Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence sexuální trestné činnosti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence sexuální trestné činnosti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu."— Transkript prezentace:

1 Prevence sexuální trestné činnosti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

2 Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra bonos mores) Proti zákonu (contra legem)

3 Sexuální trestné činy Činy spáchané pro bezprostřední sexuální uspokojení pachatele, které je v rozporu s převládající sexuální morálkou společnosti, ve které pachatel žije, a jsou uvedeny v trestním zákoně Úchylná osoba není beztrestná, znaleckým řízením se pouze zjišťuje event. snížení ovládacích schopností pachatele

4 Většina pachatelů žádnou úchylkou netrpí Psychická porucha a sexuální úchylka se mohou někdy kombinovat a překrývat Některé sexuální úchylky mají už znaky skutkové podstaty trestného činu Sadismus (vražda, ublížení na zdraví,týrání svěřené osoby, omezování osobní svobody, vydírání) Pedofilie (pohlavní zneužívání) Fetišismus (krádež) Transvestitismus (padělání a pozměňování veřejné listiny)

5 Znásilnění Nová právní úprava (oběť nejen žena a pohlavní styk nejen soulož) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo jinému obdobnému pohlavnímu styku Kdo k takovému styku využije bezbrannosti jiného

6 Sexuální násilí jako problém Obtížné posouzení některých případů Znásilnění v manželství Účelové výpovědi účastníků Násilí někdy integrální součástí sexuálních praktik Někdy problémy dané jinou kulturou Extrémní feministický postoj

7 Věková hranice sexuální ochrany mladistvých = věk sexuálního konsensu Umět říci „ne“ Časová koincidence s věkem trestní zodpovědnosti? Není návodem k předčasné sexuální aktivitě. Věk konsensu = věk ochrany Zodpovědnost za trestné činy by měla být i zodpovědností za sexuální chování.

8 Historické a srovnávací hledisko Zákonná opatření věku sexuálního konsensu – objevují se v posledních dvou stech letech Na začátku dvacátého století ve většině evropských zemí 12 – 13 let (Velká Británie, Francie, Finsko, Dánsko, Řecko) V současné době nejnižší věková hranice: Malta a Vatikán (kanonické právo) Téměř polovina právních systémů světa má věk sex. konsensu 14 let a nižší

9 Procentuální zastoupení jednotlivých zemí (věk sexuálního konsensu) Od 14 let – 46 % zemí (téměř polovina zemí světa) Od 15 let – 67 % Od 16 let – 98 %

10 Obavy ze snížení věku sexuálního konsensu 1. Nabádání mládeže k časnějšímu zahájení sexuálního života 2. Zvýšený výskyt negativních jevů (nežádoucí těhotenství, potratovost, sexuálně přenosné nemoci 3. Zvýšené ohrožení mladistvých ze strany pachatelů sexuální trestné činnosti

11 Koitální debut v ČR se dlouhodobě pohybuje ve věku mezi 17. – 18. rokem života Ve srovnání s minulými generacemi (nar. před r. 1934 a po roce 1964) patrné urychlení debutu: u mužů o dva roky, u žen téměř o tři roky Podobný trend zjištěn ve všech vyspělých zemích Vliv: urychlení psychosexuálního dospívání, informovanost, sexuální výchova V žádném případě nebyl prokázán vliv legislativy

12 Zákon č. 46/2004 Sb. ze dne 14. ledna 2004 s účinností od 1.3.2004 Zákaz přímé nebo nepřímé diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu. Diskriminací je také sexuální obtěžování

13 Sexuální obtěžování Rozumí se tím jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.

14 Kdo může určovat? Jednání  Nevhodné  Nevítané  Urážlivé Vytváření prostředí  Nepřátelského  Ponižujícího  Zneklidňujícího Všechny tyto charakteristiky splňuje násilí

15 Sexuální výchova Časové a geografické rozdíly sbližovacího rituálu Různé kulturní tradice a zkušenosti Odlišná gesta a komunikační zvyklosti Může vést k falešným obviněním z „nedorozumění“ Viz znásilněná americká seržantka českými příslušníky NATO.

16 Jiné společenské aktivity Japonsko – mlasknutí a nasátí vzduchu škvírami mezi zuby – projev zdvořilosti Střední Amerika – nepřípustnost stanovení výšky nataženou dlaní Itálie – „povinnost“ flirtu – pětiminutový limit při současné ženské emancipaci a vstřícnosti může vést k mužské impotenci

17 Sex na pracovišti Nutno posuzovat individuálně Neodsuzovat šmahem (možné i určité pozitivní rysy) Rozdíl v podřízenosti Atmosféra pracovního kolektivu

18 Sexuální výchova – účinná prevence sexuální trestné činnosti Trénink sociálních dovedností vyplývajících ze sociální inteligence Odhad situace co si mohu za dané situace dovolit Jaké jednání je: »vítané »tolerovatelné »nepřípustné


Stáhnout ppt "Prevence sexuální trestné činnosti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu."

Podobné prezentace


Reklamy Google