Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autismus poruchy autistického spektra (PAS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autismus poruchy autistického spektra (PAS)"— Transkript prezentace:

1 Autismus poruchy autistického spektra (PAS)
Iveta Masopustová (Olga Zelinková – Aspergerův syndrom)

2 Historie První zmínky o dětském autismu ve 40.letech 20. století.
Leo Kanner: „časný dětský autismus – EIA – Early Infantile Autism“ Hans Asperger: „autistická psychopatie“ Lorna Wingová: zavádí pojem Aspergerův syndrom, Triádu symptomů, publikace - PAS

3 Jednotlivé druhy poruch autistického spektra
Dětský autismus: závažnosti poruchy od mírné formy až po těžkou, poruchy v klíčových oblastech sociální interakce komunikace a představivosti obsahuje projevy v každé části základní diagnostické triády Atypický autismus: částečně splňují kritéria daná pro dětský autismus Dále do poruch autistického spektra řadíme: Aspergerův syndrom, Dětská dezintegrační porucha, Rettův syndrom

4 Obecně o příčině poruch autistického spektra
PAS řadíme k vrozeným poruchám s neurobiologickým základem Existuje řada teorií vzniku - nejednoznačné výsledky Geny jsou patrně zodpovědné za genetickou predispozici ke vzniku PAS Porucha komunikačních a integračních funkcí v mozku Problémy dítěte vyvěrají z potíží s vnímáním, příjmem informací

5 Základní diagnostická triáda používaná pro diagnostiku PAS
Sociální interakce a sociální chování – sociální dovednosti uplatňované vůči blízkým i cizím lidem a vrstevníkům Komunikace – potíže v oblasti řeči, omezená gestika a mimika Představivost, zájmy, hra – používání předmětů, schopnost pružně reagovat

6 Diagnostika První varovné příznaky:
Mezi stěžejní dovednosti diagnostika musí patřit znalost psychopatologie a vývojové psychologie. Poruchy autistického spektra proto diagnostikuje psycholog nebo psychiatr. Chování a projevy jsou značně různorodé. Psychologické vyšetření probíhá formou hry, je plně indikované již před třetím rokem dítěte. První varovné příznaky: chybí spontánní odložená imitace (nenapodobuje po čase činnosti a akce, které pozoruje ve svém okolí); nesdílí pozornost (nemá zájem o sledování činností druhé osoby, nenosí předměty na ukázku, nechlubí se, nenabízí); neschopnost symbolického uvažování (dítě spontánně nepředstírá, že kostka je autíčko, banán telefon apod.); nepřiměřená emoční reaktivita; slabší sociální kontakt, dítě se může mazlit;

7 Jak častý je výskyt autismu
Mezi dětmi se vyskytuje frekventovaněji než Downův syndrom, rakovina nebo cukrovka. Odhaduje se, že pouze 10 % z nich splňuje veškeré kriteria typického dětského autismu. V dnešní době je obecně přijímán fakt, že na 100 až 200 narozených dětí připadá jedno dítě s poruchou autistického spektra, což znamená, že se v ČR ročně narodí okolo dětí s touto diagnozou.

8 Lze autismus vyléčit, lze dětem s autismem pomoci
Důraz se v účinné pomoci klade na včasnou diagnostiku a zahájení rané intervence. Intenzivní raná terapie a nácviky nezvyšují šanci dítěte na úplné vyléčení, ale na úspěšnou integraci do běžného života. Za efektivní formu pomoci jsou považovány různé speciální pedagogické programy s podporou behaviorálních a interakčních technik Léky na vyléčení autismu dosud neexistují, nicméně k dispozici jsou již takové, které pozitivně působí na snižování agresivity, nepozornosti, úzkosti, poruchy spánku a obsedantně kompulzivního chování. Prvním problémem je nadměrné předepisování léků (bez terapie) Druhým problémem je obecný strach z léků a jejich vedlejších účinků, které rodičům brání vyhledat psychiatrickou pomoc.

9 Konkrétní organizace zabývající se PAS
APLA PRAHA o. s. – Praha a Střední Čechy, asociace pomáhající lidem s autismem MÁME OTEVŘENO? o.s. - Praha 10, podpora lidí s mentálním postižením a autismem "Autistik" o. s. – Praha 8, pomoc lidem s autismem

10 Zdroje ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Praha : Portál. 2005
THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál

11 Aspergerův syndrom Je nejčetnější z poruch autistického spektra.
Dosud nejsou jednoznačná diagnostická kritéria Oblasti, v nichž se objevují nápadnosti: Sociální chování Jazyk a řeč Zájmy a rituály Pohybová neobratnost Kognitivní procesy Smyslové vnímání

12 Sociální chování Neschopnost interakce s vrstevníky – sebestřednost, popř. tendence vše řídit Pravidla chování – nedodržuje nebo naopak na nich úzkostně lpí, přirozená intuice není účinná (s.39) Nedostatečný oční kontakt při hovoru Nedovede interpretovat emoční projevy lidí, nedovede přirozeným způsobem projevovat své emoce. Doporučení, s

13 Neobvyklé řečové a jazykové charakteristiky
Alespoň 3 z uvedených příznaků: Opožděný vývoj řeči Nápadně hyperkorektní jazykový projev Pedantský přístup k řeči Neobvyklé frázování, atypický přístup k řeči Nedostatečné porozumění, mylné chápání významu sdělení, jejichž pochopení je samozřejmé. (Netahej mě za nos.)

14 Odpovědi na časté otázky
3 potencionální faktory příčin: dědičnost, porodní komplikace, infekce zasahující perinatálně mozkovou tkáň Nevzniká jako důsledek nevhodné výchovy, zneužívání dítěte, nedostatečné péče Může se vyskytovat společně s poruchou pozornosti, ale děti s diagnózou AS a ADHD se liší.(s. 145) Autismus a Aspergerův syndrom jsou na stejném kontinuu, obtíže při přesném rozlišení.


Stáhnout ppt "Autismus poruchy autistického spektra (PAS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google