Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy 18. března 2014 MgA. Stanislav Urbánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy 18. března 2014 MgA. Stanislav Urbánek."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy 18. března 2014 MgA. Stanislav Urbánek

2 Program semináře 10.00 – 12.00  Úvod Stanislav Urbánek  ERASMUS+ pro doktorandy Michal Maršálek, Anna Brotánková  Fond mobility UK a meziuniverzitní dohody Lenka Dostálková 13.00 – cca 15.30  Co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením Stanislav Urbánek  EURAXESS centrum Praha – podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Hana Hušková  Dům zahraniční spolupráce Martina Hamplová  Fulbrightova komise Andrea Semancová  Možnosti financování zahraničních pobytů a další možnosti studia v zahraničí, kupř. freemovers, Stanislav Urbánek

3 Rozvoj kompetencí pro doktorandy  http://ipc1.cuni.cz/rozvojkompetenci/ http://ipc1.cuni.cz/rozvojkompetenci/ Nejbližší akce  19. 3. 2014, 14.00 – 17.00 Transfer výsledků vědy do praxe  26. 3. 2014, 14.00 – 17.00 Nejnovější informační zdroje v knihovnách UK

4 Jak vycestovat?  Erasmus+  meziuniverzitní/fakultní dohody  co-tutelle – doktorát od dvojím vedením (nutnost individuální Smlouvy o dvojím vedení disertační práce)  mezinárodní smlouvy - DZS  stipendijní programy – DZS (CEEPUS, AKTION, Norské fondy a fondy EHP), DAAD, stipendia Fulbrightovy komise, Stipendia francouzské vlády aj.  stipendijní nabídky konkrétních zahraničních univerzit, institucí, nadací apod.  jako freemover

5 Co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením I  http://cuni.cz/UK-3163.html http://cuni.cz/UK-3163.html  společné vedení disertační práce - spolupráce mezi UK a zahraniční univerzitou - spolupráce mezi UK a zahraniční univerzitou - 2 školitelé – jeden český, jeden zahraniční - - doktorand je přihlášen a zapsán ke studiu na obou partnerských univerzitách podle platných pravidel a má tam všechna odpovídající akademická práva a povinnosti - po řádném ukončení studia obdrží diplom uznávaný oběma VŠ/ institucemi  smlouva o společném vedení disertační práce - stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce - podepisuje doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce  možnosti financování – meziuniverzitní dohody, Fond mobility UK, Erasmus+, Stipendium francouzské vlády, rozvojové projekty, granty, nadace/grantové agentury

6 Co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením II  Stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením - http://www.ifp.cz/BGF-2014-Doctorat-en-co-tutelle - http://www.ifp.cz/BGF-2014-Doctorat-en-co-tutellehttp://www.ifp.cz/BGF-2014-Doctorat-en-co-tutelle - pro všechny vědní obory, zejména v následujících oblastech: - pro všechny vědní obory, zejména v následujících oblastech: - - přírodní vědy a vědy o Zemi - exaktní a inženýrské vědy - ekonomické a právní vědy - humanitní a společenské vědy - lékařství - studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením jsou určena studentům, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (Mgr./ resp. Ing.) - stipendium je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení; žádosti nutno podat zpravidla do poloviny března, pobyty začínají vždy 1. října, 15. října nebo 1. listopadu - po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné ze zúčastněných institucí – během tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu 5 měsíců stipendium - více informací o stipendiu Romain Garbage (Campus France, IFP): romain.garbage@ifp.cz romain.garbage@ifp.cz

7 FREEMOVERS Co je třeba si uvědomit?  zařídit si zahraniční studijní pobyt/stipendium na vlastní pěst je časově náročný proces  začněte plánovat a zajišťovat studijní pobyt dlouho dopředu  informace nejsou povětšinou shromážděny na témže místě  ujasněte si svá očekávání, důvody a cíle pro zahraniční pobyt

8 Výhody a nevýhody FREEMOVERS výhody  studijní pobyt na univerzitě, která splňuje představy studenta – ne se všemi univerzitami či fakultami má UK/Vaše fakulta dohodu  student si může sám stanovit dobu trvání pobytu  možnost domluvit si individuální studijní plán nevýhody  časová a organizační náročnost  náročnost vyhledávání relevantních informací  vzdělání ze zahraničí nemusí být automaticky uznáno v ČR  možné problémy s finančním zajištěním pobytu

9 FREEMOVERS Jak začít?  vytipujte si vhodné potenciální univerzity (katedry)  konzultujte svůj plán s garantem svého studijního oboru (katedra, studijní oddělení) a se svým školitelem  konzultujte svůj plán se studenty, kteří již jako freemovers v zahraničí studovali  zjistěte si co nejvíce praktických informací o životě ve vybrané zemi

10 FREEMOVERS Typ studia  celý PhD program – řídit se informacemi pro zahraniční studenty – zpravidla na webu konkrétní univerzity/fakulty  část studijního programu (1-2 semestry)  individuální studium – především práce na disertační práci, výzkumný pobyt atp.

11 FREEMOVERS Jak postupovat při kontaktování zahraniční univerzity?  vyhledejte konkrétní pracoviště (katedru) a zjistěte si o ní maximum informací  oslovte vedení katedry (příp. konkrétního odborníka, s nímž byste chtěli spolupracovat)  zašlete dokumenty, které si hostitelská instituce žádá  vyžádejte si akceptační dopis

12 FREEMOVERS Obecné podmínky pro přijetí Zahraniční univerzity zpravidla vyžadují doložení některých z následujících skutečností:  přihláška  kopie překladu diplomu  doporučující dopis(y)  jazykové znalosti (certifikát-y)  životopis  motivační dopis (ve kterém popíšete vlastní záměr studia nebo výzkumu)  projekt pro studium a výzkum/ projekt disertační práce  další – kupř. kopie pasu, transkript studijních výsledků, sylaby absolvovaných předmětů

13 Kde hledat relevantní nabídky/informace? – I  web UK > „Zahraniční spolupráce“ > „Mobilita studentů“ - podrobné info – Erasmus+, Fond mobility, mezinárodní smlouvy, meziuniverzitní/fakultní dohody, co-tutelle, freemovers, další možnosti etc.  web UK > „Zahraniční spolupráce“ > „Aktuality“  emailová konference Study-X - pravidelně aktualizovaná nabídka stipendií z celého světa, informace o aktuálních grantech, konferencích, soutěžích apod. http://groups.yahoo.com/group/study-x/  doktorské studium v některé z dalších zemí EU http://promodoc.eu/

14 Kde hledat relevantní nabídky/informace? – II  Dům zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.dzs.cz  EURAXESS http://www.euraxess.cz/http://www.euraxess.cz/  Fulbrightova komise – stipendia do USA http://www.fulbright.cz/stipendia http://www.fulbright.cz/stipendia informace o stipendijních programech, konzultace odkazy na další zdroje informací  Campus France/IFP – stipendia francouzské vlády (co-tutelle) a jiné nabídky (stipendia, stáže) + informace o studiu ve Francii http://www.republiquetcheque.campusfrance.org/ http://www.ifp.cz/ - doktorát ve Francii - http://d.campusfrance.orghttp://d.campusfrance.org  databáze Braintrack University Index http://www.braintrack.com/  newslettery eastchance.com a mladiinfo.eu - http://eastchance.com/community/join.asphttp://eastchance.com/community/join.asp - http://www.mladiinfo.eu/blog/2010/09/27/newsletterhttp://www.mladiinfo.eu/blog/2010/09/27/newsletter

15 Možnosti financování  Fond mobility UK http://cuni.cz/UK-43.html  Erasmus+ (výměnné pobyty + co-tutelle) http://cuni.cz/UK-39.html  Meziuniverzitní/fakultní dohody – některé pobyty stipendijní http://cuni.cz/UK-37.html a http://cuni.cz/UK-38.htmlhttp://cuni.cz/UK-37.htmlhttp://cuni.cz/UK-38.html  stipendia na základě mezinárodních smluv - MŠMT (DZS) http://cuni.cz/UK-40.html a http://www.dzs.cz/http://cuni.cz/UK-40.htmlhttp://www.dzs.cz/  vládní a jiná stipendia vybrané země (kupř. Stipendia francouzské vlády)  stipendia mezivládních organizací – kupř. Fulbrightova komise (studium v USA) - http://www.fulbright.cz/stipendiahttp://www.fulbright.cz/stipendia  stipendia poskytovaná nadacemi a grantovými agenturami http://cuni.cz/UK-4797.html  rozvojové projekty, granty - zpravidla v rámci výzkumu  stipendia konkrétních zahraničních univerzit

16 Financování podle délky či typu pobytu POZOR! Pro tentýž pobyt (totéž období) NELZE kombinovat vícero zdrojů ze státního rozpočtu (MŠMT) – kupř. Fond mobility a Erasmus+. Nutno dofinancovat jinak.  konference, workshopy, - vlastní financování, granty, projekty, nadace  výzkumné pobyty (od 1 měsíce trvání) - Fond mobility, granty, projekty, nadace  krátkodobé výměnné pobyty (1, 2 semestry), stáže - Erasmus+, Fond mobility, stipendia (mezinárodní smlouvy, meziuniverzitní dohody, vládní a jiná stipendia), nadace  co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením - Erasmus+, Fond mobility, vládní a jiná stipendia (kupř. Stipendium francouzské vlády), stipendia v rámci meziuniverzitních dohod, rozvojové projekty, granty, nadace  celé PhD programy v zahraničí - především nadace + stipendijní programy/nabídky konkrétních škol

17 Děkujeme za pozornost! Informační, poradenské a sociální centrum UK ipsc@ruk.cuni.cz


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy 18. března 2014 MgA. Stanislav Urbánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google