Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize v sektoru zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize v sektoru zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 Opatření pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize v sektoru zdravotnictví

2 Přehled vývoje návrhu protikrizových opatření Původním záměrem Ministerstva zdravotnictví ČR bylo přidat protikrizová opatření do novely zákona č. 48, o veřejném zdravotním pojištění, doprovázející nové zákony o zdravotních službách. Tento scénář by umožňoval prosadit i legalizaci platby za nadstandard, zvýšení zodpovědnosti pojišťoven za zajištění dostupnosti zdravotní péče (časová a místní dostupnost) a úspory v oblasti zdravotnických prostředků. Na jednání mezi MZ a prezidentem ČLK bylo dosaženo shody ve oblasti definice hrazené péče, Ministerstvo zdravotnictví dále souhlasilo s umožněním převodu smluv při prodeji praxe provozované fyzickou osobou. Tyto záměry se bohužel nepodařilo naplnit kvůli pádu vlády.

3 Novela zákona č. 48 a souvisejících zákonů obsahuje: Předsunutí navýšení platby státu za státní pojištěnce již od 1. 7. 2009. Posílení výdajů na hrazenou zdravotní péči na úkor provozních výdajů pojišťoven a fondu prevence zdravotních pojišťoven. Zpřesnění kontrolních pravomocí zdravotních pojišťoven v oblasti výběru a vymáhání pojistného. Zvýšený dohled státu nad plněním povinností zdravotních pojišťoven. Zpřesnění přerozdělování. Úpravy v oblasti lékové politiky. Přehled vývoje návrhu protikrizových opatření

4 Přínos protikrizových opatření Stabilizujeme příjmy do zdravotního pojištění. Hospodárně nakládáme s finančními prostředky. Redukujeme výdaje. DOPAD NA PACIENTA: Garantujeme rozsáhlý komfort a dostupnost specializované péče. Zkracujeme čekací doby na operace. Rozšiřujeme preventivní péči – očkování, screening apod. Budujeme síť center superspecializované péče.

5 Účel protikrizových opatření Zajištění platební schopnosti VŠECH zdravotních pojišťoven v roce 2009 a 2010. Zajištění prostředků na zdravotní péči ve výši dle původních zdravotně pojistných plánů na rok 2009 (tedy v souladu s úhradovou vyhláškou a úhradovými dodatky na rok 2009). Zajištění prostředků na zdravotní péči na rok 2010 minimálně ve výši roku 2009. Stabilizace systému již v roce 2009 a zajištění stability i pro rok 2010. Garance dostupnosti superspecializované péče pro pacienty. vliv regulačních poplatků

6 Předsunutí platby státu Původní stav: V letech 2008 a 2009 platba státu zmražená. V roce 2010 navýšení platby státu o 8,5 mld. Kč. Protikrizová opatření: Navýšení platby státu je rozděleno do delšího časového období (1. 7. 2009 - 31. 12. 2010). V roce 2009 vzroste platba státu o 2,5 mld. Kč. V roce 2010 vzroste platba státu o 5 mld. Kč. Od roku 2011 naběhne automatický valorizační mechanismus. mld. Kč Očekávaný propad příjmů systému zdravotního pojištění 10 – 12 mld. Kč v roce 2009 i 2010

7 Posílení výdajů na zdravotní péči Provozní fond: Přesun prostředků z provozního fondu do základního fondu zdravotního pojištění ve výši 0,6 mld. Kč v roce 2009 a 1 miliardy Kč v roce 2010. Fond prevence: Přesun prostředků z fondu prevence do základního fondu zdravotního pojištění ve výši 0,4 mld. Kč v roce 2009 a 0,5 miliardy Kč v roce 2010. Celkové posílení výdajů na hrazenou zdravotní péči o 2,5 miliardy Kč Garance stávajícího způsobu zdravotní péče v době krize – prostředky na klíčové programy zůstávají

8 Zpřesnění kontrolních pravomocí zdravotních pojišťoven v oblasti výběru a vymáhání pojistného Přehled o vyměřovacích základech a zaplaceném pojistném: Povinnost zaměstnavatele předat přehled zdravotní pojišťovně. Uvádí se vyměřovací základ a pojistné za každého zaměstnance zvlášť. Měsíční frekvence. Dle zahraničních zkušeností může přinést zdravotním pojišťovnám dodatečné příjmy ve výši až 1,2 %. Obzvlášť důležité v době zhoršující se platební disciplíny. Konzervativní odhad dopadu v roce 2010 na úrovni 0,5 mld. Kč.

9 Zvýšený dohled státu nad plněním povinností zdravotních pojišťoven Průběžná kontrola vyrovnanosti hospodaření. Zpřesnění definice vyrovnaného hospodaření. Výhled základních hospodářských ukazatelů na dva roky dopředu. Zákaz poskytovat peněžní nebo nepeněžní plnění za přestup pojištěnce. Prokazování důvěryhodnosti statutárních orgánů zdravotní pojišťovny a žadatele o založení pojišťovny. Zpřesnění požadavků na povolení ke sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven. Zákaz založit zdravotní pojišťovnu pro subjekty propojené se zdravotnickými zařízeními.

10 Zpřesnění přerozdělování Zahrnutí parametru chronické nemoci do přerozdělování K věku a pohlaví se přidává další parametr přerozdělování, kterým je chronické užívání léků. Měří se pomocí preskripce léků na pojištěnce za posledních 12 měsíců. Zdravotní pojišťovna nově dostane více peněz na své chronicky nemocné pojištěnce → zamezuje se nežádoucí selekci rizika. Zvýšení počtu věkových skupin Z důvodu zajištění přesnějšího odhadování nákladů na zdravotní péči o seniory se dosavadní věková skupina 85+ rozděluje na tři skupiny (85-90, 90-95 a 90+).

11 Současná situace v oblasti lékové politiky Zcela nový systém stanovení cen a úhrad od 1. 1. 2008. Vytvoření pevných pravidel a zcela transparentního systému. Postupná realizace významných úspor (již realizované přehodnocení cen 2,7 miliardy, realizované přehodnocení úhrad 0,5 miliardy na roční bázi). NEJLEPŠÍ DOSTUPNOST LÉKŮ PRO PACIENTY V HISTORII ČR. Významný nárůst administrativy vedoucí i k pomalejší implementaci systému: individuální správní řízení složité doručování

12 Meziroční růst výdajů ZP na léky (v %) V roce 2006 pokles dosažen striktními limity úhradové vyhlášky

13 Účel změn v oblasti lékové politiky Dosažení větších úspor rychlejší vstup generických léků na trh - 30 dní místo 90 - cena 1. generika snížena o 25 % místo původních 20 % - cena 2. generika snížena o dalších 10 % 3 nejnižší ceny v 17 zemích UE namísto průměru všech cen v 8 zemích EU Cílem je ochrana pacienta při přehodnocování úhrad Snížení administrativní náročnosti společné řízení zveřejňování výsledků na elektronické úřední desce Ochrana pacienta Úprava regulace úhrad - použití průměru 3 nejnižších cen v 17 zemích EU na rozdíl od ceny nejnižší mírné zjemnění regulace úhrad (cílem je omezení nárůstu doplatků)

14 Konstrukce ceny a úhrady DOPLATEK Reálná cena Úhrada Bez vlivu Maximální cena Ušetří pacient Ušetří pojišťovna „Cenovka“ v lékárně Kolik zaplatí pojišťovna Kolik zaplatí pacient Kč

15 Ochrana pacienta při dosažení úspor Zvýšený důraz na regulaci cen na rozdíl od úhrad zajistí úspory a současně vede k ochraně pacientů před případným zvýšením doplatků Dopad realizace nového zákona na výdaje za léky je 8 miliard ve srovnání s rokem 2008

16 Regulační poplatky Zásadním nebezpečím pro finanční stabilitu systému jsou snahy o zrušení regulačních poplatků. Předpokládaný přínos poplatků do zdravotního systému činí 7,5 mld. Kč!

17 Příklad nezodpovědného chování 28. dubna 2009 neschválila na návrh ČSSD poslanecká sněmovna novelu zákona o ochraně veřejného zdraví! Součástí byl návrh na zavedení očkování proti pneumokoku, financování očkování a euronovela. Do konce roku se již nestihne schválit! Nyní v období krize hrozí pokuta státu ze strany Evropské unie Děti nebudou moci být očkovány proti pneumokoku.

18 PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ - SHRNUTÍ DOPAD ZÁKONŮ: STABILIZACE ZDRAVOTNICTVÍ V DOBĚ KRIZE Opatření zohledňují propad zdravotního pojištění. Garance stabilního zdravotnictví pro roky 2009 až 2010. -zohlednění dostupnosti i superspecializované péče -garance specializovaných služeb -zohlednění zvyšování platů sester X Firmy vyrábějící kovodělné výrobky - propad o víc než 35 %. Výrobci aut, přívěsů a návěsů - propad téměř o 28 %. Firmy vyrábějící stroje a další zařízení – propad o víc než 30 %. Stavební produkce meziroční propad - 14,3 %.

19 Integrovaný operační program Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR: tel.: 224 972 166 e-mail: tis@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Opatření pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize v sektoru zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google