Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deprivace a subdeprivace Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 6. října 2012 Datum: 6. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deprivace a subdeprivace Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 6. října 2012 Datum: 6. října 2012."— Transkript prezentace:

1 Deprivace a subdeprivace Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 6. října 2012 Datum: 6. října 2012

2 Deprivace - stav, kdy některá z objektivně významných potřeb biologických významných potřeb biologických i psychických není uspokojována i psychických není uspokojována v dostatečné míře, přiměřeným způsobem v dostatečné míře, přiměřeným způsobem a po dostatečně dlouhou dobu a po dostatečně dlouhou dobu

3 Deprivační zkušenost patří k nejznámějším Deprivační zkušenost patří k nejznámějším zátěžovým vlivům zátěžovým vlivům – může nepříznivě ovlivnit psychiku jedince. – může nepříznivě ovlivnit psychiku jedince. V raném věku je jedinec citlivější k psychické deprivace než v pozdějším období.

4 Druhy deprivací a) deprivace biologických potřeb - nedostatek jídla, spánku atd. - nedostatek jídla, spánku atd. - ohrožuje přímo tělesné a duševní - ohrožuje přímo tělesné a duševní zdraví (smrt) zdraví (smrt)

5 b) senzorická deprivace – chybí žádoucí množství a variability – chybí žádoucí množství a variability smyslových podnětů smyslových podnětů (smyslová postižení – zrakové, sluchové) c) kognitivní deprivace c) kognitivní deprivace – výchovné a výukové zanedbávání – výchovné a výukové zanedbávání (v oblasti potřeby učení) (v oblasti potřeby učení) - může se jevit jako mentálně postižený - může se jevit jako mentálně postižený

6 d) sociální deprivace – při omezení přiměřených mezilidských kontaktů (př. dlouhodobě upoután na lůžko v důsledku choroby či postižení)

7 d) Citová deprivace - nedostatečné uspokojování emočních potřeb dítěte, které by odpovídalo jeho vývojové úrovni - projeví se v oblasti prožívání, chování a uvažování

8 - tzn. jsou to děti odmítané, zavrhované, emočně strádají (chybí potřeba jistoty a bezpečí)

9 Obranné reakce 1. Hledání náhradní objektu – snaha získat za každou cenu pozornost – snaha získat za každou cenu pozornost nějakého člověka nějakého člověka - až nepříjemné chování (může působit jako - až nepříjemné chování (může působit jako „vlezlost“, což může přinášet spíše odmítání „vlezlost“, což může přinášet spíše odmítání než citové přijetí než citové přijetí - mohou se projevovat jako egocentrické, - mohou se projevovat jako egocentrické, žárlivé žárlivé

10 2. Náhradní uspokojení – zaměřují se na jídlo a hromadění věcí – zaměřují se na jídlo a hromadění věcí 3. Rezignace – ztrácí zájem o lidi – ztrácí zájem o lidi (dlouho neuspokojovaná potřeba vyhasíná a takové dítě je k ostatním lidem lhostejné a necitlivé) (dlouho neuspokojovaná potřeba vyhasíná a takové dítě je k ostatním lidem lhostejné a necitlivé)

11 Důsledky Důsledky deprivace deprivace 1. Vývoj řeči 2. Rozumové schopnosti 3. Změny v oblasti citového prožívání citového prožívání 4. Změny vztahů k okolnímu světu k okolnímu světu

12 1. Vývoj řeči - chybí vzájemný kontakt – řečová stimulace - chybí vzájemný kontakt – řečová stimulace - chybí emoční odezva na jakýkoliv projev dítěte - chybí emoční odezva na jakýkoliv projev dítěte - slovní zásoba chudá, neumějí dobře používat osobní zájmena - slovní zásoba chudá, neumějí dobře používat osobní zájmena - krátké věty, může odmítat komunikaci - krátké věty, může odmítat komunikaci - sociální interakce s ostatními dětmi - sociální interakce s ostatními dětmi vázne vázne

13 2. Rozumové schopnosti - nemusí být závažněji postiženy, - nemusí být závažněji postiženy, nebývají však využívány nebývají však využívány - chybí ocenění dětských projevů - chybí ocenění dětských projevů od samého počátku vývoje od samého počátku vývoje - není pozitivní zpětná vazba - chválení - není pozitivní zpětná vazba - chválení - lhostejná a chladná matka na dětské - lhostejná a chladná matka na dětské úsilí nereaguje přiměřeným způsobem úsilí nereaguje přiměřeným způsobem

14 3. Změna v oblasti citového prožívání 3. Změna v oblasti citového prožívání - apatická, mrzutá nálada - apatická, mrzutá nálada - později se může objevit otupělost - později se může objevit otupělost - zvýšená tendence reagovat impulsivně, - zvýšená tendence reagovat impulsivně, afektivní výbuchy afektivní výbuchy - způsobeno nedostatkem pozitivní citové - způsobeno nedostatkem pozitivní citové zkušenosti zkušenosti

15 4. Změna vztahů k okolnímu světu - primitivní, nediferencované a povrchní - primitivní, nediferencované a povrchní vztahy k lidem vztahy k lidem - emočně ploché, nedůvěřivé - emočně ploché, nedůvěřivé - nedostatek empatie a egocentrismus - nedostatek empatie a egocentrismus (ten funguje jako obranný mechanismus) (ten funguje jako obranný mechanismus) - jedinec neprožil empatický projev vlastní - jedinec neprožil empatický projev vlastní matky ke svým pocitům a potřebám, matky ke svým pocitům a potřebám, tato zkušenost mu chybí tato zkušenost mu chybí

16 Subdeprivace

17 Subdeprivace - je obtížně identifikovatelná - jedná se o souhrn nepříznivých charakteristik určitého dítěte, které mohou ovlivnit negativně další rozvoj osobnosti a jeho sociální adaptaci

18 - dobré materiální zabezpečení - dobré materiální zabezpečení - špatně citově saturované - špatně citově saturované - lhostejnost, nezájem - lhostejnost, nezájem - dítě hodnotí spíše negativně - dítě hodnotí spíše negativně (nevidí na dítěte dobrého) (nevidí na dítěte dobrého)

19 - snížená empatie - nejsou schopni rozumět potřebám a pocitům svého dítěte - nejsou schopni rozumět potřebám a pocitům svého dítěte - snížená frekvence kontaktu mezi kontaktu mezi rodičem a dítětem rodičem a dítětem - málo s ním komunikují, netráví s ní volný čas netráví s ní volný čas

20 Citově strádající děti bývají méně odolné biologicky a psychicky biologicky a psychicky - často nemocné, mívají více úrazů, větší sklon k obezitě - nižší sebehodnocení

21 Zdroje a použitá literatura http://www.stridavka.cz/nespravedlivehttp://www.stridavka.cz/nespravedlive rozsudky-zpusobuji- deprivaci-otcu-i-deti.html http://www.stridavka.cz/nespravedlive http://www.onlinezena.cz/wp- content/uploads/2012/05/Photoxpress_19233005.jpg http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/z anedbavane-deti-nejmene-viditelne-s-vaznymi-nasledky- 8.html http://zpravy.tiscali.cz/dvoulety-trest-za-tyrani-deti-tak- potrestal-rodice-melnicky-soud-134654 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/4217 392/France-bans-ads-pitching-mobile-telephones-to- children.html#

22 MATĚJČEK, Zdeněk. Sociální psychologie pro 4.ročník středních pedagogických škol. 1.vyd. Praha: SPN, 1988. 222 s. MATĚJČEK, Zdeněk; LANGMEIER, Josef. Psychická deprivace v dětsví. 2.vyd. Praha: SZN, 1968. 383 s. MATĚJČEK, Zdeněk; LANGMEIER, Josef. Výpravy za člověkem. 1. vyd. Praha: Odeon, 1981. 218 s.


Stáhnout ppt "Deprivace a subdeprivace Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 6. října 2012 Datum: 6. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google