Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Lektorské dovednosti 21. a 22. října 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Lektorské dovednosti 21. a 22. října 2010."— Transkript prezentace:

1 Seminář Lektorské dovednosti 21. a 22. října 2010

2 „Kdo umí dobře pracovat s kladivem, má sklon vše považovat za hřebík!“ Abraham Maslow

3 Mentoring Zuzana Beňová, Jaromír Sláma

4 4 Cíl kurzu Naučit se poutavě a efektivně vést proces mentoringu Poradit se s lektorem a s ostatními kolegy o příkladech, které jsou obtížněji zvládnutelné

5 5 Obsah kurzu Jaká je role a úloha mentora Jak se pozná dobře odvedený mentoring v roli posluchače a mentora Jak si připravit scénář setkání Čím se liší účel mentoringu od prezentace Orientace v potřebách a očekáváních posluchačů …aneb co posluchač nechce zažít!

6 6 Proč mentoring? Mentoring je dobrovolná podpora jedné osoby (mentee) druhou (mentor). Hlavní pilíř: podpora iniciativy provázení nasměrování k osobnímu rozvoji zvyšování efektivity.

7 7 Proč, kde a kdo? Mentoring je způsob vedení ………………... Představuje vztah mezi mentorem a …………... Umožňuje předat zkušenosti a vhodným způsobem poradit …………………….. Profesní a sociální rozvoj

8 8 Co dělají mentoři pro mentee Nabízejí podnětné nápady, odborné a zkušené rady Pomáhají zvýšit sebevědomí a sebejistotu Rozvíjejí profesionální chování Konfrontují negativní chování a postoje Učí příkladem Umožňují růst výkonů Vysvětlují fungování organizace Umí si „nazout boty“ posluchačů v kritických situacích Pomáhají v kariéře

9 9 Trochu historie I. Když Odysseus odcházel do Trojské války, svěřil péči o svou rodinu Mentorovi, který sloužil jako učitel a vychovatel jeho syna Telemacha. Úkolem mentora nebylo pouze vychovat Telemacha,nýbrž vést jej k vlastní zodpovědnosti za svůj život.

10 10 Trochu historie II Po válce byl Odyseus odsouzen putovat 10 let,než se vrátil domů. Telemachos, již dospělý, se vydal svého otce hledat. V pátrání mu pomáhala bohyně Athéna, která se přestrojila za Mentora a doprovázela Telemacha na jeho cestě. V té době se slovo „mentor“ stalo synonymem důvěrného rádce, přítele, učitele a zkušené a moudré osoby.

11 11 Mentor je ………………………..moudrý ?? ………a jak se to stane, ze dne na den???

12 12 4 dohody Nehřešte slovem Neberte to osobně Nevytvářejte si domněnky a nečiňte předpoklady Dělejte vše nejlépe jak umíte A pátá navrch : „Nikoho nezajímá, co si myslíte“

13 13

14 14 Víra nebo…..? Před 700 lety každý věřil, že Země je placka:To ovšem neznamená, že to byla pravda, ale všichni to věděli a věřili tomu.Proto pro ně byla Země plochá.Potom všichni (skoro) přijali, že je kulatá a naše názory se změnily. Jako děti jsme si nevybrali to, čemu věříme a čemu ne.Bylo nám to dáno. Tyto vědomosti do nás uložené z nás dělají mnohdy nesvobodné lidi a zkreslují naše vnímání reality.

15 15 Začínáme …. Popiš situaci takovou, jak ji cítíš Co vlastně chceš řešit Co tě zaskočilo Doporučení postupu Který návrh je mi nejbližší, který bych akceptoval

16 16 O co vlastně jde Co řešíš? - co je vlastně problém ?? Je to opravdu to, co popisuje ? Co chceš dosáhnout ? Co má být výsledkem?

17 17 Root analysis 1.Proč ? 2.Proč ? 3.Proč ? 4.Proč ? 5.Proč ?

18 18 Occamova břitva 1.Mohu to řešit ? 2.Chci to řešit ? 3.Mám na to čas ? 4.Mám dostatek informací ?

19 19

20 20 Klíč k sestavení lekce Kde se nyní nachází účastníci? Kam se mají dostat? Jak se dostanou od počátku až tam? Jak se jim to podařilo? Kde se nyní nacházejí účastníci? Zjištění příslušných znalostí a dovedností účastníků před lekcí. Stanovení cílů, korespondujících s poznatky, které si mají účastníci během lekce osvojit. Výběr příslušných metod a činností. Hodnocení kvality a obsahové náplně lekce - její efektivity. Klíčové otázkyOdpovídající kroky

21 21 Klíčové body lekce ÚvodRozvinutíShrnutí Úvod upoutám pozornost posluchačů vysvětlím záměr lekce / důvody pro seznámení se s problematikou seznámím účastníky s cílem vysvětlím obsah, strukturu a způsob participace účastníků sdělím čas ukončení =

22 22 Rozvinutí Shrnutí přizpůsobím hlas akustickým podmínkám počtu účastníků průběžně kontroluji dodržování času udržuji vizuální kontakt vizuální pomůcky používám jen tehdy, když je to potřebné zopakuji znovu záměr zopakuji cíl projdu výstupy diskuse a aktivit dám prostor na závěrečné otázky účastníků poskytnu zpětnou vazbu poděkuji Klíčové body tréninkové lekce

23 23 Učení se a paměť 5 % přednáška 15 % kniha 25 % audio - video 55 % diskuse 80 % názorná ukázka 98 % učení druhých

24 24 Motivace Vnější motivace = metody a techniky Vnitřní motivace = umět – moci - chtít Pokud se naučíme něco, co potřebujeme a stálo nás to jisté úsilí, prožíváme pocit úspěšnosti a jsme motivováni k dalšímu učení se

25 25 Orientačně pátrací reflex Od přednášení k dotazování Od rozhodování mentora k rozhodování účastníků Zájem o téma ? Zájem o téma!!

26 26 Nejlepší čas lekce – úvod ! Úkol uvádějící do problematiky –Odvádí mysl od jiných věcí –Soustředí pozornost na téma –Zaměří se na dříve nabyté znalosti a dovednosti –Mapuje vstupní chování Cíl –Informuje účastníka o cíli a usnadní učení –Účastník je schopen většího úsilí, pokud ví co, jak a proč se učí

27 27 Informace + akce Informace – základ učení a myšlení Něco říkat ještě neznamená rozumět –Nejdříve to řekněte, pak zapište na flip (uložte do banky krátkodobé paměti) –Klíčová slova + obraz

28 28 Dáváme tématu smysl Minulé znalosti a dovednosti z praxe účastníků Co řešíme a proč LEKCE Když dodáme smysl, pomáháme ztotožnění se Budoucí situace v nichž bude naučené uplatněno

29 29 Vstupní chování Co už účastníci o tom vědí ? Jaké mají zkušenosti z dané oblasti ? Co by o tom potřebovali vědět pro praxi ? Co skutečně chtějí vědět ? Jaký tomu připisují význam ? Jaké by mohli mít otázky, čemu by mohli neporozumět a s čím asi budou mít problémy ?

30 30 Poutavě otevřete: -krátký, ale dostatečně zajímavý úvod -položení klíčové otázky -čas na přemýšlení -vytipování aktivních, zmatených a nejistých účastníků Povzbuďte zapojení všech účastníků Zaznamenávejte příspěvky členů a jejich využití k sumarizaci Připravte si formule taktických otázek k povzbuzení a popřípadě k utlumení účastníků Braňte se odbočení od tématu Vedení diskuse

31 31 Vedoucí diskuse - leader Nestranný v odpovědích členům skupiny Podporuje skupinu a povzbuzuje aktivní zapojení všech členů Řídí diskusi v rámci stanoveného času Nesnaží se být středem pozornosti a je členem skupiny Stimuluje snahu skupiny prozkoumat problematiku do hloubky Pozorně naslouchá a umí rychle zachytit vše, co bylo řečeno

32 32 Taktické otázky Jsou prostředkem k usměrňování diskuse Otevřené otázky –k navázání vztahu: „Jak se vidíte, vnímáte…“ „Co vás zajímá o …“ –k prozkoumání kontextu: „Jak tento problém může ovlivnit vaši práci…“ –ke zjištění postojů: „Do jaké míry cítíte…“ „Co myslíte, jak dalece…“ Uzavřené otázky –ke konkretizaci údajů: „Jste spokojeni…?“, „Myslíte tím,že…?“ „Jak dlouho to trvalo?“

33 33 Taktické otázky Doplňující otázky –k projevení zájmu: „To je zajímavé…“ „Takže…?“ (řekněte nám o tom více) –k získání dalších informací: „Co vás přivedlo k tomuto názoru?“ „Co byste dělal, kdyby…?“ –zkoumající detaily: „Vám se zdá,že…?“ „Cítíte, že…?“ „Jak dalece podle vašeho názoru…?“ –vyjasňující porozumění:„Takže společný názor je…?“ „Říkáte tedy, že…?“

34 34 Taktické otázky Mlčení –může být nejhodnotnějším příspěvkem do diskuse. Nemáte-li co říci, mlčte!! –v tichu mohou účastnící přemýšlet –v době, kdy všichni přemýšlejí, zůstaňte mlčky sedět.

35 35 Řečnícke minimum Usmějte se –Začněte mluvit pomalu –Nečtěte z prezentace, čtěte „z posluchačů“ –Mluvte o vlastních zkušenostech a příbězích –Pochvalte své posluchače, vyjádřete jim svou úctu –Oceníte-li zásluhy druhých, stoupnete v jejich očích i vy sami –Zaměřte se na fakta, mluvte o věcech na kterých vám záleží –Dopřejte si trochu humoru, budete působit nenuceně a profesionálně

36 36 Zaměřeno na „potížisty“ Pamatujte, že s chováním „potížisty“ se můžete pouze vyrovnat, nikoli ho změnit. Ujasněte si, o čí problém se ve skupině jedná. Má takové chování negativní dopad na dynamičnost celé skupiny nebo je nepříjemné pouze mě? Jestliže chování obtěžuje pouze Vás, měli byste si zvolit ho přehlížet. Vyhýbejte se mocenským střetům. Nejlepší odpovědí může být právě žádná odpověď.

37 37 Nepřátelský dotaz Jestliže Vám byl položen konfrontační či nepřátelský dotaz, formulujte ho znovu, za použití méně vyzývavého slovníku. Nové formulování dotazu Vám poskytne trochu času na přemýšlení. Když na nepřátelský dotaz odpovídáte, dívejte se na celé publikum. Vyhněte se trvalému očnímu kontaktu s osobou, která dotaz vznesla. Neptejte se „Je to dostatečná odpověď na Váš dotaz?“. Vyhnete se tak druhému kolu.

38 38 Slyšet (ne)znamená rozumět Pokládejte necílené dotazy –„Můžete mi o tom říci něco bližšího?“ „V čem je problém?“ Podobné dotazy s otevřeným koncem poskytují tázanému volnost pohovořit k problému obecněji a umožňují nashromáždění řadu informací. Ověřte si porozumění posluchačů –„jestli jsem rozuměl dobře tak říkáte, že…“ Vlastními slovy zopakujte, jak jste porozuměli tomu, co řekl někdo druhý. Zeptejte se ho/jí, zda jste jejich význam pochopili správně. Je-li třeba, požádejte o další informace.

39 39 Reflexe Co když jsou lidé rozezleni, frustrováni či jinak citově pohnutí? „Jsem si vědom toho, že jste kvůli té věci skutečně rozrušený…“

40 40 Stěžují-li si lidé obecně, všeobjímajícím způsobem („Je tady pořádný zmatek“), reakce zaměřená na to, aby definovali svou stížnost obvykle zaměstná jejich schopnost racionálního uvažování. „Rád bych lépe porozuměl co máte na mysli: něco konkrétního,možná příklad… když o tom mluvíte.“ „Všeobjímající“ stížnosti

41 41 Radit nebo společně hledat? Jedná-li člověk pod vlivem emocí, obvykle se cítí zahnán do rohu a vidí pouze jediný postup řešení. Pomůžeme-li jim nashromáždit alternativní postupy, můžeme jim pomoci jednat racionálněji. „Jaké máme možnosti? Co dále by jste mohl v takové situaci udělat?“

42 42 ??? Úspěch je jedna věc. Něco úplně jiného je cítit opravdové osobní naplnění. Tony Robbins

43 43 … já skutečně miluji, Když se mohu učit ze svých vlastních chyb …

44 44 … já samozřejmě také …

45 45


Stáhnout ppt "Seminář Lektorské dovednosti 21. a 22. října 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google