Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze Inspirace pro FREEMOVERS 3. března 2015 MgA. Stanislav Urbánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze Inspirace pro FREEMOVERS 3. března 2015 MgA. Stanislav Urbánek."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze Inspirace pro FREEMOVERS 3. března 2015 MgA. Stanislav Urbánek

2 Program semináře  ÚVODEM K FREEMOVERS Stanislav Urbánek  FOND MOBILITY UK Lenka Dostálková  CEEPUS Freemover Jan Trnka  NADACE ZDEŇKA BAKALY Tereza Kicková  Freemoverem na National Taiwan University Radim Kratochvíl  Freemoverem na University of Amsterdam Lída Svobodová

3 FREEMOVERS Co je třeba si uvědomit?  zařídit si zahraniční studijní pobyt/stipendium na vlastní pěst je časově náročný proces  začněte plánovat a zajišťovat studijní pobyt dlouho dopředu  informace nejsou povětšinou shromážděny na témže místě  ujasněte si svá očekávání, důvody a cíle pro zahraniční pobyt

4 Výhody a nevýhody FREEMOVERS výhody  studijní pobyt na univerzitě, která splňuje představy studenta – ne se všemi univerzitami či fakultami má UK/Vaše fakulta dohodu  student si může sám stanovit dobu trvání pobytu  možnost domluvit si individuální studijní plán nevýhody  časová a organizační náročnost  náročnost vyhledávání relevantních informací  vzdělání ze zahraničí nemusí být automaticky uznáno v ČR  možné problémy s finančním zajištěním pobytu

5 FREEMOVERS Jak začít?  vytipujte si vhodné potenciální univerzity (katedry)  konzultujte svůj plán s garantem svého studijního oboru (katedra, studijní oddělení) a se svým školitelem  konzultujte svůj plán se studenty, kteří již jako freemovers v zahraničí studovali  zjistěte si co nejvíce praktických informací o životě ve vybrané zemi

6 FREEMOVERS Typ studia  celý studijní program (degree study) – řídit se informacemi pro zahraniční studenty – zpravidla na webu konkrétní univerzity/fakulty  část studijního programu (1-2 semestry)  individuální studium – především práce na diplomové/disertační práci, výzkumný pobyt atp.

7 FREEMOVERS Jak postupovat při kontaktování zahraniční univerzity?  vyhledejte konkrétní pracoviště (katedru) a zjistěte si o ní maximum informací  oslovte vedení katedry (příp. konkrétního odborníka, s nímž byste chtěli spolupracovat)  zašlete dokumenty, které si hostitelská instituce žádá  vyžádejte si akceptační dopis

8 FREEMOVERS Obecné podmínky pro přijetí Zahraniční univerzity zpravidla vyžadují doložení některých z následujících skutečností:  přihláška  kopie překladu diplomu  doporučující dopis(y)  jazykové znalosti (certifikát-y)  životopis  motivační dopis (ve kterém popíšete vlastní záměr studia nebo výzkumu)  projekt pro studium a výzkum/ projekt disertační práce  další – kupř. doklad o finančním zabezpečení, kopie pasu, transkript studijních výsledků, sylaby absolvovaných předmětů

9 FREEMOVERS Jak si vybrat správnou univerzitu? Databáze univerzit  Academic Ranking of World Universities  Braintrack University Index  Universities Worldwide  Centre for Global Education  World Higher Education Database  Yahoo https://dir.yahoo.com/education/higher_education/colleges_and_ universities/by_region/countries https://dir.yahoo.com/education/higher_education/colleges_and_ universities/by_region/countries

10 Kde hledat relevantní nabídky/informace?  web UK stipendia a podpory pro doktorandy a mladé vědce další možnosti  web UK > Studium v zahraničí > Aktuality  ová konference Study-X - pravidelně aktualizovaná nabídka stipendií z celého světa, informace o aktuálních grantech, konferencích, soutěžích apod.  doktorské studium v některé z dalších zemí EU  Marie Curie Actions  eastchance.com  mladi!nfo

11 Kde hledat relevantní nabídky/informace?  Dům zahraniční spolupráce  EURAXESS  Fulbrightova komise – stipendia do USA - informace o stipendijních programech, konzultace - odkazy na další zdroje informací  Campus France/IFP – stipendia francouzské vlády (co-tutelle) a jiné nabídky (stipendia, stáže) + informace o studiu ve Francii - doktorát ve Francii -  FindAPhd  IEFA International Financial Aid and College Scholarship Search  International Scholarships and Financial Aid

12 Možnosti financování  Fond mobility UK  stipendia na základě mezinárodních smluv - MŠMT (DZS) a  vládní a jiná stipendia vybrané země (kupř. Stipendia francouzské vlády)  stipendia mezivládních a jiných organizací – kupř. Fulbrightova komise (studium v USA) -  stipendia poskytovaná nadacemi a grantovými agenturami  rozvojové projekty, granty - zpravidla v rámci výzkumu  stipendia konkrétních zahraničních univerzit

13 Financování podle délky či typu pobytu POZOR! Pro tentýž pobyt (totéž období) NELZE kombinovat vícero zdrojů ze státního rozpočtu (MŠMT) – nutno dofinancovat jinak.  konference, workshopy, - vlastní financování, granty, projekty, nadace  krátkodobé studijní a výzkumné pobyty - Fond mobility, granty, projekty, nadace  krátkodobé výměnné pobyty (1, 2 semestry), stáže - Fond mobility, stipendia (mezinárodní smlouvy, vládní a jiná stipendia), nadace  celé studijní programy v zahraničí - především nadace + stipendijní programy/nabídky konkrétních škol

14 Děkuji za pozornost! Informační, poradenské a sociální centrum UK


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze Inspirace pro FREEMOVERS 3. března 2015 MgA. Stanislav Urbánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google