Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult 13. října 2015 Mgr. Tomáš Uher.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult 13. října 2015 Mgr. Tomáš Uher."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult 13. října 2015 Mgr. Tomáš Uher

2 Základní možnosti I  POZOR! Obzvláště při studiu v mimoevropských zemích často naprosto odlišná klinická praxe!  ERASMUS+ - nejjednodušší – nejméně administrativy, nejvíce možností - velké množství univerzit po celé Evropě - studijní pobyty/praktické stáže - možnost vyjet až na 12 měsíců v každém stupni studia - možnost rozložit si celkovou dobu výjezdu do více etap - více informací: http://www.cuni.cz/UK-39.html  Fakultní dohody - http://www.cuni.cz/UK-38.htmlhttp://www.cuni.cz/UK-38.html - smlouvy uzavřené přímo mezi příslušnou fakultou a zahraniční univerzitou - více informací o konkrétních dohodách na zahraničních odděleních jednotlivých fakult

3 Základní možnosti II  Meziuniverzitní dohody I - http://www.cuni.cz/UK-37.htmlhttp://www.cuni.cz/UK-37.html - ve srovnání s programem ERASMUS+ pouze velmi omezená nabídka  Německo - studenti LF v rámci dohod neparticipují, mohou se ale účastnit měsíčních letních kurzů němčiny a využívat některé programy, které jsou nabízeny nad rámec pravidelné studentské výměny – kupř. stipendijní program Hermana a Else Schnabel, v rámci kterého mohou studenti vyjet na semestr na Universität Hamburg (netýká se studentů zubního lékařství a farmacie) – více informací zde: http://www.cuni.cz/UK-3055.htmlhttp://www.cuni.cz/UK-3055.html  Rakousko - pro doktorandy a mladé vědce – dohody UK s Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg a Medizinische Universität Graz – dohody umožňují pouze krátkodobé pobyty, konkrétní finanční podmínky neřeší – více informací: olga.richterova@ruk.cuni.czolga.richterova@ruk.cuni.cz  Švýcarsko - možnost mimořádných výjezdů na Université de Lausanne a Université de Genève – dočasně místo ERASMUS+ na základě Swiss-European Mobility Programme, který probíhá přes existující meziuniverzitní dohody - partnerské univerzity postupují jako u programu ERASMUS+ a komunikují výhradně s fakultami UK, informace podávají koordinátoři ERASMUS+ na jednotlivých fakultách - stipendium v rámci programu = 420 CHF/měsíc + možnost zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK

4 Základní možnosti III  Meziuniverzitní dohody II  Finsko - University of Helsinki – lékařské vědy – pouze vědecká mobilita - University of Eastern Finland – studenti zpravidla upřednostňují ERASMUS+  Slovensko - studentská výměna sice v rámci dohod umožněna, studenti však zpravidla upřednostňují ERASMUS+  Další země - výjezd do dalších zemí v současné době meziuniverzitní dohody medikům neumožňují – buď se na studenty lékařských fakult nevztahuje konkrétní dohoda, nebo je problém (obzvláště v případě univerzit mimoevropských) v naprosto odlišné klinické praxi – např. australské univerzity jsou ochotny přijmout studenta – medika pouze na kurzy, které jsou přednášené a jichž se praxe netýká (psychologie apod.)

5 Základní možnosti IV  stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv - DZS – Akademická informační agentura (AIA) - výběrová řízení/rozpis kvót - vždy je nutno přečíst si konkrétní nabídku a informovat se o případných podmínkách a omezeních = v rámci mezinárodních bilaterálních smluv vyplývá nabídka vždy z konkrétní smlouvy – smlouvy zpravidla nebývají zaměřeny oborově, naleznou se však výjimky (kupř. v Peru lze zatím v rámci stipendijního pobytu studovat jen agroforestrii) - medicínu v současnosti nelze v rámci nabízených stipendijních pobytů studovat např. v Izraeli, v minulém roce byla medicína vyloučena také pro Argentinu (letos ještě není nabídka notifikována, předpokládá se ovšem, že bude situace obdobná) - více informací na http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni- agentura/ (záložka Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia)http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni- agentura/

6 Základní možnosti V  CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) - středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit - studenti lékařských fakult se – jako freemovers CEEPUS – mohou ucházet o stipendium v LS 2015/2016 na zahraničních univerzitách v následujících zemích: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo - termín pro předložení žádosti: 30. 11. 2015 - více informací na www.ceepus.info a www.dzs.cz/ceepuswww.ceepus.infowww.dzs.cz/ceepus - na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze a 2. LF UK na Klinice zobrazovacích metod funguje také síť AT42, bohužel s velmi omezenou možností pro vysílání studentů

7 Základní možnosti VI  AKTION Česká republika – Rakousko - program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce - AKTION není zaměřen oborově, důležitý je účel pobytu – studenti lékařských fakult mohou v Rakousku absolvovat praktikum na klinice spojené s univerzitním pracovištěm (1 – 5 měsíců, jedná se o semestrální stipendia), nebo vyjet na krátkodobý výzkumný pobyt (v případě akademických pracovníků) - veškeré informace jsou dostupné zde (v kolonce semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia): http://www.dzs.cz/cz/aktion- ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/. http://www.dzs.cz/cz/aktion- ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/ - termíny pro podání žádosti: 31. 10. 2015 – pro absolvování v LS 2016 15. 3. 2016 – pro absolvování v ZS 2016/2017  jako (praví) FREEMOVERS (více dále v prezentaci)

8 Základní možnosti VII  Studium v USA - velmi omezené možnosti – český a americký systém studia medicíny zcela nekompatibilní (v USA se lze na lékařskou školu přihlásit až po bakaláři v nemedicínském oboru, samotné studium trvá 4 roky, celkem tedy s bakalářem 8 let) + velká regulace přístupu k pacientům - vzhledem k tomu, že studenti nemohou pracovat s pacienty, jsou pro ně vhodné stipendijní výzkumné pobyty, např. Proshek-Fulbrightovo stipendium, http://www.fulbright.cz/proshek-fulbrightovo-stipendium a další - výzkumně zaměřená - stipendia Fulbrightovy komise; studenti lékařských fakult mohou využít i běžných Fulbright stipendií, v tom případě ovšem platí zákaz klinické medicíny http://www.fulbright.cz/proshek-fulbrightovo-stipendium - další variantou jsou různé stáže, např. ve formě „shadowingu“, více informací kupř. zde: http://lekarvzahranici.cz/staze-USA; existují dokonce speciální programy jako např. The KMD Foundation, http://www.thekmdfoundation.org/ (více informací viz příslušná stránka) http://lekarvzahranici.cz/staze-USAhttp://www.thekmdfoundation.org/ - možnost výjezdu na klinickou postgraduální praxi, tzv. residency (tj. nejedná se již o vlastní studium, ale další lékařské vzdělávání vedoucí k profesní kariéře v USA, tedy prakticky k emigraci do USA) – ke vstupu do rezidenčních programů slouží zkouška USMLE (US Medical Licencing Examination), - více kupř. viz http://www.fulbright.cz/usmle, http://www.lekarvzahranici.cz/ nebo http://www.lf3.cuni.cz/opencms/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/verejne- zdravotnictvi/journal/galerie-download/Jak-do-USA_Michal-Kremen_2013-03-27.pdfhttp://www.fulbright.cz/usmlehttp://www.lekarvzahranici.cz/ http://www.lf3.cuni.cz/opencms/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/verejne- zdravotnictvi/journal/galerie-download/Jak-do-USA_Michal-Kremen_2013-03-27.pdf - možnost iniciovat zapojení UK do některého z programů mezinárodních výměn studentů v oboru lékařství – kupř. iniciativa Global Health Learning Opportunities (GHLO) Americké asociace lékařských škol (AAMC), viz https://www.aamc.org/services/ghlohttps://www.aamc.org/services/ghlo

9 Možnosti financování  stipendia v rámci programu ERASMUS+, CEEPUS, AKTION, mezinárodních smluv etc. (více viz předchozí strany)  Fond mobility UK http://cuni.cz/UK-43.html  vládní a jiná stipendia vybrané země  stipendia mezivládních a jiných organizací (kupř. Fulbrightova komise)  stipendia poskytovaná nadacemi a grantovými agenturami http://cuni.cz/UK-4797.html  rozvojové projekty, granty - zpravidla v rámci výzkumu  stipendia konkrétních zahraničních univerzit

10 Financování podle délky či typu pobytu POZOR! Pro tentýž pobyt (totéž období) NELZE kombinovat vícero zdrojů ze státního rozpočtu (MŠMT), kupř. ERASMUS+ a Fond mobility etc. Nutno dofinancovat jinak.  konference, workshopy, - vlastní financování, granty, projekty, nadace  krátkodobé studijní a výzkumné pobyty - ERASMUS+ (pozor na minimální délku pobytu – studijní pobyt = 3 měsíce, praktická stáž = 2 měsíce), AKTION, Fond mobility, granty, projekty, nadace  krátkodobé výměnné pobyty (1, 2 semestry), stáže - ERASMUS+, CEEPUS, Fond mobility, stipendia (mezinárodní smlouvy – DZS/AIA, vládní a jiná stipendia), nadace  celé studijní programy v zahraničí - především nadace + stipendijní programy/nabídky konkrétních škol

11 Kde hledat relevantní nabídky/informace? I  zahraniční oddělení fakult (fakultní dohody)  web UK http://www.cuni.cz/UK-4251.html,http://www.cuni.cz/UK-4251.html ERASMUS+ - http://www.cuni.cz/UK-39.html (kontakty na fakultníhttp://www.cuni.cz/UK-39.html koordinátory, seznam univerzit, termíny, náležitosti etc.)  web UK > Studium v zahraničí > Aktuality http://cuni.cz/UK-4793.html  Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz – informace k mezinárodním smlouvám, programům AKTION, CEEPUS atd.www.dzs.cz  doktorské studium - EURAXESS http://www.euraxess.cz/http://www.euraxess.cz/ - doktorské studium v některé z dalších zemí EU http://promodoc.eu/ - Marie Curie Actions http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm

12 Kde hledat relevantní nabídky/informace? II UŽITEČNÉ ODKAZY  eastchance.com http://eastchance.com/  mladi!nfo http://www.mladiinfo.eu/  IEFA International Financial Aid and College Scholarship Search http://www.iefa.org/  International Scholarships and Financial Aid http://scholarship-positions.com/  Lékař v zahraničí http://lekarvzahranici.cz/

13 FREEMOVERS Co je třeba si uvědomit?  zařídit si zahraniční studijní pobyt/stipendium na vlastní pěst je časově náročný proces  začněte plánovat a zajišťovat studijní pobyt dlouho dopředu  informace nejsou povětšinou shromážděny na témže místě  ujasněte si svá očekávání, důvody a cíle pro zahraniční pobyt

14 Výhody a nevýhody FREEMOVERS výhody  studijní pobyt na univerzitě, která splňuje představy studenta – ne se všemi univerzitami či fakultami má UK/Vaše fakulta dohodu  student si může sám stanovit dobu trvání pobytu  možnost domluvit si individuální studijní plán nevýhody  časová a organizační náročnost  náročnost vyhledávání relevantních informací  vzdělání ze zahraničí nemusí být automaticky uznáno v ČR  možné problémy s finančním zajištěním pobytu

15 FREEMOVERS Jak začít?  vytipujte si vhodné potenciální univerzity (katedry)  konzultujte svůj plán s garantem svého studijního oboru (katedra, studijní oddělení)/se svým školitelem  konzultujte svůj plán se studenty, kteří již jako freemovers v zahraničí studovali  zjistěte si co nejvíce praktických informací o životě ve vybrané zemi

16 FREEMOVERS Typ studia  celý studijní program – řídit se informacemi pro zahraniční studenty – zpravidla na webu konkrétní univerzity/fakulty  část studijního programu (1-2 semestry)  individuální studium – především práce na diplomové/disertační práci, výzkumný pobyt atp.

17 FREEMOVERS Jak postupovat při kontaktování zahraniční univerzity?  vyhledejte konkrétní pracoviště (katedru) a zjistěte si o ní maximum informací  oslovte vedení katedry (příp. konkrétního odborníka, s nímž byste chtěli spolupracovat)  zašlete dokumenty, které si hostitelská instituce žádá  vyžádejte si akceptační dopis

18 FREEMOVERS Obecné podmínky pro přijetí Zahraniční univerzity zpravidla vyžadují doložení některých z následujících skutečností:  přihláška  kopie překladu diplomu  doporučující dopis(y)  jazykové znalosti (certifikát-y)  životopis  motivační dopis (ve kterém popíšete vlastní záměr studia nebo výzkumu)  projekt pro studium či výzkum/ projekt diplomové či disertační práce  další – kupř. doklad o finančním zabezpečení, kopie pasu, transkript studijních výsledků, sylaby absolvovaných předmětů

19 FREEMOVERS Jak si vybrat správnou univerzitu? Databáze univerzit  Academic Ranking of World Universities http://www.shanghairanking.com/  Braintrack University Index http://www.braintrack.com/  Universities Worldwide http://univ.cc/  Centre for Global Education http://www.globaled.us/wwcu/  World Higher Education Database http://www.whed.net/home.php http://www.whed.net/home.php  Yahoo https://dir.yahoo.com/education/higher_education/colleges_and_ universities/by_region/countries https://dir.yahoo.com/education/higher_education/colleges_and_ universities/by_region/countries

20 Děkuji za pozornost! Informační, poradenské a sociální centrum UK ipsc@ruk.cuni.cz


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult 13. října 2015 Mgr. Tomáš Uher."

Podobné prezentace


Reklamy Google