Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěchy českého zdravotnictví v letech 2006 - 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěchy českého zdravotnictví v letech 2006 - 2009."— Transkript prezentace:

1 Úspěchy českého zdravotnictví v letech 2006 - 2009

2 ÚSPĚCHY ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ České zdravotnictví je v nejlepší formě za posledních dvacet let!  Pacienti získali práva, na která měli mít již dávno nárok  Regulační poplatky otevřely cestu k té nejmodernější léčbě  Miliardy z Evropské unie pomáhají nabízet nejvyšší kvalitu  Léky jsou nejdostupnější od roku 1989  Sestrám se zlepšují pracovní podmínky i platové ohodnocení  Vzdělávání lékařů je konečně jednodušší  České zdravotnictví je plně připraveno čelit krizi

3 POSÍLENÍ PRÁV A SPOKOJENOST PACIENTŮ  Lékaři a další zdravotnický personál začínají respektovat pacienta jako svého partnera  Pacienti získali právo na přístup a nahlížení do své zdravotnické dokumentace  Posílila se záruka bezpečnosti pacientů ve zdravotnických zařízeních Spokojenost pacientů dokládají výsledky měření kvality zdravotních služeb Kvalita očima pacientů. Kvalita zdravotní péče dosahuje nebo se blíží velmi dobrému standardu!

4 POSÍLENÍ PRÁV A SPOKOJENOST PACIENTŮ Zdravotním pojišťovnám byly nastaveny podmínky tak, aby mohly nakupovat péči na principu cena-kvalita-výkon. Zkvalitnění služeb a péče o pacienty v českých zdravotnických zařízeních.

5 ZPŘÍSTUPNĚNÍ NEJMODERNĚJŠÍ LÉČBY  Modernizace očkovacích plánů a zavedení hexavakcíny  Významná podpora prevence  Zvýšení dostupnosti a nabídky screeningových programů  Systémová koncentrace nejmodernější superspecializované péče do sítě specializovaných center ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH POPLATKŮ =  Zpřístupnění dříve nedostupné a nákladné léčby pro vážně nemocné  Zvýšení počtu operačních zákroků s dlouhými čekacími lhůtami  Významné snížení čekacích dob na některé operace

6 FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE Podařilo se zajistit 20 miliard korun z fondů Evropské unie na priority ve zdravotnictví!  První dvě miliardy korun šly na superspecializovanou péči v onkocentrech a traumacentrech  Modernizace a obnova technického a přístrojového vybavení  Splnění současných standardů bezpečnosti provozu  Splnění standardních přístrojových parametrů k poskytování vysoce kvalitní péče

7 NEJVYŠŠÍ DOSTUPNOST LÉKŮ OD ROKU 1989 Transparentní protikorupční léková politika zajistila nejvyšší dostupnost léků od roku 1989!  Odvrácení žaloby ze strany Evropské komise  Náklady na léky jsou plně pod kontrolou  Nejlepší dostupnost moderních léků v historii ČR

8 STABILIZACE SESTER Zahájili jsme řadu kroků k zlepšení pracovních podmínek, platového ohodnocení, možnosti vzdělávání a prestiže zdravotních sester.  Celkové navýšení platů od 1. července 2009 o 15 %  Zvýšení kompetencí odpovídajících vzdělání  Nositelka výkonu dle sazebníku výkonů  Zjednodušení vstupu do specializačního vzdělávání a jeho významné zkrácení  Umožnění krácení délky vzdělávacího programu  Pro studijní rok 2009/2010 vyčlenilo MZd na specializační vzdělávání 170 milionů korun  Dalších 500 miliónů bude uvolněno v následujících třech letech z fondů EU a 450 miliónů ze státního rozpočtu Tyto částky mnohonásobně převyšují stávající finanční podporu v dané oblasti!!!

9 ZJEDNODUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ  Zavedení rezidenčních míst podporovaných státem  Umožnění rychlejšího začlenění lékařů do praxe  Změna financování specializačního vzdělávání lékařů Daří se snáze zapojovat mladé lékaře do praktického výkonu povolání Postupně se snižuje nedostatek lékařů i nelékařů v některých zdravotnických oborech V rámci dotačního programu na podporu rezidenčních míst rozdělilo ministerstvo zdravotnictví celkem půl miliardy korun.

10 PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ České zdravotnictví nyní patří mezi nejstabilnější v Evropě! Opatření pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize:  předsunutí navýšení platby státu za státní pojištěnce,  posílení výdajů na hrazenou zdravotní péči na úkor provozních výdajů a fondu prevence zdravotních pojišťoven,  zpřesnění kontrolních pravomocí zdravotních pojišťoven v oblasti výběru a vymáhání pojistného,  zvýšení dohledu státu nad plněním povinností zdravotních pojišťoven,  parametrické změny v oblasti lékové politiky.

11 PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ Díky těmto opatřením jsme schopni garantovat:  platební schopnost všech zdravotních pojišťoven v letech 2009 a 2010,  dostatek prostředků na zdravotní péči ve výši dle původních zdravotně pojistných plánů na rok 2009,  zajištění prostředků na zdravotní péči na rok 2010 minimálně ve výši roku 2009 a především  zachování rozsáhlého komfortu a dostupnosti služeb pro pacienty včetně superspecializované péče!

12 JAKÉ ÚKOLY ČEKAJÍ PŘÍŠTÍ VLÁDU? Zejména zbývá dojednat politickou podporu, prosadit a realizovat klíčové zákony v oblasti zdravotních služeb, veřejného zdravotního pojištění i univerzitních nemocnic. Ve všech těchto oblastech panuje v odborné veřejnosti konsensus, že změny jsou nutné!!! Nejdříve je však třeba:  úspěšně dovršit české předsednictví Evropské unii i s ohledem na aktuální mimořádnou situaci týkající se hrozby prasečí chřipky,  dokončit a naplnit projekt stabilizace sester,  prosadit protikrizová opatření proti dopadům hospodářské krize na zdravotnictví,  dokončit a pokračovat v projektech modernizace ve státních zdravotnických zařízeních.


Stáhnout ppt "Úspěchy českého zdravotnictví v letech 2006 - 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google