Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Benefit 7+ Centrum pro regionální rozvoj ČR Tábor 29. 7. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Benefit 7+ Centrum pro regionální rozvoj ČR Tábor 29. 7. 2009."— Transkript prezentace:

1 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Benefit 7+ Centrum pro regionální rozvoj ČR Tábor

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 – nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7 (dále jen Pokyny) Příručky pro žadatele a příjemce

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 – nová žádost ⋐Umístění Benefit /Tematicke-operacni-programy/Integrovany- operacni-program/Pro-zadatele ve spodní části obrazovky je odkaz na Benefit https://www.eu-zadost.cz

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 – nová žádost

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 – nová žádost Založení žádosti

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 nová žádost

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Identifikace žádosti Záložky se zpřístupní po vyplnění „Přehledu financování“ Vždy a vše ukládat !!!!!!!!!!!!!!

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Identifikace žádosti Žadatel je povinen vyplnit každé žluté pole

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Projekt Nabídka z číselníků

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Projekt Povinné zaškrtnout v případě, že žadatel musí vybrat dodavatele výběrovým řízením. Podmínky – Příloha č.10 „Závazné postupy pro zadávání zakázek…“ Zaškrtnout v případě plánovaných aktivit na snížení energetické náročnosti budovy

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podporované aktivity Nabídka z číselníku aktivit

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Území dopadu Hledání přes filtr Z číselníku vybrat město Doplnit 100%

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Popis projektu Vyplnit všechna žlutá pole dle plánovaného záměru

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Personální zajištění V případě přidání další osoby Každou další osobu „Uložit“

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Žadatel projektu Doplnit IČ žadatele a použít tlačítko „Validace ARES“ Upozornění : V případě, že žadatel nemá IČ (např. soukromá osoba) musí zkontaktovat kontaktní osoby na MMR.

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Žadatel projektu Typ podniku Žadatelé do 5.2.b velký podnik střední podnik malý podnik Aktivita : revitalizace veřejného prostranství – žadatel obec Upozornění Pokud nebude město v aktivitě regenerace bytových domů využívat možnosti bonifikace pro střední a malý podnik – považuje se každý žadatel za velký podnik

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Typ žadatele V případě, že obec žádá do 5.2b vybere typ žadatele „VBD-obec“ (vlastník bytového domu) Žadatel projektu Vybrat z číselníku nabídku pro Jihozápad

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Adresa žadatele Vybrat všechny typy adres : Adresa pro doručování Adresa statutár. zástupce Oficiální adresa Výběr adresy Každou adresu uložit !!!!

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Adresa žadatele Číselníky Filtr - vyhledávání

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Osoby žadatele Jedna osoba musí být „Hlavní kontaktní osoba“

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Indikátory projektu Kritérium je povinné při plánování aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: V případě, že žadatel plánuje realizaci investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. Na záložce je třeba vybrat alespoň jedno environmentální kritérium (kvantifikovatelné,nekvantifikovatelné, popřípadě oboje). Doporučení Vyberte nekvantifikované kritérium : Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ? Environmentální kritéria

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Environmentální kritéria Vybrat nekvantifikované enviromentální kritérium ×

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Financování 5.2.b) Celkové uznatelné výdaje – 100% Dotace ERDF + SR* 36% (30%) Spoluúčast majitelů domů 64% (70%) * V případě ostatních regionů je dotace 40 % - pozor na příklad v prezentaci Financování 5.2.b) Regenerace bytových domů Dotace ERDF 85% Dotace SR 15%

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Pokyny k vyplnění elektronické žádosti projektové žádosti BENEFIT7 Pro snadnější vyplňování doporučujeme nejdříve finanční potřeby a zdroje rozepsat mimo žádost v BENEFIT7 např. v excelové tabulce. Doporučení

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Příklad Příklad pro žádost do 5.2.b) – míra podpory 40% Celkové investiční náklady ,--Kč Celkové způsobilé výdaje ,--Kč

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby Návod na výběr z číselníků je zpracován v Pokynech

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby Částky zaokrouhlené na tisíce !!!!!!! Vybrat z číselníku Doplnit finanční potřeby dle jednotlivých let

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby Kód řádku : 5.2.b) – pouze investiční výdaje 60xxx Použití filtru pro hledání investičních výdajů

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled financování Pole se doplňují ručně – ze záložky „Potřeb“ se automaticky data nepřenášejí. Doplňují se plánované výdaje, bez zaokrouhlení !!!!! Celkové výdaje Povinná spoluúčast žadatele – vlastníka bytového domu Kliknout po vyplnění

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled financování Rozpad financí – stejný u obcí i ostatních žadatelů V případě správného rozpadu financí - výše dotace

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Zdroje Kódy řádků, které se použijí jsou v Pokynech

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Zdroje Při vyplňování záložky „Zdroje“ použijeme pomocnou tabulku celkem Celkové investiční výdaje , , , ,00 Nezpůsobilé výdaje ,00 0, ,00 Celkové způsobilé výdaje , , , ,00 Dotace 40% (ze způsobilých výdajů)80 000, , , ,00 Povinná spoluúčast (60% ze způsobilých výdajů) , , , ,00 Rozpad dotace ERDF 85%68 000, , , ,00 SR 15%12 000, , , ,00 Kontrolní součet80 000, , , ,00

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Etapy Etapy na sebe musí navazovat !!!!!!! Rozpad financí se provede po vyplnění všech etap

35 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Finanční plán Doplní se automaticky po vyplnění záložky „Etapy“

36 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Prioritní témata Výběr aktivity z číselníku Po vybrání aktivity kliknout – částky se doplní automaticky.

37 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Výběrová řízení Vyplnit pro každé VŘ POZOR zda podle zákona nebo Závazných postupů!

38 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Horizontální témata Vyplnit dle projektu

39 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Publicita Žadatel vybere z nabídky dle „Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření“ – příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Projekty na které dotace činí méně než EUR označí hmotné výstupy symbolem EU a IOP a dále informací o finanční účasti EU, ERDF – text v Příloze č.3

40 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Čestné prohlášení

41 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přílohy projektu Počet listů vyhotovení – nepovinný údaj

42 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Kontrola žádosti

43 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Finalizace žádosti Žádost tisknout až po finálním uložení žádosti

44 Děkuji za pozornost Ing. Pavla Bártíková, projektový manažer ,


Stáhnout ppt "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Benefit 7+ Centrum pro regionální rozvoj ČR Tábor 29. 7. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google