Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Hana Míčová Název: VY_32_INOVACE_39_D7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Rozvoj kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Hana Míčová Název: VY_32_INOVACE_39_D7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Rozvoj kultury."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Hana Míčová Název: VY_32_INOVACE_39_D7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Rozvoj kultury a vzdělanosti v 16. století Anotace: Výkladová prezentace Datum: 22. 5. 2013

2 Výkladová prezentace

3  U kořenů rozvoje vzdělanosti v 16. století stál vynález mechanického tiskařského stroje s pohyblivými literami Johanna Gutenberga v polovině 15. století.  Knihy vytisknuté do konce 15. století jsou označovány jako prvotisky (inkunábule) a jsou velmi vzácné.  Knihtisk otevřel cestu ke vzdělanosti mnohem více lidem. Knihy byly mnohem levnější nové informace se rychle šířily.

4 Kronika trajánská Jeden z našich nejstarších prvotisků, byla vydaná patrně roku 1468 nebo o málo později.

5  školy městské - zajišťovaly vzdělání pro děti obchodníků a řemeslníků  školy klášterní  gymnázia  university  domácí výuka - pro děti ze šlechtických rodin nebo i dětí ze zámožných měšťanských  domácí učitelé (preceptoři) měli vysokoškolské vzdělání

6  Je považováno za samozřejmé.  Chlapci a někdy dokonce i dívky jsou vzděláváni domácími učiteli.  Mladí šlechtici navštěvují universitu.  Je zvykem cestovat za vzděláním i na university do Německa nebo Itálie.  Mladí šlechtici cestují také za poznáním do cizích zemí – do Itálie, do Svaté země, do Německa, Anglie, Španělska.

7 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Roku 1598 cestoval spolu s Heřmanem Černínem z Chudenic do Itálie, cestoval po Středomoří a navštívili i Palestinu a Egypt.

8 Rytina z cestopisu Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta

9 Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, rytina z Putování

10  Levnější knihy umožnily zakládání veřejných knihoven na universitách i ve městech i knihoven soukromých.  V renesanční knihovně bychom našli učebnice mapy odborné spisy cestopisy beletrii – kroniky, rytířské příběhy, poezii náboženskou literaturu překlady děl z jiných jazyků

11  Jan Dubravius – O rybníkářství  Jiří Agricola – Dvanáct knih o hornictví a hutnictví  Jošt z Rožmberka – knížka o štěpování  Tadeáš Hájek z Hájku – herbář, jinak bylinář  Ondřej Klatovský – Nové knížky vo počtech na cifry a liny  Jan Blahoslav – Gramatika česká – Česká historie (latinsky psaná)  Oldřich Prefát z Vlkanova – Cesta z Prahy do Benátek a odtud po moři do Palestiny

12 Jiří Agricola – Dvanáct knih o hornictví a hutnictví Titulní list spisu

13  Astronomie zaznamenala největší pokrok ze všech přírodním věd:  Mikuláš Koperník – vytvořil heliocentrickou soustavu, kde Slunce je středem vesmíru a kolem něho obíhají planety včetně Země.  Galileo Galiei – obhajoval Koperníkovo učení, inkvizice ho však donutila jeho názory odvolat. Jako první pozoroval krátery na Měsíci dalekohledem.  Tycho de Brahe – působil na dvoře Rudolfa II. Spolupracoval s Keplerem. Provedl mnoho přesných astronomických pozorování.  Jan Kepler – formuloval zákony o pohybu planet kolem Slunce. 

14 Mikuláš Koperník a heliocentrická soustava zobrazená na základě jeho učení

15  K ší ř ení knih v 16. století v Č echách p ř isp ě li i majitelé tiskáren a vydavatelé:  Ji ř í Melantrich z Aventina – vydal tzv. Melantrichovu bibli a mnoho dalších knih domácích i cizích autor ů  Daniel Adam z Veleslavína – jeho ze ť, pokra č oval v jeho práci

16 Melantrichova bible Titulní strana

17 Jiří Melantrich z Aventina na výřezu z titulní strany Melantrichovy bible z roku 1570

18 Tiskárna v roce 1520

19 Strana z Mattioliho herbáře a rytina z knihy Práva a zřízení zemská Českého království od Vřesovce z Vřesové z roku 1564 Obě knihy vydala Melantrichova tiskárna Strana z Mattioliho herbáře a rytina z knihy Práva a zřízení zemská Českého království od Vřesovce z Vřesové z roku 1564 Obě knihy vydala Melantrichova tiskárna

20 Tiskárna Jednoty bratrské v Kralicích na Moravě vydala nejcennější vydání bible v 16. století, tzv. Bibli kralickou Text bible je překlad přímo z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny. Je doplněna rozsáhlými komentáři k textu, proto vyšla v šesti svazcích. Překlad Bible kralické je považován za doklad vysoké úrovně renesanční češtiny.

21  Vznikaly stálé hudební soubory na zámcích, např. na rožmberských sídlech.  Na Pražském hradě vznikla císařská kapela.  Hudbu se provozovala v kostelech a tradici husitského chorálu rozvíjela literátská bratrstva.  Tiskem vycházely záznamy hudebních děl i kancionály.

22 Adam Michna z Otradovic: Česká mariánská muzika Titulní list

23 Kostelní sbor Výřez z titulní strany Šamotulského kancionálu Jana Blahoslava

24  Humanistické myšlení přineslo mnoho nových děl, která zohledňovala nový pohled na svět.  V Anglii a později i jinde vznikaly nové školy pro studium humanitních věd.  Filosofové učenci a právníci navazují na antickou filosofii a vzdělanost.  V Anglii proslul rádce Jindřicha VIII. filosof Thomas More, autor spisu Utopie.  V Nizozemí působil Erasmus Rotterdamský, autor satirického spisu Chvála bláznovství.  V Čechách vynikal všestranným dílem biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav a právník Viktorin Kornel ze Všehrd.

25  Nový umělecký směr, který se v malířství, ale takém v sochařství a architektuře objevil v 2. polovině 16. století.  Projevuje se dokonalostí malířské techniky a zaměřením na detail.  V Čechách se objevil manýrismus na dvoře Rudolfa II., kde působili slavní malíři Adrien de Vries a Guiseppe Arcimboldo.

26 Alegorický portrét Rudolfa II. namaloval malíř Giuseppe Arcimboldo

27 Giuseppe Arcimboldo: alegorie Podzimu

28  Snímek 4: Kronika trajánská http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Str%C3%A1nka_z_Kroniky_trojansk%C3%A 9_1468.gif/359px-Str%C3%A1nka_z_Kroniky_trojansk%C3%A9_1468.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Str%C3%A1nka_z_Kroniky_trojansk%C3%A 9_1468.gif/359px-Str%C3%A1nka_z_Kroniky_trojansk%C3%A9_1468.gif  Snímek 7: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Krystof_Harant_z_Polzic_a_Bezdruzic.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Krystof_Harant_z_Polzic_a_Bezdruzic.jpg  Snímek 8: Jeruzalém. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Jan_Willenberg_- Jeruzal%C3%A9m.png/800px-Jan_Willenberg_-_Jeruzal%C3%A9m.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Jan_Willenberg_- Jeruzal%C3%A9m.png/800px-Jan_Willenberg_-_Jeruzal%C3%A9m.png  Snímek 9: Chrám Božího hrobu. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Jan_Willenberg_- Chr%C3%A1m_bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu.png/800px-Jan_Willenberg_- Chr%C3%A1m_bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Jan_Willenberg_- Chr%C3%A1m_bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu.png/800px-Jan_Willenberg_- Chr%C3%A1m_bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu.png  Snímek12: Agricola. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Georg_Agricola-Titelblatt.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Georg_Agricola-Titelblatt.jpg  Snímek 14: Mikuláš Koperník. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Nikolaus_Kopernikus.jpg/514px- Nikolaus_Kopernikus.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Nikolaus_Kopernikus.jpg/514px- Nikolaus_Kopernikus.jpg Heliocentrická soustava. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/1660_engraving_Scenographia_Systematis_C opernicani.jpg/671px-1660_engraving_Scenographia_Systematis_Copernicani.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/1660_engraving_Scenographia_Systematis_C opernicani.jpg/671px-1660_engraving_Scenographia_Systematis_Copernicani.jpg  Snímek 16: Melantrichova bible. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Melantrich16b.jpg/386px- Melantrich16b.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Melantrich16b.jpg/386px- Melantrich16b.jpg

29  Snímek 17: Jiří Melantrich z Aventina. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Melantrich47.jpg/800px-Melantrich47.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Melantrich47.jpg/800px-Melantrich47.jpg  Snímek 18Tiskárna. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Press1520.png/413px-Press1520.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Press1520.png/413px-Press1520.png  Snímek 19: Mattioliho Herbář neboli bylinář z roku 1562 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Melantrich04.jpg/409px-Melantrich04.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Melantrich04.jpg/409px-Melantrich04.jpg Práva a zřízení zemská Českého království. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Melantrich41.jpg/409px-Melantrich41.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Melantrich41.jpg/409px-Melantrich41.jpg  Snímek 22: Bible kralická. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Bible_Kralicka.JPG/220px- Bible_Kralicka.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Bible_Kralicka.JPG/220px- Bible_Kralicka.JPG  Snímek 22: 4eská mariánská muzika. Adam Michna z Otradovic. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Michna_Ceska_maryanska_muzyka.jpg/454px -Michna_Ceska_maryanska_muzyka.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Michna_Ceska_maryanska_muzyka.jpg/454px -Michna_Ceska_maryanska_muzyka.jpg  Snímek 23: Šamotulský kancionál. Jan Blahoslav. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Kancional_Samotulsky.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Kancional_Samotulsky.jpg  Snímek 26: Rudolf II. Arcimboldo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Arcimboldovertemnus.jpeg/488px- Arcimboldovertemnus.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Arcimboldovertemnus.jpeg/488px- Arcimboldovertemnus.jpeg  Snímek 27: Podzim.. Arcimboldo. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Giuseppe_Arcimboldo_- Autumn%2C_1573.jpg/496px-Giuseppe_Arcimboldo_-_Autumn%2C_1573.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Giuseppe_Arcimboldo_- Autumn%2C_1573.jpg/496px-Giuseppe_Arcimboldo_-_Autumn%2C_1573.jpg  Snímek


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Hana Míčová Název: VY_32_INOVACE_39_D7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Rozvoj kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google