Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prognóza potřeby pracovních sil v odvětví stavebnictví Praha 29.4. 2015 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prognóza potřeby pracovních sil v odvětví stavebnictví Praha 29.4. 2015 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident."— Transkript prezentace:

1 Prognóza potřeby pracovních sil v odvětví stavebnictví Praha 29.4. 2015 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident

2 2 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 Kumulativní propad 565,3 mld. Kč za 6 let

3 3 PRŮBĚH VÝVOJE MEZIROČNÍCH INDEXŮ V OBDOBÍ KRIZE

4 4 PODÍL ZADAVATELŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5 5 POROVNÁNÍ ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU Rakousko 4.004 EUR/obyv. Německo 3.506 EUR/obyv. Česko 1.447 EUR/obyv.

6 6 STAVEBNICTVÍ V ČR Aktuální problematika SPS:  Stavební legislativa – veřejná zakázka, EIA, stavební zákon, státní expertíza, zákon o liniových stavbách  Náměstek ministra pro stavebnictví  Konzultační sbor NM  Rada vlády pro stavebnictví – první jednání 4.5.2015  Dopravní infrastruktura  Bytová výstavba  Energetické úspory  Fondy EU  Metoda BIM  Učňovské školství  Zdroje pracovní síly

7 7 ZAMĚSTNANOST VE STAVEBNICTVÍ Podmínkou rozvoje stavebnictví  konkurenceschopnost v evropském prostředí  dostatek kvalifikovaných výkonných a spolehlivých zaměstnanců  jejich profesní struktura a motivace Zaměstnanost ve stavebnictví  nízký podíl pracovníků se statusem zaměstnance  vysoký podíl osob samostatně výdělečně činných  nízký, silně podprůměrný podíl žen  zaměstnávání cizinců  nedostatek odborných pracovníků - řemeslníků  nadprůměrně se zvyšující věkový průměr, nejvýraznější u manuálních pracovníků

8 8 ZAMĚSTNANOST VE STAVEBNICTVÍ Celkové snížení pracovních míst 2008 do roku 2014 činí 46 tis. pracovníků, tj. 11,9%. Sezónní a cyklické výkyvy: 3.Q 2008 – 416 tis. 1.Q 2014 – 356 tis (rozdíl 60 tis. pracovníků) Rok Pracovníci tisíce Podíl v NH % 2000398 8789,0 2001395 2788,7 2002380 9928,9 2003384 4979,0 2004392 2319,3 2005394 1549,3 2006402 4259,2 2007406 9979,0 2008410 9279,1 2009402 0009,6 2010405 5839,6 2011396 3369,4 2012393 5609,3 2013375 6618,9 2014 *365 0008,9 Pracovníci v odvětví stavebnictví * odhad zdroj: ČSÚ

9 9 Zaměstnanost  OSVČ (71%),  podniky nad 50 zaměstnanců (22%),  firmy do 50 zaměstnanců (7%). Nejvýraznější pokles pracovníků je zaznamenán u podniků s 50 a více zaměstnanci, kde celkové snížení od roku 2008 do roku 2014 činí 28%. ZAMĚSTNANOST VE STAVEBNICTVÍ

10 10 Podíl pracovníků s cizím státním příslušenstvím na celkové zaměstnanosti  0,5 % v roce 2000  2,33 % v roce 2013  více než 20% z celkového počtu cizinců tvoří Slováci Průměrný věk pracovníků ve stavebnictví  průměrný věk pracovníků v celé ekonomice 40,9 let (2013)  ve stavebnictví 42,4 let (2013)  průměrný věk ve stavebnictví roste rychleji a rozdíl se zvyšuje  podíl pracovníků starších 50 let v odvětví od roku 2000 stále mírně narůstá na současných 29 % (2013)  nejvíce narůstá podíl osob starších 55 let (nyní 17,2 %, oproti 10 % v roce 2000) ZAMĚSTNANOST VE STAVEBNICTVÍ

11 11 Minulý a předpokládaný vývoj a váha jednotlivých oborů stavební činnosti * předpoklad OČEKÁVANÝ SOUHRNNÝ VÝHLED LET – BILANČNÍ ÚVAHA (PODÍL V %) Směr výstavby / rok 200520082013 2014 * 201620182020 Bytové budovy%13,714,711,0 12,514,015,0 Občanská vybavenost%12,511,913,913,012,511,511,0 Výrobní budovy%15,716,114,815,014,012,010,0 Inženýrské stavby%30,029,230,031,0 30,530,0 Vodohospodář. stavby%1,10,81,71,51,01,52,0 Opravy a údržba%25,625,226,126,527,028,029,0 Práce v zahraničí%1,42,12,52,0 2,53,0 Celkem%100,0

12 12  Nárůst stavební výroby v období 2002 – 2008 (6 roků) činil 230 ml. Kč, tj. 72,4%.  Pokles v období 2008 – 2014 (6 roků) činil 142,6 mld. Kč, tj. 26.0%.  Očekávaný nárůst 2014 – 2020 (6 roků) činí 145 mld. Kč, tj. 35,8% a znamená návrat po 12 letech na úroveň roku 2008. OČEKÁVANÝ SOUHRNNÝ VÝHLED BILANČNÍ ÚVAHA 2002200320042005200620072008 S hodnotamld.Kč317,6353,9402,4431,4472,6521,5547,6 Nárůst%-11,413,77,29,610,35.0 2008200920102011201220132014 S hodnotamld.Kč547,6520,9488,7464,0424,0397,5405,0 Pokles%-- 4,9- 6,2- 5,1- 8,6- 6,2+ 2,0 2014201520162017201820192020 S hodnotamld.Kč405,0415,0430,0450,0480,0510,0550,0 Nárůst%-3,53,64,76,76,27,8

13 13 Z provedených propočtů v jednotlivých oborech stavění lze odvodit tuto společenskou potřebu do roku 2020:  Bytová výstavba  Energeticky úsporné stavby  Občanská výstavba  Rekonstrukce památek  Výrobní budovy  Dopravní infrastruktura  Vodohospodářské stavby  Liniové stavby  Energetické stavby  Ekologické stavby  Opravy a údržba  Práce v zahraničí Celková poptávka by tak měla překročit 3 560 mld. Kč BILANČNÍ ÚVAHA - SHRNUTÍ

14 14 Rizika  nevyhovující stavební legislativa (zákon o veřejných zakázkách, zákon EIA a stavební zákon)  zpožděná investorská příprava staveb  případná nutnost krácení státního rozpočtu  nedostatečná kapacita kvalifikované pracovní síly Návrhy na nezbytná opatření ze strany státu  udržet sílící ekonomický vývoj, zvyšovat konkurenceschopnost státu  vytvořit dlouhodobé koncepce a strategie státu  zajistit personální stabilitu ve vrcholových funkcích státního aparátu  neměnit finanční podmínky – daňové, úvěrové aj.  přijmout legislativu umožňující urychlení nikoli zpomalení investiční výstavby  obnovit podmínky pro rozvoj učňovského školství  urychlit investorskou přípravu  zajistit dostatek finančních zdrojů ve státním rozpočtu pro investice a zabezpečit plné vyčerpání evropských fondů BILANČNÍ ÚVAHA – RIZIKA A NÁVRHY

15 15  v letech 2008 – 2014 odešlo ze stavebnictví 58. 000 pracovníků  pokud se budeme chtít výkonově přiblížit v roce 2020 roku 2008 mělo by do stavebnictví přijít 58.000 pracovníků  v letech 2015 – 2020 dojde k přirozenému odchodu 12,5% (5/40) z 365.000, tj. cca 45.000 pracovníků (věk, zdravotní důvody, přechod na jiný druh práce,….)  budeme uvažovat o 2% meziročním zvýšení produktivity (snížení potřeby pracovní síly)  z toho vyplývá, že české stavebnictví by mělo do roku 2020 přijmout 92.700 nových pracovníků!!!  zdroje - počet žáků středního a vyššího vzdělání - 18.619 (školní rok 2014/2015)  zdroje - nezaměstnaní evidovaní na ÚP v ČR  zdroje – pracovní agentury? POTŘEBA PRACOVNÍ SÍLY DO ROKU 2020

16 16 Děkuji za pozornost sevcik@sps.cz


Stáhnout ppt "Prognóza potřeby pracovních sil v odvětví stavebnictví Praha 29.4. 2015 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident."

Podobné prezentace


Reklamy Google