Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autismus poruchy autistického spektra (PAS) Iveta Masopustová (Olga Zelinková – Aspergerův syndrom)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autismus poruchy autistického spektra (PAS) Iveta Masopustová (Olga Zelinková – Aspergerův syndrom)"— Transkript prezentace:

1 Autismus poruchy autistického spektra (PAS) Iveta Masopustová (Olga Zelinková – Aspergerův syndrom)

2 Historie První zmínky o dětském autismu ve 40.letech 20. století. Leo Kanner: „časný dětský autismus – EIA – Early Infantile Autism“ Hans Asperger: „autistická psychopatie“ Lorna Wingová: zavádí pojem Aspergerův syndrom, Triádu symptomů, publikace - PAS

3 Jednotlivé druhy poruch autistického spektra Dětský autismus: závažnosti poruchy od mírné formy až po těžkou, poruchy v klíčových oblastech sociální interakce komunikace a představivosti obsahuje projevy v každé části základní diagnostické triády Atypický autismus: částečně splňují kritéria daná pro dětský autismus Dále do poruch autistického spektra řadíme: Aspergerův syndrom, Dětská dezintegrační porucha, Rettův syndrom

4 Obecně o příčině poruch autistického spektra PAS řadíme k vrozeným poruchám s neurobiologickým základem Existuje řada teorií vzniku - nejednoznačné výsledky Geny jsou patrně zodpovědné za genetickou predispozici ke vzniku PAS Porucha komunikačních a integračních funkcí v mozku Problémy dítěte vyvěrají z potíží s vnímáním, příjmem informací

5 Základní diagnostická triáda používaná pro diagnostiku PAS Sociální interakce a sociální chování – sociální dovednosti uplatňované vůči blízkým i cizím lidem a vrstevníkům Komunikace – potíže v oblasti řeči, omezená gestika a mimika Představivost, zájmy, hra – používání předmětů, schopnost pružně reagovat

6 Diagnostika Mezi stěžejní dovednosti diagnostika musí patřit znalost psychopatologie a vývojové psychologie. Poruchy autistického spektra proto diagnostikuje psycholog nebo psychiatr. Chování a projevy jsou značně různorodé. Psychologické vyšetření probíhá formou hry, je plně indikované již před třetím rokem dítěte. První varovné příznaky: chybí spontánní odložená imitace (nenapodobuje po čase činnosti a akce, které pozoruje ve svém okolí); nesdílí pozornost (nemá zájem o sledování činností druhé osoby, nenosí předměty na ukázku, nechlubí se, nenabízí); neschopnost symbolického uvažování (dítě spontánně nepředstírá, že kostka je autíčko, banán telefon apod.); nepřiměřená emoční reaktivita; slabší sociální kontakt, dítě se může mazlit;

7 Jak častý je výskyt autismu Mezi dětmi se vyskytuje frekventovaněji než Downův syndrom, rakovina nebo cukrovka. Odhaduje se, že pouze 10 % z nich splňuje veškeré kriteria typického dětského autismu. V dnešní době je obecně přijímán fakt, že na 100 až 200 narozených dětí připadá jedno dítě s poruchou autistického spektra, což znamená, že se v ČR ročně narodí okolo 500-1000 dětí s touto diagnozou.

8 Lze autismus vyléčit, lze dětem s autismem pomoci Důraz se v účinné pomoci klade na včasnou diagnostiku a zahájení rané intervence. Intenzivní raná terapie a nácviky nezvyšují šanci dítěte na úplné vyléčení, ale na úspěšnou integraci do běžného života. Za efektivní formu pomoci jsou považovány různé speciální pedagogické programy s podporou behaviorálních a interakčních technik Léky na vyléčení autismu dosud neexistují, nicméně k dispozici jsou již takové, které pozitivně působí na snižování agresivity, nepozornosti, úzkosti, poruchy spánku a obsedantně kompulzivního chování. Prvním problémem je nadměrné předepisování léků (bez terapie) Druhým problémem je obecný strach z léků a jejich vedlejších účinků, které rodičům brání vyhledat psychiatrickou pomoc.

9 Konkrétní organizace zabývající se PAS APLA PRAHA o. s. – Praha a Střední Čechy, asociace pomáhající lidem s autismem MÁME OTEVŘENO? o.s. - Praha 10, podpora lidí s mentálním postižením a autismem "Autistik" o. s. – Praha 8, pomoc lidem s autismem

10 Zdroje ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Praha : Portál. 2005 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál. 2004 http://www.vzdelavaniaautismus.cz/o-autismu http://www.autistik.cz/ http://www.praha.apla.cz/ http://www.mameotevreno.cz/html/ http://www.uss.upol.cz/poruchy-autistickeho-spektra/

11 Aspergerův syndrom Je nejčetnější z poruch autistického spektra. Dosud nejsou jednoznačná diagnostická kritéria Oblasti, v nichž se objevují nápadnosti: Sociální chování Jazyk a řeč Zájmy a rituály Pohybová neobratnost Kognitivní procesy Smyslové vnímání

12 Sociální chování Neschopnost interakce s vrstevníky – sebestřednost, popř. tendence vše řídit Pravidla chování – nedodržuje nebo naopak na nich úzkostně lpí, přirozená intuice není účinná (s.39) Nedostatečný oční kontakt při hovoru Nedovede interpretovat emoční projevy lidí, nedovede přirozeným způsobem projevovat své emoce. Doporučení, s. 58-66

13 Neobvyklé řečové a jazykové charakteristiky Alespoň 3 z uvedených příznaků: Opožděný vývoj řeči Nápadně hyperkorektní jazykový projev Pedantský přístup k řeči Neobvyklé frázování, atypický přístup k řeči Nedostatečné porozumění, mylné chápání významu sdělení, jejichž pochopení je samozřejmé. (Netahej mě za nos.)

14 Odpovědi na časté otázky 3 potencionální faktory příčin: dědičnost, porodní komplikace, infekce zasahující perinatálně mozkovou tkáň Nevzniká jako důsledek nevhodné výchovy, zneužívání dítěte, nedostatečné péče Může se vyskytovat společně s poruchou pozornosti, ale děti s diagnózou AS a ADHD se liší.(s. 145) Autismus a Aspergerův syndrom jsou na stejném kontinuu, obtíže při přesném rozlišení.


Stáhnout ppt "Autismus poruchy autistického spektra (PAS) Iveta Masopustová (Olga Zelinková – Aspergerův syndrom)"

Podobné prezentace


Reklamy Google