Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze Studium v Itálii, Španělsku a Portugalsku 9. prosince 2014 MgA. Stanislav Urbánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze Studium v Itálii, Španělsku a Portugalsku 9. prosince 2014 MgA. Stanislav Urbánek."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze Studium v Itálii, Španělsku a Portugalsku 9. prosince 2014 MgA. Stanislav Urbánek

2 Základní možnosti  ERASMUS+ - nejjednodušší – nejméně administrativy, nejvíce možností - velké množství univerzit - studijní pobyty/praktické stáže - možnost vyjet až na 12 měsíců v každém stupni studia - možnost rozložit si celkovou dobu výjezdu do více etap - více informací: http://www.cuni.cz/UK-39.html  stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv - DZS – Akademická informační agentura - výběrová řízení/rozpis kvót - více informací (záložka Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia) http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/  jako FREEMOVERS

3 Možnosti financování  stipendia v rámci ERASMUS+ a mezinárodních smluv (více viz předchozí strana)  Fond mobility UK http://cuni.cz/UK-43.html  vládní a jiná stipendia vybrané země  stipendia mezivládních a jiných organizací  stipendia poskytovaná nadacemi a grantovými agenturami http://cuni.cz/UK-4797.html  rozvojové projekty, granty - zpravidla v rámci výzkumu  stipendia konkrétních zahraničních univerzit

4 Financování podle délky či typu pobytu POZOR! Pro tentýž pobyt (totéž období) NELZE kombinovat vícero zdrojů ze státního rozpočtu (MŠMT), kupř. ERASMUS+ a Fond mobility etc. Nutno dofinancovat jinak.  konference, workshopy, - vlastní financování, granty, projekty, nadace  krátkodobé studijní a výzkumné pobyty - ERASMUS+ (pozor na minimální délku pobytu – studijní pobyt = 3 měsíce, praktická stáž = 2 měsíce), Fond mobility, granty, projekty, nadace  krátkodobé výměnné pobyty (1, 2 semestry), stáže - ERASMUS+, Fond mobility, stipendia (mezinárodní smlouvy - DZS, vládní a jiná stipendia), nadace  celé studijní programy v zahraničí - především nadace + stipendijní programy/nabídky konkrétních škol

5 Kde hledat relevantní nabídky/informace?  web UK http://www.cuni.cz/UK-4251.html, ERASMUS+ - http://www.cuni.cz/UK-39.html (kontaktyhttp://www.cuni.cz/UK-4251.htmlhttp://www.cuni.cz/UK-39.html na fakultní koordinátory, seznam univerzit, termíny, náležitosti etc.)  web UK > Studium v zahraničí > Aktuality http://cuni.cz/UK-4793.html  Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz – informace k mezinárodním smlouvámwww.dzs.cz  doktorské studium - EURAXESS http://www.euraxess.cz/http://www.euraxess.cz/ - doktorské studium v některé z dalších zemí EU http://promodoc.eu/ - Marie Curie Actions http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm  eastchance.com http://eastchance.com/  mladi!nfo http://www.mladiinfo.eu/  IEFA International Financial Aid and College Scholarship Search http://www.iefa.org/  International Scholarships and Financial Aid http://scholarship-positions.com/

6 FREEMOVERS Co je třeba si uvědomit?  zařídit si zahraniční studijní pobyt/stipendium na vlastní pěst je časově náročný proces  začněte plánovat a zajišťovat studijní pobyt dlouho dopředu  informace nejsou povětšinou shromážděny na témže místě  ujasněte si svá očekávání, důvody a cíle pro zahraniční pobyt

7 Výhody a nevýhody FREEMOVERS výhody  studijní pobyt na univerzitě, která splňuje představy studenta – ne se všemi univerzitami či fakultami má UK/Vaše fakulta dohodu  student si může sám stanovit dobu trvání pobytu  možnost domluvit si individuální studijní plán nevýhody  časová a organizační náročnost  náročnost vyhledávání relevantních informací  vzdělání ze zahraničí nemusí být automaticky uznáno v ČR  možné problémy s finančním zajištěním pobytu

8 FREEMOVERS Jak začít?  vytipujte si vhodné potenciální univerzity (katedry)  konzultujte svůj plán s garantem svého studijního oboru (katedra, studijní oddělení)/se svým školitelem  konzultujte svůj plán se studenty, kteří již jako freemovers v zahraničí studovali  zjistěte si co nejvíce praktických informací o životě ve vybrané zemi

9 FREEMOVERS Typ studia  celý studijní program – řídit se informacemi pro zahraniční studenty – zpravidla na webu konkrétní univerzity/fakulty  část studijního programu (1-2 semestry)  individuální studium – především práce na diplomové/disertační práci, výzkumný pobyt atp.

10 FREEMOVERS Jak postupovat při kontaktování zahraniční univerzity?  vyhledejte konkrétní pracoviště (katedru) a zjistěte si o ní maximum informací  oslovte vedení katedry (příp. konkrétního odborníka, s nímž byste chtěli spolupracovat)  zašlete dokumenty, které si hostitelská instituce žádá  vyžádejte si akceptační dopis

11 FREEMOVERS Obecné podmínky pro přijetí Zahraniční univerzity zpravidla vyžadují doložení některých z následujících skutečností:  přihláška  kopie překladu diplomu  doporučující dopis(y)  jazykové znalosti (certifikát-y)  životopis  motivační dopis (ve kterém popíšete vlastní záměr studia nebo výzkumu)  projekt pro studium či výzkum/ projekt diplomové či disertační práce  další – kupř. doklad o finančním zabezpečení, kopie pasu, transkript studijních výsledků, sylaby absolvovaných předmětů

12 FREEMOVERS Jak si vybrat správnou univerzitu? Databáze univerzit  Academic Ranking of World Universities http://www.shanghairanking.com/  Braintrack University Index http://www.braintrack.com/  Universities Worldwide http://univ.cc/  Centre for Global Education http://www.globaled.us/wwcu/  World Higher Education Database http://www.whed.net/home.php http://www.whed.net/home.php  Yahoo https://dir.yahoo.com/education/higher_education/colleges_and_ universities/by_region/countries https://dir.yahoo.com/education/higher_education/colleges_and_ universities/by_region/countries

13 Děkuji za pozornost! Informační, poradenské a sociální centrum UK ipsc@ruk.cuni.cz


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze Studium v Itálii, Španělsku a Portugalsku 9. prosince 2014 MgA. Stanislav Urbánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google