Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stříhání Tomasz Nogol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomasz Nogol. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stříhání Tomasz Nogol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomasz Nogol. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Stříhání Tomasz Nogol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomasz Nogol. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Stříhání - patří mezi běžné způsoby dělení materiálu. Při stříhání nůžkami se materiál odděluje mezi dvěma břity. Břity mají tvar obráběcích nástrojů. Úhly na břitu mají ale jiné funkce a působí jiným způsobem. Úhel břitu má podstatný vliv na vlastní postup stříhání. Je asi 75° až 90°. Aby se břity netřely o plochu obrobku a nepoškozovaly ji, mají úhel hřbetu (podbroušení) asi 2°. Střižný úhel snižuje velikost síly vynaložené na stříhání, protože břit působí ve tvaru klínu a ne plochy. Vůle mezi břity 1/10 až 1/20 tloušťky materiálu má zabránit tomu, aby se břity nůžek navzájem poškozovaly. Vůle nesmí být však zvolena příliš velká, aby se materiál mezi břity nekroutil a nepotrhal. Na obrobku by vznikly příliš velké otřepy a břity by se poškodily.

3 Úhel hřbetu Úhel břitu Úhel čela Vůle mezi břity Dolní nůž Horní nůž materiál Obr. 1 Stlačování materiálu

4 Postup střihání materiálu Stlačování materiálu Stříhání Trhání Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

5 Stříhání ručními nůžkami Ruční nůžky se používají k dělení tenkých plechů až do tloušťky 1,5 mm. Výběr nůžek se řídí podle tvaru a druhu střihu. Nejvhodnější úhel rozevření nůžek je 14°. Je-li úhel větší, klouže obrobek z nůžek, je-li menší, stříháme příliš velký průřez, tím je nutná větší síla. U ručních nůžek se střižný úhel při stříhání stále zmenšuje a je zapotřebí úměrně zvyšovat sílu. Druhy ručních nůžek Rovné ruční nůžky se používají pro rovné a málo zakřivené krátké střihy. Tvarové (vystřihovací) nůžky mají štíhlé řezné břity, aby se mohly vystřihovat libovolné tvary. Nůžky na otvory (vystřihovací) mají nože zahnuté do oblouku k vystřihování vnitřních tvarů.

6 Nůžky s držadly vyhnutými nahoru slouží ke stříhání dlouhých rovných kusů (tabulí). Všechny ruční nůžky jsou levé a pravé. Označení se řídí podle polohy spodní čelisti ve směru střihu. Obr. 5 F F Síla ruky Rovné ruční nůžky

7 Stříhání elektrickými ručními nůžkami na plech a ručními vibračními vysekávači Elektrické ruční nůžky na plech a ruční vibrační vysekávače se používají především při vystřihování tvarů. Pohonem je zde elektromotor, který pohybuje pomocí výstředníku horním nožem v rychlých zdvizích. Podle velikosti a tvaru nůžek můžeme provádět rovné a zakřivené střihy podle orýsování. Tyto nůžky můžeme použít i na stříhání trubek a ohnutých plechových tvarovek. Stříhání pákovými, tabulovými a strojními nůžkami Podle pohonu dělíme nůžky na ruční a na nůžky s mechanickým a hydraulickým pohonem.

8 Pákové nůžky Mají pevný spodní nůž a pohyblivý horní nůž, který je spojen s dlouhou pákou. Vzpříčení plechu se zabrání přidržovačem nastaveným na tloušťku plechu. přidržovač Ostří horního nože je obloukové, aby na každém místě střihu byl stejný úhel střihu a střižná síla zůstala stejná po celé délce střihu. Pákové nůžky se používají pro stříhání do tloušťky plechu až 6 mm. Obr. 6 Sílový moment při stříhání F1F1 F2 Vůle mezi břity

9 Tabulové nůžky Slouží ke střihání tabulí plechů až do tloušťky 2 mm. Kruhové a křivkové nůžky Používají se k vystřihování libovolných kruhů a křivek. Při stříhání křivek musí být plech veden rukou. Profilové nůžky Mají nože, které jsou přizpůsobeny profilům (kulatým, čtyřhranným apod.). Oba tvarované nože obsáhnou celý profil stříhané tyče a odstřižení je tedy bez deformace průřezu. Kombinované nůžky Tyto nůžky se používají při výrobě ocelových konstrukčních prvků, u nichž se požaduje stříhání na délku, stříhaní úhlů, otvorů apod. Tyto práce jsou pomocí nůžek na plech, nůžek na stříhání profilů, vysekávacího a děrovacího zařízení hospodárně prováděny na jednom strojním podstavci.

10 Prostřihávání prostřihovacími nástroji (prostřihovadly) Prostřihovadly, které se skládají ze střižníku a střižnice, se vystřihují různé tvary plechů. Tento způsob se hodí pro sériovou výrobu, protože pro každý tvar je zapotřebí zvláštní prostřihovací nástroj (prostřihovadlo). Postup při prostřihování: Nejprve je nutno materiál přesně usadit. Potom střižník potřebnou střižnou silou za pomoci střižnice vystřihne v plechovém polotovaru požadovaný tvar díry. Mezi střižníkem a střižnicí musí být potřebná vůle. Ta závisí na tloušťce a druhu prostřiženého materiálu. Rozměry střižníku a střižnice závisí na požadovaném přesném rozměru díry nebo výstřižníku. Střihadlo jednoduché bez vedení Tímto nástrojem se stříhají kruhové a jednoduché tvary z tenkých plechů. Používá se pro součásti jednoduchého tvaru s menší přesností a menší série.

11 Stříhací nástroje s vodicí deskou Vodicí deska vede dokonale střižník, používá se pro přesné práce, zvyšuje trvanlivost nástroje i bezpečnost práce. Vodicí deska a střižnice mají polohu přesně ustavenou kolíky a jsou sešroubovány spolu s vodicími lištami materiálu. Postupové střihadlo Spojuje více střižníků v jednom nástroji. Tvar výrobku se vystřihuje postupně po krocích, které jsou zajišťovány dorazy v střižnici. K přesnému posunu pásu plechu se využívá tzv. hledáček. Hledáček je umístěný ve spodní části střižníku. Zajišťuje přesnou polohu stříhaného materiálu. Hledáček také stanoví délku posuvu pásu po každém pracovním zdvihu střižníku. Střihadlo s vodicími sloupky U tohoto nástroje vedou střižník podle jeho velikosti dva, tři nebo čtyři kalené a broušené sloupky.

12 Sloučené střihadlo Tento složitý nástroj se používá pro obrobky, které musí být velmi přesné a mají být vyrobené ve velkých sériích. Sloučené nástroje slučují několik operací v jedinou, která se uskuteční na jeden zdvih. Střižník a střižnice se často upínají opačně tzn. střižník na základní desku a střižnice na smýkadla. Hlavní střižník obvodového průměru slouží současně jako střižnice všech otvorů a je upnut na stole lisu. Střižník otvorů a obvodová střižnice jsou upnuty ve smýkadle. Střihadlo je vybaveno dvěma stěrači (stěrače stahují plechy ze střižníku). Odpad z vystřižených děr propadává dolů, výstřižník a obvodový odpad musí být ze střihadla vyjmut. Vodicí sloupky jsou nalisovány ve spodní části střihadla. Horní část střihacího nástroje je po nich vedena v kalených vodicích pouzdrech, kuličkových pouzdrech nebo přímým dotykem v přesně vystružených dírách horní části střihadla. Výstřižek je nutno ze střihadla vyjmout.

13 Test: 1.Co je to střižný úhel? 2.Jak velký může být úhel břitu? 3.Jaké znáte druhy ručních nůžek? 4.Popište stříhání pomocí elektrických nůžek. 5.Charakterizujte kombinované nůžky. 6.Popište sloučené střihadlo. 7.Jaký nástroj použijete při stříhání kruhových a jednoduchých tvarů? 8.Pokuste se vysvětlit, jak pracují profilové nůžky. 9.K čemu slouží přidržovač? 10. Vysvětlete, k čemu se využívá hledáček.

14 Zdroje: FRISCHHERZ, Adolf; SKOP, Paul, KNOUREK, Jiří. Technologie zpracování kovů. 2. vyd. Praha : SNTL, 1996. ISBN 80-902110-0-3. Kapitola 5.3.1, s. 159−164


Stáhnout ppt "Stříhání Tomasz Nogol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomasz Nogol. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google