřený program – zdokonalování dovedností a zvyšování výkonnosti.  Rekreační programy pro volný čas.  Vzdělávací programy, např. využití turistiky a poznávání přírody.  Výchovné programy spojované se snahou ovlivnit hodnotovou orientaci účastníků a změny jejich chování.  Programy zaměřené na rozvíjení některých dovedností ve vedení lidí, v komunikaci, v řešení problémů i v hodnocení.  Terapeutické programy napravující nedostatky v sociálním chování.

11 Aktivity v přírodě v jiných koncepcích  Rekreace v přírodě – zahrnuje i aktivity využívající motorové prostředky.  Výchova v přírodě – důraz na přírodní prostředí, práci malých skupin a reflexi.  Výchova dobrodružstvím – propojení aktivit v přírodě s aktivitami v umělém dobrodružném prostředí.  Výchova výzvou – zdůrazňující integraci všech skupin populace, včetně zdravotně postižených.  Velkou roli hrají aktivity v přírodě v teorii zkušenostní či zážitkové výchovy i v pojetí zkušenostního učení.

12 Teorie vysvětlující působení aktivit v přírodě na člověka  Učení a výchova prožitkem a zkušeností, podněcování aktivity žáka, vlastní motivace, schopnost sebehodnocení.  Působení přírodního prostředí na lidské chování. Aktivity v přírodě nahrazující iniciační rituály, kompenzují současný odklon od přírody.  Posilování psychické odolnosti, schopnost vyrovnávat se s obtížnými situacemi.  Psychosociální teorie - všechny organizmy pro rozvoj potřebují výzvu (nároky) a podporu (v případě aktivit v přírodě sociální podporu).  Vícefaktorové teorie – mnoho autorů se přiklání k faktu, že efektivnost programů využívajících aktivit v přírodě závisí na mnoha faktorech: organizaci, trvání, typu aktivit, prostředí, vedoucích, skladbě a vedení programu aj.

13 Podíl aktivit v přírodě na rozvoji tzv. Outdoorového průmyslu  Nové druhy aktivit v přírodě a s tím spojené nároky na vybavení a zařízení.  Atraktivita a komerční zájem o tzv. extrémní sporty.  Podstatná součást tzv. outdoorového vzdělávání manažerů.  Propojení provozovatelů, výrobců, obchodníků a manažérů.

14 Literatura  Ewert, A. W. Outdoor adventure pursuits. Foundations, Models a Theories. Scottsdalle : Publishing Horizons, 1989.  Amesberger, G. Persönlichkeitsentwickling durch Outdoor Aktivitäten? Untersuchung zur Persönlichkeitsentwicklung und Realitätsbewältigung bei sozial Benachteiligten. Frankfurt am Main: Afra Verlag, 1992.  Neuman, J. Aktivity v přírodě. Sport-report, 3, 1994, č. 5, s. 86-90.  Neuman,J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000. 


Stáhnout ppt "Koncepce aktivit v přírodě a jejich odraz ve studijním směru Jan Neuman Katedra Sportů v přírodě UK FTVS Odd. Turistiky, sportů a výchovy v přírodě Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google