Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Taktické postupy a organizace řízení českých záchranných složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události Plk.Ing.Martin Sviták Náměstek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Taktické postupy a organizace řízení českých záchranných složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události Plk.Ing.Martin Sviták Náměstek."— Transkript prezentace:

1 Taktické postupy a organizace řízení českých záchranných složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události Plk.Ing.Martin Sviták Náměstek pro integrovaný záchranný systém a operační řízení Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 27.9.2016 1

2 2 Základní právní předpisy pro činnost integrovaného záchranného systému Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění

3 27.9.2016 3 Některé další právní předpisy a normy pro činnost IZS Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 425/90 Sb., 40/94 Sb., 203/94 Sb., 163/98 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb. Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb.

4 27.9.2016 4 Co je to integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“ ) ? ( podle § 2 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS ) Integrovaný záchranný systém – koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, použije se v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému. IZS není úřad, ale právně podložený systém spolupráce.

5 27.9.2016 5 Mimořádná událost – npř.požáry

6 27.9.2016 6 Mimořádná událost – npř.dopravní nehody

7 27.9.2016 7 Mimořádná událost – npř.povodně

8 27.9.2016 8 Úniky nebezpečných látek Úniky ropných látek Havárie technologických zařízení Úniky nebezpečných látek Úniky ropných látek Havárie technologických zařízení

9 27.9.2016 9 Mimořádná událost – dále npř. Nakažlivé choroby zvířat Nakažlivé choroby u lidí (epidemie, pandemie) Větrné smrště Sněhové kalamity Velké mrazy Přerušené dodávky el.energie nebo pitné vody Únik ionizujícího záření Zvláštní kapitola – teroristické útoky

10 27.9.2016 10 Složky integrovaného záchranného systému Základní složky IZS Zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah. Za tímto účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území České republiky. Ostatní složky IZS Jsou to vyčleněné síly a prostředky ( viz. dále vysvětleno ). V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu.

11 27.9.2016 11 Složky IZS - základní Hasičský záchranný sbor České republiky Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO Zdravotnická záchranná služba Policie České republiky

12 27.9.2016 12 Složky IZS - ostatní Městská policie – v městech kde je zřízena Celní správa – veřejný pořádek Armáda ČR – vyčleněné síly a prostředky Horská služba oblast Šumava Český červený kříž – oblastní spolky Kynologická brigáda Vodní záchranná služba – místní skupiny Speleologická služba – Chýnovská jeskyně, grafitové doly Český Krumlov Správa silnic Jihočeského kraje

13 27.9.2016 13 Složky IZS - ostatní Vodovody a kanalizace Jihotrans ředitelství Č.Budějovice – autobusy, těžká vyprošťovací technika, služby (npř.PHM, přeprava materiálu ) Česká inspekce životního prostředí Veterinární správa Veřejné sdělovací prostředky – npř. rádio Faktor, Česká televize Povodí Vltavy Český hydrometeorologický ústav

14 27.9.2016 14 Jednotlivé stupně poplachů poplachového plánu IZS Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při společném zásahu V rámci IZS se vyhlašují čtyři stupně poplachu. Čtvrtý stupeň, který je nejvyšší, se označuje jako zvláštní. Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo OPIS při prvotním povolání složek na místo zásahu.OPIS může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm jak jedno místo zásahu.

15 27.9.2016 15 Velitel zásahu Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události (v místě zásahu) a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového plánu IZS.Pokud není stanoveno právním předpisem jinak je velitelem zásahu velitel jednotky PO nebo příslušný funkcionář HZS s právem přednostního velení. Pokud na místě zásahu není ustanoven VZ podle odst.1, řídí součinnost složek IZS ten velitel nebo vedoucí složky IZS která provádí převažující činnost.

16 27.9.2016 16 Způsob velení u zásahu zpravidla při vyhlášení 1. nebo 2. stupně poplachu podle poplachového plánu IZS

17 27.9.2016 17 Způsob velení u zásahu zpravidla při vyhlášení 2. nebo 3. stupně poplachu podle poplachového plánu IZS

18 27.9.2016 18 Způsob velení u zásahu zpravidla při vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu podle poplachového plánu IZS

19 27.9.2016 19 DĚKUJI ZA POZORNOST !!! Kontakty na přednášejícího : Plk.Ing.Martin Sviták Tel.: 387005120, 387005111 Mobil.: 725030517 E-mail : martin.svitak@jck.izscr.cz


Stáhnout ppt "Taktické postupy a organizace řízení českých záchranných složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události Plk.Ing.Martin Sviták Náměstek."

Podobné prezentace


Reklamy Google