Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpětná vazba učiteli. Je potřeba dopřát učitelům pravidelnou, cílenou a formativní zpětnou vazbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpětná vazba učiteli. Je potřeba dopřát učitelům pravidelnou, cílenou a formativní zpětnou vazbu."— Transkript prezentace:

1 Zpětná vazba učiteli

2 Je potřeba dopřát učitelům pravidelnou, cílenou a formativní zpětnou vazbu

3 Proč je to třeba? Pravidelná, cílená a formativní zpětná vazba vede ke zlepšování práce učitelů Učitelé se z ní učí a profesně rostou (Zdroj: Goe, L., Bell, C., Little, O.: Approaches to Evaluating Teacher Effectiveness. A Research Synthesis. TQ Center, June 208)

4 Proč je třeba, aby práce učitelů byla co nejlepší? Dobrá výuka je nejsilnější ze školních faktorů, které ovlivňují výsledky učení u žáků Zvlášť významný je vliv učitelů na rozvoj žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Zdroje: mnohé, např. Rockoff, J. (2004): The Impact of Individual Teacher on Student Achievement: Evidence from Panel Data. American Economic Review 94 (2).

5 Co je zpětná vazba Informace, která upozorňuje na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě. Spontánní - cílená (Reitmayerová, E, Broumová, V.: Cílená zpětná vazba. Portál 2008.)

6 Cílená formativní zpětná vazba pro učitele Zabývá se zvolenými hledisky (na co hledíme, když sledujeme učitelův výkon) Poskytuje konkrétní informace Vyžaduje bezpečný kontext, protože je součástí procesu učení (formativní ZV)

7 Hlediska (příklady) Učitel svou výukou podporuje učení žáků (nejobecnější) Učitel buduje bezpečné prostředí pro učení žáků Učitel vede žáky ke kladení otázek (specifické)

8 Propojení hledisek s konkrétní výukou Co v učitelově práci konkrétně dokládá, že určité hledisko naplňuje Nakolik učitel určité hledisko naplňuje

9 Bezpečný kontext pro učení Učitel zná hlediska i očekávanou kvalitu jejich naplnění: - buď je spolu/vytvářel - nebo se s nimi mohl dobře seznámit - vzal je za svá – považuje je také za významná - je si jist, že jim rozumí - je v jeho silách je splnit, i když ne hned (nepředstavují nedosažitelný ideál)

10 Cíl poskytování zpětné vazby Poskytnout učiteli potřebné informace k tomu, aby mohl zlepšit svou práci 1. Popsat vše, co se v jeho práci daří (upevnit, ujistit, motivovat) 2. Nechat ho přijít na to, co, proč a jak by mohl změnit

11 Příklad 1 Viděla jsem, že děti nejprve prezentujícímu žákovi napsaly na lístečky hodně konkrétních ocenění, a teprve pak nějaká doporučení ke zlepšení prezentace. Tento postup vede k naplňování kritéria „učitel vytváří bezpečné prostředí“.

12 Příklad 2 Viděla jsem, že žáci hledali podle kritérií chyby, jichž se spolužák při prezentaci dopustil. Na ocenění pak nezbyl čas. Asi volíte tento postup proto, aby se žáci naučili pečlivě naslouchat, pracovat s kritérii a rozpoznat kvalitu práce. Když vezmete v úvahu navíc bezpečnost prostředí, myslíte, že by se dalo stejných účinků dosáhnout i jiným postupem a zvýšit pocit bezpečí?

13 Kdo poskytuje cílenou a formativní ZV Kdokoli, kdo má důvěru učitele, rozumí výuce a učení a umí poskytnout ZV - Vzájemná pomoc mezi učiteli (sdílení ve sborovně, pozorování…) - Školní „mentor“ – zkušený učitel - Mentor zvenčí - Ředitel / zástupce

14 Zakořeněné obavy učitelů Učitelé mají zkušenosti se zkoušením, hledáním chyb, kontrolou, potřebou neomylnosti Nemají tolik zkušeností s otevřeným procesem učení, kdy to, že člověk něco neumí, je přirozené a je to výzva ke zlepšení

15 Hodnocení učitelovy práce Může navazovat na proces učení spojený s formativní zpětnou vazbou Vztahuje se především k předem daným cílům učení, které učitel zná nebo je sám navrhl Může mít také podobu hodnocení dosaženého profesního stupně – dobrovolnost

16 Děkuji za pozornost! PhDr. Hana Košťálová Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) www.kritickemysleni.cz hana.kostalova@ecn.czana.kostalova@ecn.cz


Stáhnout ppt "Zpětná vazba učiteli. Je potřeba dopřát učitelům pravidelnou, cílenou a formativní zpětnou vazbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google