Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Liberec 12.03.2013 ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Liberec 12.03.2013 ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH."— Transkript prezentace:

1 Liberec 12.03.2013 ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH

2 Proč proběhlo šetření v krajích ? Leden až duben 2013 - 8 diskusních setkání v regionech - vedení SP ČR, hejtman, jejich náměstci a zástupci firem v krajích Cíl - poukázat na možnosti řešení problémů podnikatelského prostředí Podklad k debatě - dotazníkové zjišťování mezi podnikateli Počet oslovených respondentů – Liberecký kraj – 80 firem KRAJE VÁM TO ŘEKNOU ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V LIBERECKÉM KRAJI BŘEZEN 2013

3 Nedostatek technických profesí a kvalita technického školství v kraji Více než 4/5 respondentů vyjádřily své znepokojení se stavem technického školství v kraji.

4 Dopravní infrastruktura (např. D 35, stav silnic) Dopravní infrastruktura v kraji představuje problém pro více než 1/2 respondentů.

5 Chybějící podpora nových investičních projektů Pro více než 2/5 respondentů představuje nedostatečná podpora nových investičních projektů překážku při jejich podnikání.

6 Vyrovnání dluhů i osobní odpovědnosti za průběh MS v lyžování Více než 1/2 z dotázaných firem vnímá vyrovnání dluhů za průběh mistrovství světa v lyžování jako problém. Naproti tomu pro ¼ tato otázka nepředstavuje žádný problém.

7 Dořešení následků povodní Pro více než 2/5 místních firem představuje otázka nedořešených následků povodní problém, ¼ respondentů nedokázala odpovědět.

8 Informovanost a transparentnost při rozdělování financí kraje (veřejné zakázky) Pro třetinu firem je informovanost a transparentnost při rozdělování financí kraje překážkou při jejich podnikání.

9 Nedostatečné investice kraje do výzkumu a vývoje (např. zřízení technologického a inovačního centra) Pro více než 1/4 podnikatelů představují nedostatečné investice do výzkumu a vývoje problém. na druhé straně přes ¼ respondentů to za problém nepovažuje.

10 Zadlužení kraje Zadlužení kraje představuje problém pouze pro 1/5 firem. 30% dotázaných to jako problém nevidí a 1/4 na tuto otázku nebyla schopna odpovědět.

11 Problematika životního prostředí (např. vznik spaloven) 2/3 dotázaných firem nevnímá problematiku životního prostředí jako překážku pro jejich podnikání.

12 Problémy a požadavky zaměstnavatelů v pracovněprávní oblasti Vysoká míra nezaměstnanosti, obtížné hledání pracovního uplatnění, špatné vyhlídky pro další období. Hledání právních cest, jak udržet pracovní místa, nepropouštět. Snaha udržet si zaměstnance i přes pokles poptávky. Nová struktura Úřadu práce a výkon jejich činností, kdy v podstatě nejsou od toho, aby hledali práci pro nezaměstnané. Dotační projekty z ESF a jejich termíny podání žádostí nebo podmínky ke splnění nároků, množství papírové práce. Požadavky zaměstnavatelů na pomoc při řešení problémů trhu práce (pracovní poměry na dobu určitou, „Vzdělávejte se pro stabilitu“, novela zákona o zaměstnanosti). Využívání poradenství v legislativní oblasti zaměstnanosti, semináře, kulaté stoly.

13 Další požadavky podnikatelů - Liberecký kraj Dopravní infrastruktura- nedostatečná MHD do průmyslové zóny Sever - pouze jeden autobus, který navíc nenavazuje na vlaky přijíždějící do Liberce Přístup bankovního sektoru k podpoře podnikání Nedostatek elektrické energie v Liberci. Byrokracie nebo nižší podpora obnovitelných zdrojů energie

14 FIRMY ZNÁMKOVALY PŘÍSTUP REGIONÁLNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PODNIKÁNÍ Známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší, 0 = nevím, netroufám si odpovědět Cca 13% firem hodnotí přístup známkou1 Cca 7 % firem hodnotí přístup známkou2 Cca 53 % firem hodnotí přístup známkou3 Cca 27 % firem hodnotí přístup známkou4 Celkový průměr2,9

15 Přístup úředníků hejtmanství k problémům podnikatelů Představuje překážku v podnikání pro 1/4 oslovených firem, naproti tomu stojí názor 1/4 respondentů, která toto jako problém nevnímá.

16 FIRMY SE VYJADŘOVALY K TOMU, ZDA BY SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR MĚL ZASTUPOVAT JEJICH ZÁJMY V KRAJSKÉ TRIPARTITĚ Více než 2/5 zaměstnavatelů v Libereckém kraji chtějí, aby Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupoval jejich zájmy v krajské tripartitě. 1/4 respondentů o existenci a práci tripartity v kraji neví a 1/4 nebyla schopna se k otázce vyjádřit.

17 ZEPTALI JSME SE FIREM, JAKÁ JSOU JEJICH OČEKÁVÁNÍ OD NOVÝCH KRAJSKÝCH VLÁD Transparentnost Podpora zaměstnanosti Řešení dopravní infrastruktury – např. stavba silnice mezi Jabloncem a Libercem Zlepšení podmínek pro podnikatele Podpora učňovského školství - zvýšení úrovně škol a učilišť Podporu středního a malého podnikání

18 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ Palčivým problémem je nedostatek technických profesí a úroveň technického školství v kraji. Pro firmy představuje problém i dopravní infrastruktura a to konkrétně stav silnic v kraji Firmy potřebují od kraje lepší podporu v oblasti investičních projektu, výzkumu a vývoje i inovací

19 Firmy očekávají od nové krajské vlády hlavně transparentnost, větší podporu podnikání pro malé a střední firmy, podporu zaměstnanosti, řešení dopravní infrastruktury či zvýšení podpory učňovského školství Podle názorů respondentů je přístup regionálních úřadů při řešení problémů podnikání průměrný, Úředníci krajských zastupitelstev jsou hodnoceni spíše průměrně. Tématem zjišťování byla účast zástupců SP ČR v krajských tripartitách. Libereckém kraji jsou firmy nakloněny k zastupování v tripartitě. Čtvrtina z dotázaných firem neví nic o tripartitě a její činnosti.

20 Děkuji Vám za pozornost ! Regionální zastoupení SP ČR pro kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický Markéta Heroutová Kostelní 10/5, Liberec 733 643 521 mheroutova@spcr.cz


Stáhnout ppt "Liberec 12.03.2013 ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH."

Podobné prezentace


Reklamy Google